OSIOŁ LUB KOT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSAK to:

osioł lub kot (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SSAK

SSAK to:

zwierzę z gromady ssaków (Mammalia} należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); ssaki zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 4 lit.)SSAK to:

urządzenie na przenośniku pneumatycznym służące do wytwarzania mieszanki nosiwo - powietrze (na 4 lit.)SSAK to:

ssąca głowica pogłębiarki (na 4 lit.)SSAK to:

słoń lub delfin (na 4 lit.)SSAK to:

żywi się mlekiem matki (na 4 lit.)SSAK to:

nocek lub orka (na 4 lit.)SSAK to:

słoń, kot lub człowiek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSIOŁ LUB KOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.585

TAPIR CZAPRAKOWY, KORONKA, WIZYTÓWKA, DRUT, KONSERWATYWNOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, ODZYSK, REKOLEKCJE, BABINIEC, EMIGRACJA, SETKA, ZAJĄC, SKRA, PUDU, CYMBAŁ, OBSADA, CZAJKA, DINOCERAT, PIK, BARKAS, KOMIZM, NIENARUSZALNOŚĆ, ALGORYTM ITERACYJNY, LAMPROFIR, POWÓZ, PUSZCZA, GOSTEK, EKSTRADYCJA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, STACJA, KONTROLA, PANNUS, FELER, PODODDZIAŁ, KURZA STOPKA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, WIHAJSTER, BORDO, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KARTUSZ HERBOWY, BELWEDER, ŻABA SZTYLETOWATA, NASTURAN, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, PRZEKIEROWANIE, NARKOTYZER, NUGAT, SPECJAŁ, DIAGRAM FAZOWY, NOS, KALIBRACJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SKUPISKO, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, STEMPEL, JESIOTROWATE, GABINECIK, PTASZEK, FASETA, GRZYB NADRZEWNY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, TOM-TOM, HRABINA, UKŁAD INERCJALNY, GŁĘBSZY, MIMOZA, UŻĄDLENIE, NAWA, KANAŁ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PUNK ROCK, DRĘTWOTA, NIEŁAZ WIELKI, CEWKA, PŁACA, PRANIE MÓZGU, TUNICZKA, ATRYBUCJA STABILNA, UŻYTEK, SĄD KOLEŻEŃSKI, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PERKOLACJA, DRELICH, KUFF, GŁOSICIEL, PRZYPOŁUDNIK, ŻAREŁKO, OKO, ODROŚLE, MIASTO UMARŁYCH, GAD, DZBANEK NA KWIATY, NIEWYPARZONA GĘBA, TERCJA, SIEDEMNASTKA, BIEGUNKA, LENIWOŚĆ, NIEBIOSA, HAK, REKLAMA, PRZYRODNIA SIOSTRA, KOMORA GORĄCA, MAŚLANKA, WIZA POBYTOWA, PRACE, TRESKA, NIĆ, KRAJ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SEANS, SKARPA, RYNNA, STYMULACJA ODWIERTU, ŚWIATŁO POSTOJOWE, NOŚNOŚĆ, KOT, METAL CIĘŻKI, PRZEŚWIETLENIE, PŁOMYK, ŚLĄSKOŚĆ, AZOLLA PAPROTKOWA, ŻYWY TRUP, PIERNICZEK, IMMUNOSUPRESANT, WSPÓŁMAŁŻONEK, ODCZYNNIK CHEMICZNY, GLEBA KOPALNA, SZPILECZKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ZBROJOWNIA, MADISON, LAMBREKIN, WODNIAK, KLUCZ OBCY, KASOWNIK, REJESTR, MOWA WIĄZANA, UCHATKA, EMOTIKON, ARTERIA, RELIKWIA, MENISK, GREGORIANKA, GNIOT, TUSZ, STREFA NADGRANICZNA, OCHRONA, PÓŁRUCH, BAZA ZAOPATRZENIOWA, MŁODZI, KACZY DÓŁ, NOSOROŻEC, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, OCZY, DRZEWO IGLASTE, KOMBAJN GÓRNICZY, BABUŚKA, UDAWACZKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, MYŚLISTWO, PANTALONY, ORGAN, PRZEBITKA, BROKAT, UŻYTEK LEŚNY, PRZEWODNIK, BYK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, DZIÓB, GRAFOSKOP, KOMANDOR, RAMIENICOWE, LATARNIA MORSKA, MÓRG, UPOKORZENIE, KAPSUŁA POWROTNA, HEADHUNTER, JĘZYK, TYFTYK, KARA, OBSADA, ŁAPA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ROZBIEŻNOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, IGRASZKA SŁOWNA, FARSZ, DYPTYCH, DWUWIERSZ, ALLEGROWICZKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, EGRETA, IBERYSTA, KAKEMONO, SŁODKOŚĆ, KORYFEUSZ, SER PARMEŃSKI, KOCHAŚ, TEORIA INFORMACJI, STARTER, LÓD MARTWY, ADAPTACJA, ZAWRÓT, KANOE, TUNIKA, KWARTET, OTWÓR WYLOTOWY, DEKANTER, LIST, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, RAKI, PIECZONKA, SIEKIERA, SSAK, MARGINALNOŚĆ, WYCISK, LASKA, ZWIAD, MINUCJA, NADBITKA, OWOCNIA, HASZTAG, PAWILON, SER, HIPERTONIA, ZJAWISKO THOMSONA, FORMALIZACJA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, MATRYKUŁA, CIS, PROSTAK, BANDANKA, SAMOTOK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, LAKSACJA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WIDMO OPTYCZNE, CYWILKI, MATNIA, GRA NA ZWŁOKĘ, KLAUZULA UMOWNA, KONSUMENT, POCHODNA FORMALNA, KOREKTOR, OPERA, SMUŻ, PLUS, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, BRĄZ, MOLEKUŁA, SZYKANA, SKAŁA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KULEBIAK, FRYZ, MEZOTERAPIA, SNIFFER, KINKIET, KAJMAK, KONWENANS, PIESZEK, ŁUNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, POZIOM, RUM, ALKIERZ, KLAKSON RĘCZNY, KANONIERKA, TOREBKA, PRALNIA, LIŚCIONOGI, GOŁYSZEK CHIŃSKI, PUSZEK, FUNKCJA ZDANIOWA, PAJAC, TYGRZYK PASKOWANY, ZAWRÓT GŁOWY, ORBITA PARKINGOWA, CZARNINA, ODPŁYW, OLEANDER, KASZKIET, SENTYMENT, KLASTER, NADRUK, SIATKA, OZONEK, TAJEMNICA, MIOTŁA, FARMAKOTERAPIA, BEATA, AEDICULA, TRANSFUZJA KRWI, ?MIĘKISZ SPICHRZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSIOŁ LUB KOT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSIOŁ LUB KOT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSAK osioł lub kot (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSAK
osioł lub kot (na 4 lit.).

Oprócz OSIOŁ LUB KOT sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSIOŁ LUB KOT. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x