RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPISZON to:

rodzaj spłonki w formie miedzianej lub mosiężnej miseczki lub kapelusika, posiadającej wewnątrz warstwę piorunianu rtęci, wykorzystywanej w dawnej broni strzeleckiej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPISZON

KAPISZON to:

element zabawki w postaci papierowego krążka z niewielką ilością wybuchowej substancji (na 8 lit.)KAPISZON to:

nakrycie głowy w kształcie owalnym, albo stożkowatym, połączone zwykle z górną częścią płaszcza, kurtki lub bluzy (na 8 lit.)KAPISZON to:

KAPSLA, KAPSEL (na 8 lit.)KAPISZON to:

kaptur noszony osobno bądź przyszyty do kołnierza płaszcza lub innego okrycia wierzchniego (na 8 lit.)KAPISZON to:

kaptur (daw.) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.514

PROTEKCJONIZM, EGZEKUTYWA, MUSZKAT, ŁUGOWNICA, BATALIA, SŁOIK, BAN, AC, LAVABO, GARGOJLEOZAUR, STAUROPIGIA, BAJECZNOŚĆ, PARZĘCHLIN, TĘPOZĘBNE, GLIKOLIPID, ZAGRYWKA, SZURPEK, AMONIACZEK, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, BETON KOMÓRKOWY, BILL, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, NUROGĘŚ, SOS SOJOWY, DYLIŻANS, SPEKTROSKOPIA, EMBLEMAT, FILTR CZEBYSZEWA, SZORY, TOWARZYSZ PANCERNY, PEDOFILSTWO, REKWIZYCJA, ZACZESKA, DERYWAT, SOCHACZKI, KLON, LAGER, SADŹ, WZÓR SUMARYCZNY, FASCYNATOR, KNOT, SUBLIMATOR, CIMELIUM, TRĄBKA, OPARY, LEKCJA, LĄDZIENIE, ŻABKA, SZELĘŻNIK, ZAPROSZENIE, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PRAPŁETWIEC, PLANETKA, NAJEM OKAZJONALNY, METODA PORÓWNAŃ, PROTESTANTYZM, TRANSKRYPCJA, AUTOBUS SZYNOWY, PAMIĘTNIK, MASZYNKA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, JOSE, GŁOSKA, NAWA GŁÓWNA, FISTUŁA, KRÓLOWA NAUK, NEURON LUSTRZANY, URYNA, CZYŚCIOSZKA, ZGŁAD, KSIĘŻNICZKA, PIECZEŃ, KOLEC, DZIEWCZYNIĄTKO, HASHTAG, KRATER METEORYTOWY, WIKING, KAMARYLA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, BRUK, LABIRYNT, KINKIET, NIEWAŻNOŚĆ, PŁOTEK, INOZAUR, STARY BYK, JEŻOWCE, SKANER, MOCZARA, LOTNISKOWIEC, PORZĄDEK SPOŁECZNY, MONUMENT, NERKÓWKA, SERYJNY MORDERCA, TWIST, EUSTHENOPTERON, PRZYLĄDEK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, KANEMEJERIA, POLIPTYK, SOFCIK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GOL, ŁUPEK WĘGLOWY, PROSTAK, TULEJA, SARAFAN, POMOC PUBLICZNA, ANITA, PIERSIÓWKA, TROJACZEK, USZAK, MUZYKA, STOPIEŃ ETATOWY, COLT, ANTIDOTUM, BOMBA, SRACZKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ASTRAGAL, JUDASZOWE SREBRNIKI, KOLOKWIUM, NAWA, DIKSONIA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, STIL, SPORT ZIMOWY, GWIAZDOSZ, FALKARIUS, SZEFERDIA, WATÓWKA, MAGAZYN, SAMOISTNOŚĆ, ETYLINA, PODRODZAJ, KRUCHAWECZKA, PYSZOTA, ALLELUJA, PANEWKA, TRZMIELINA, CIASTO TRZECH KRÓLI, SZUPINKA, KNOTNIK, OCHRONNIK, GĄSKA, ALBUMIK, RENTGENOMETR, BRZESZCZOT, MECHANIKA, EKTOPLAZMA, DUPEK ŻOŁĘDNY, KUTER, SKOK, ŁEBEK, PRZEKLĘTNIK, KOMIZM, GENERACJA, PAMIĘĆ BĘBNOWA, PARSZYWOŚĆ, NASTURCJA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, LUFA, SEMITA, WALKA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, SARKOFAG, MIR, BUŁA, WAŁCZATKA, KORZENICA, POLE GOLFOWE, PATRON, OKRES ZALICZALNY, METASEKWOJA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SYSTEM POWIERNICZY, HEMATOFAGIA, BEZCZYNNOŚĆ, ZIEMNIAKI, ZAKOŃCZENIE, WATA CUKROWA, NIEWYDOLNOŚĆ, RUMUNKA, UKŁAD PLANETARNY, AUTORAMENT, GRUCZOŁ MEIBOMA, FILM KATASTROFICZNY, RPG, GŁADŹ, BRYGANTYNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DŻYN, KUPAŹ, GOBIZAUR, BARWY, PRZEGLĄDACZ, WAGON TAROWY, BAZYLISZEK, STATUS SPOŁECZNY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, LAWATARZ, MOZAIKA, MAŁA GASTRONOMIA, PANTOFAG, CHABANINA, ROKIETA, EBOLA, NIEPEWNOŚĆ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, MÓZGOWIE, KAROTENOID, SPADOCHRONIARKA, FILTR POWIETRZA, KOŃ CUGOWY, ŁOBODA, RZECZ WNIESIONA, BARWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CHEMOTAKSYNA, LICZBA PRZESTĘPNA, KLUSKA KŁADZIONA, PODRZUT, OTRUCIE, MILANEZ, PALISADA, KOREGENT, ALEC, OPASKA, MARTWIAK, PÓŁMISEK, HIPOTEKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, ZAŚPIEW, CHLEB, ERUPCJA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SET, FILM S-F, BAŻANT, JAMES, UDRĘKA, RAJDER, ARGENTYNOZAUR, DOMEK DLA LALEK, SYSTEM, SERWOLATKA, CHIMEROKSZTAŁTNE, KOLONADA, BEZPIECZNE ZAPASY, PODATEK KOŚCIELNY, PLEZJOPLEURODON, KOPUŁA, MIESIARKA, PRZECHÓW, KOMPOTIERA, BEGONIA, TELEFON, ŁAWA MIEJSKA, FASOLA ZŁOTA, MEFLOCHINA, AMBROZJA, KUCHNIA GAZOWA, WSPÓŁUCZEŃ, GOŚCIU, ŚCIEŻKA, FELDMARSZAŁEK, WARSZTAT STRATEGICZNY, ZNACZENIE, TER, ZESTAW, AGENCJA, SIEROTA ZUPEŁNY, CHROBOTEK, GORGONA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, WRÓBEL MAZUREK, PRACOWNIK FIZYCZNY, SILNIK, ARIADA, PARKA, STANISŁAW WŁADYSŁAW MACZEK, CYTRUS, NAWÓZ SZTUCZNY, MOGISYGMATYZM, BELA, SPRAWUNEK, ROŻEK, TEMBLAK, WIZJA LOKALNA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, USKOK, PRZYRZĄD, PRZEJRZYSTKA, PISTON, POCHODNIK, WYCIĄG, ?ROZETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPISZON rodzaj spłonki w formie miedzianej lub mosiężnej miseczki lub kapelusika, posiadającej wewnątrz warstwę piorunianu rtęci, wykorzystywanej w dawnej broni strzeleckiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPISZON
rodzaj spłonki w formie miedzianej lub mosiężnej miseczki lub kapelusika, posiadającej wewnątrz warstwę piorunianu rtęci, wykorzystywanej w dawnej broni strzeleckiej (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ SPŁONKI W FORMIE MIEDZIANEJ LUB MOSIĘŻNEJ MISECZKI LUB KAPELUSIKA, POSIADAJĄCEJ WEWNĄTRZ WARSTWĘ PIORUNIANU RTĘCI, WYKORZYSTYWANEJ W DAWNEJ BRONI STRZELECKIEJ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x