Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DUROPLAST - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUROMER to:

duroplast - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUROPLAST - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.062

UMOWA ZLECENIE, PESTO, RENTA INWALIDZKA, NÓW, PRZESTRZEŃ FAZOWA, DACH HEŁMOWY, BINOKLE, KASZA, UCHODŹSTWO, CYKL WYDAWNICZY, MODUŁ SERWISOWY, NIEZASKARŻALNOŚĆ, DZIABKA, DEPORTOWANY, SZTYWNA SPACJA, MATURZYSTA, KANGUR OLBRZYMI, TONAŻ, ANOMALIA, RZECZ WNIESIONA, CIASNOŚĆ, ZGĘSTEK, MISZPELNIK, WARUNEK, TROJAN, KRYSTALIZACJA, WANNA, OBRABIALNOŚĆ, GRABKI, CZAS PÓŁTRWANIA, KREDKA, BALDACHIM, WRZÓD TWARDY, LOTERIA PROMOCYJNA, SŁOIK, OKSYDAZA, POKAZOWOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, ŁYKACZ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, GUJOT, ZABAWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ANONIMOWOŚĆ, KORDIAŁ, OSIOŁ, MASZKARON, IZBA, ALUZJA, MOKIET, METODA DELFICKA, KASZTELAN, DAWNOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, GRZYBIARZ, OBCOWANIE PŁCIOWE, NARKOTYK MIĘKKI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, KACOWE, BRUKSELA, METAMORFIZM WSTECZNY, SŁABIZNA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, KIRPAN, ZAJĄKNIĘCIE, ROLNIK, OWOC, SYMULACJONIZM, NERCZYŁUSK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, POKRZYWKA, AMINOKWAS, DZIRYT, POTĘPICIEL, OBIEG PIENIĄDZA, NAWIERZCHNIA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, CHÓR, EWOLUCJA, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOD GENETYCZNY, POGONIEC, GRIEKOW, ŚLIZG, PLACEK, KRZYŻ MALTAŃSKI, HETEROMORFIZM, AMONIACZEK, MITYCZNOŚĆ, CHIŃSKI, INTERVIEW, ROGALIK, PARKA, MASER GAZOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, DROGI RODNE, CHAŁUPNICA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, OSKÓREK, NAMIESTNIK, AKSAMIT, PODBIERACZ POKOSÓW, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, TAMARILLO, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ROZWAŻNOŚĆ, HIPODROM, WIELKOŚĆ, ZNACZENIE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PRZECIWUTLENIACZ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, INICJATOR, STRACH BIERNY, WAGON POCZTOWY, KACZKA CZERNICA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, INTEGRALNOŚĆ, PROSCENIUM, LAK, MIKROWENTYLACJA, METALOWIEC, ŻEL, LITOCYST, LEADER, FAKTOR, NIEZDOLNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, SZORY, UPRZEDMIOTOWIENIE, RISOTTO, ANALITYKA MEDYCZNA, PRZEZROCZE, FILAR, EMPORA, SKRZYDŁO, SERDAK, SCHAB, DANDYS, URZĄD, CHOCHOŁEK, PRZEWOŹNIK, ZAKRES, CONCERTINO, MODRZACZEK SINY, ZAKŁÓCENIE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DÓŁ, SŁODYCZ, MUNSZTUK, TEOKRACJA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, AZYDEK, SILNIK BENZYNOWY, WSZETECZEŃSTWO, POLSKI-SLOWNIK.PL, IMMUNIZACJA CZYNNA, UDERZENIE, KOLET, PLUJKA, SINGEL, BRUK, LUMBALIZACJA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŻABA KRZYKLIWA, ROZMARYN, TERAPIA STRUKTURALNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ANALIZA PORTFELOWA, KUMOTERSTWO, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SPRZĘCIOR, NADSCENIE, TERAPIA, EMOTIKONA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, LONT WOLNOTLĄCY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, REJESTR, ZAKRZTUSZENIE, ELEKTROFON, CZYN NIERZĄDNY, CUDEŃKO, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, PALTO, CZÓŁNO, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FRYBURG, SKRAJNIK DZIOBOWY, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, GWICHT, BAL, PŁÓD, ROSŁOŚĆ, KAMELEON ŻYWORODNY, OSADA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KAMICA NERKOWA, GŁODÓWKA, NEGACJONIZM, ALDEHYD, THRILLER, SIUSIAK, ARKUSZ DRUKU, SEKWENCJA, KASKADER, KAPITUŁA, APOLOGIA, ZIEMNIAKI, KUCIE, GARDA, ODDANIE, MODA, KUCHCIK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SAMOCHWALCA, USZAK, ZADYCHRA POSPOLITA, WANILIA, DEZAKTYWACJA, PASZTETÓWA, DOLNOSASKI, ZUPINA, NIESZPUŁKA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BOHATER POZYTYWNY, NIENATURALNOŚĆ, IDEALIZM OBIEKTYWNY, OGNIWO SREBROWE, PIGMALIONIZM, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEDMURZE, KATAFRAKTA, PORZĄDEK, NARWALOWATE, MARKIZA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, BUDKA, KOŃ, ROZKRUSZ, POWYWRACANIE, KOŃ KIŃSKI, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, WYWÓZKA, STYLIZACJA, SZORSTKOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, DŻDŻYSTOŚĆ, ODPŁYW, WIERZBÓWKA, DRYBLING, SZYSZAK HUSARSKI, BLIN ŻMUDZKI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SYSTEM SYMBOLICZNY, BACHMAT, POWAŁA, KLUBOWICZ, JAWNOGRZESZNICA, DECORUM, NIEPOKALANEK MNISI, PRASSAKI, RĘKAW, NAZWA RZETELNA, ODCHYŁ, WYBIEG, PARALAKSA, RATING, CUDZOŁOŻNICA, MUSZLA, WYBREDNIŚ, ANGIELCZYK, CZAS FABULARNY, CUDZOŚĆ, LUZACKOŚĆ, FIMBRIA, POPULACJA STACJONARNA, ZARZUT, KONSYSTORZ, PRANKSTER, KRUPNIK, AKTYWNOŚĆ, PRACA DOMOWA, ESKADRA, ANDANTE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, BROWAR, OSTATNIE NAMASZCZENIE, LEGENDA, ORGANMISTRZ, GAZÓWKA, GDERACTWO, SOWIECKOŚĆ, ELIPSOIDA ZIEMSKA, MISO, BEŁKOTLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: duroplast - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUROPLAST - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
duromer, duroplast - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUROMER
duroplast - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x