W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WKLĘSEK to:

w odlewnictwie: wkładka stosowana do otrzymywania wyokrągleń w modelach lub rdzennicach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.499

KOSZTORYS INWESTORSKI, OPUST, AWIZO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DŹWIGAR, ALKOHOL ROLNICZY, DERYWAT, SUMATOR, KLAPKA, WIARDUNEK, PRZEKLEŃSTWO, SZYFON, KONOTATKA, MYRMEKOFIL, CHOROBA EULENBURGA, ZAMKNIĘCIE CELNE, OWALNICA, MUSZLOWCE, EFEKT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, STRZYKAWKA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, CUKIER WANILIOWY, METFORMINA, OFLAG, ANTECEDENCJA, NORMALIZACJA, OBRONA, SZCZOTECZKA, KĘPA, DZIECIACZEK, CEL, PAPROTNIKI, DOMENA PUBLICZNA, RZECZY OSTATECZNE, SOPRANISTA, EKLER, OSIEMNASTKA, TARANOWANIE, KAKEMONO, KARA UMOWNA, POMALOWANE, KASZTELANIA, FORMACJA, RUTENIZACJA, KOŻUCH, KASZUBSKOŚĆ, ZARAZA, BRZDĄC, KANTON, MUR, PIRACTWO, DOM POSELSKI, CHLEB, RYNKA, PASTA CURRY, PODZBIÓR, WARKOCZ, FATAMORGANA, PISTOLET, SŁONECZNIK, MECHOWCOWE, UZIOM, MACHANIE RĘKĄ, KASTRAT, RÓJKA, PLEŚNIAK, GALAKTYKA, SUCHORYT, MISJONARZ, GRYPS, TRZYNASTY, SZKUTNICTWO, STROIK, AKCENT, KARMELEK, KOT, ROZGRZEWACZ, UMIEJĘTNOŚĆ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PÓLKO, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, EPISTOŁA, KOMISANT, ARKADA, MOC, HLAK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, INWAZJA, TELEWIZJA HD, GŁOWICA, BURDA, DROGA GRUNTOWA, DŻEM, KAPISZON, BORDER, BAŁKAŃSKOŚĆ, BEZAN, SZPILKA, OSTATNI MOHIKANIN, SKRAJNIK, ZAKON MNISZY, LITERA, PLUS, KAPUSTA KWASZONA, FAKOEMULSYFIKACJA, ASYSTENCJA, SZYLKRET, DYPODIA, WYSYPKA, ZEZWŁOK, KOLORYSTYKA, SYMPOZJON, GWIAZDA PODWÓJNA, ZAKON CZYNNY, OBRONA STREFOWA, KASETOFON, POSIADACZ ZALEŻNY, PLAFON, NATRYSK, ANYŻEK, AUTOMOBILKLUB, TŁUMIK, FRAZEOLOGIZM, KROTON, PIANISTYKA, KOŃ CUGOWY, DUET, GRYLAŻ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ZATOKA, WYŻ, OBLICÓWKA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, AKREDYTYWA, MADZIARKA, LICENCJA OTWARTA, ADIDAS, FIOLET GENCJANOWY, PODZIEMIE, JAZGOT, ŁATA, DZIEWICTWO, ANGLIK, POMOC DROGOWA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, OPASKA BRZEGOWA, SZTUCZNE SERCE, KRÓWSKO, ANTYBIOZA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, LARYNGEKTOMIA, ZIARENKOWIEC, DRUHNA, CENA DETALICZNA, MACKI, OPRICZNINA, TRZMIELINA, DERYWAT, WYCIERACZKA, ZAMEK, POJAZD KONNY, INTERPRETACJA, SKAŁA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PREZESKA, BŁĄD LEKARSKI, MODUŁ MIESZKALNY, ADWOKAT DIABŁA, PANTEON, ANTONOMAZJA, MANTY, CUGANT, STREFA HEMIPELAGICZNA, WYPADEK JĄDROWY, UDŹWIG, METAL, SKONIA, EGZONUKLEAZA, BLANK, KUCZBAJA, PROPAGANDA, POMAZANIEC, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, NADLEW, OTĘPIENIE, TERAPIA WSTRZĄSOWA, KOMORA GORĄCA, PRZERYWACZ, KAZAMATA, ESKADRA, BROŃ JĄDROWA, ZŁOTÓWKA, TRZECI, USZKO, MARYNARCZYNA, ETERIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, REGIMENT, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, OPLOT, OSTRUŻYNY, JARZMO, AWARIA, GASTRO, KIJ, FUNT-SIŁA, SSAK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SLAJS, PLACUSZEK, TIAZYD, WROTA, OKRĘŻNOŚĆ, PAMIĘĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, KAMIEŃ WĘGIELNY, OBSERWACJA, HACJENDER, ŁOTEWSKI, DYSTRYKT, JEZIORO WYTOPISKOWE, MODYFIKACJA, MARSKOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, GEST, ISKRA ELEKTRYCZNA, IMPREZA TURYSTYCZNA, REKLAMA, USZKO, NOMINAŁ, KOLOKWIUM, AFERALNOŚĆ, SZUM, LEJTNANT, TRANSLACJA, FOTEL KLUBOWY, WAKUOLA, WŁOSKI, ANTAGONISTA, ROZWAGA, DYPTYCH, DOM WCZASOWY, SALEP, FOTEL OBROTOWY, WARTOŚĆ MODALNA, SOK, FLIZA, DYSALTERACJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PEŁNIA, POWAGA, SZCZOTECZKA, ZAGRANICZNOŚĆ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, DROŻDŻE, BERET, TABOR, GŁOSKA NOSOWA, ŁOŻNIK, WYRAŻENIE, ETEZJA, OREGANO, BINDA, ANALIZA WARIANCYJNA, PARÓWKA, ŁUK, KALIKO, ISTOTA, DRZEWOSTAN NASIENNY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, BYDLAK, WRONIE OKO, FLAKI, GIERKA, MACHINA WOJENNA, NEURON CZUCIOWY, NADBITKA, SYGNAŁ, KARMEL, DRUKARKA ROZETKOWA, ZASUWNICA, WALC, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MELASA, BRIK, WŁADZUCHNA, STAN, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CZWÓRKA, JIM, OFICJAŁ, CHLOASMA, FRASZKA, NIEMIECKOŚĆ, MAIŻ, KOLEUS, KLEJNOT HERBOWY, ?PAJAC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WKLĘSEK w odlewnictwie: wkładka stosowana do otrzymywania wyokrągleń w modelach lub rdzennicach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WKLĘSEK
w odlewnictwie: wkładka stosowana do otrzymywania wyokrągleń w modelach lub rdzennicach (na 7 lit.).

Oprócz W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W ODLEWNICTWIE: WKŁADKA STOSOWANA DO OTRZYMYWANIA WYOKRĄGLEŃ W MODELACH LUB RDZENNICACH. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast