PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYSŁÓWKA to:

produkt rolny niższej jakości, przeznaczony do przemysłowego wykorzystania lub przetworzenia (np. owoce niskiej jakości, przeznaczone dla przemysłu przetwórczego w odróżnieniu od owoców wysokiej jakości, przeznaczonych do handlu) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEMYSŁÓWKA

PRZEMYSŁÓWKA to:

sektor przemysłowy w gospodarce państwa lub regionu (na 12 lit.)PRZEMYSŁÓWKA to:

towar produkowany na skalę przemysłową, posiadający jakość i wartość właściwą masowej przemysłowej produkcji (niekiedy z sugestą niższej jakości) (na 12 lit.)PRZEMYSŁÓWKA to:

szkoła przemysłowa (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.345

DZIÓB, ROŚLINA OZDOBNA, STAROIRLANDZKI, PĘTLICA, BROKAT, ORGIA, WOLE OKO, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, GRANT, AGATA, KONSERWA, WYDZIELINA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ORBITA, HULL, KSIĘGA, WYPEŁNIENIE, CZYN SPOŁECZNY, DYMNICOWATE, PREDYKACJA, NACZYNIE, AKT, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, LAMPA ELEKTRONOWA, KOMORA WULKANICZNA, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, PROJEKT TECHNICZNY, CZARODZIEJSTWO, BIELIŹNIARSTWO, GALISYJCZYK, ZAŚPIEW, PIOTRUŚ, ŁAPA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, ŻARLIWIEC, CIĘGNO KOTWICZE, SYSTEM POWIERNICZY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, INTERES PRAWNY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, KOLUMNA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, CALYPSO, USZAK, RODODENDRON, ŁOŻYSKO TOCZNE, FALA, NAWÓZ ORGANICZNY, ROMUALD, SUPERNOWOŚĆ, UKŁAD ADAPTACYJNY, KURATELA, LEKCJA, WSPARCIE, SZKANDELA, MANIOK, POŚWIĘCENIE, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, NIECHLUJA, TRANSMUTACJA, NEFROLEPIS, CZŁOWIEK CZYNU, REGENT, TUBING, SZUFLA, CZARTER, EMPORA, BAKTERIA, BUT, TEREN ZAKRYTY, BIEGUN MAGNETYCZNY, PUDER, FUNKCJONALIZM, DUPLEKS, PAKLON, SAMOURZECZYWISTNIANIE, POCISK ARTYLERYJSKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, PROJEKTOR FILMOWY, KONTROLA, VOTUM, HASŁO, POJNIK, PUZON, WYCZARTEROWANIE, KARBONATYT, BIZANTYNIZM, PROGRAM, ŻABA LEOPARDOWA, KOMÓRKA, KOMUNIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PANI, AUTOTELICZNOŚĆ, INDYK, ZNAK PISARSKI, CHITON, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KWAŚNE MLEKO, AMERYKAŃSKOŚĆ, BALUT, ŻYWY TRUP, TRYL, ROMADIN, HAJDUK, MARIO, HYDROFIT, REKOLEKCJE, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, SPOILER, KAPUŚNIAK, PROTEKCJONIZM, DUCHOWIEŃSTWO, PRÓBA GENERALNA, TAŚMA, BŁYSK, BODZIEC WARUNKOWY, CHLEWNIA, CZTEROTAKT, MŁAK, SENSUALIZM, TURBINA PELTONA, PUCHAR, TUNIKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ZARODEK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KUMKWAT, KIJANKA, LOKACJA ATELIEROWA, PARAFRAZA, ROSARIUM, KLAG, MUR, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, STRACH BIERNY, BALON, OŚWIADCZENIE, POŁAWIACZ, METALIK, BLIŹNIACZOŚĆ, KRAKOWIAK, ADAGIO, POWIDŁO, ZATRUCIE, MUŁ, KORSARZ, OKRĄG APOLONIUSZA, KREACJA, JĘZYK OBCY, BOGACTWO, GUMA, BURLESKA, EKLER, GALARETA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ADWENTYZM, MIKOŁAJÓW, URZĄDZENIE RADIOWE, PRZYSWAJANIE, BIAŁA FLAGA, ELITARNOŚĆ, GÓWNOBURZA, MURŁAT, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, PUNKT WITALNY, GĘSTE, CURRY, PÓŁKOLONIA, GOŹDZIENIEC, SUBSTRAT, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PIERWSZY, TOLERANCJA, DODATEK MIESZKANIOWY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OŚWIECICIEL, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DUROPLAST, TROPIK, FOTEL DENTYSTYCZNY, GŁOWICA BOJOWA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KONTENER, LEP, SAUNA, BI, PYTANIE, OSOBA, PUCH KIELICHOWY, SYPIALKA, KARL, PRZEPRÓCH, LIBELLA, SERWER WIDEO, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SAMOGONKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARA, SZOK CENOWY, PAROWANIEC, MENU PODRĘCZNE, KULT LUNARNY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, KWARTET, PIEC, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, NIEWINNA KREW, SYR, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KRYJÓWKA, POWIEŚĆ RADIOWA, KREWETKA ATLANTYCKA, DZIEDZICZNOŚĆ, KRATOWNICA, ŻURAW, IDEACJA, STOLICA, DEKURIA, KONCERT ŻYCZEŃ, BASILEUS, KASAK, PREMIA TECHNOLOGICZNA, PÓŁWEŁNA, REPRODUKCJA, ŻALE, TOREBKA, KAMICA MOCZOWA, KARIN, SZTUKA KINETYCZNA, ŚLISKOŚĆ, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PLATFORMA CYFROWA, PREZBITERIUM, SUPERRAKIETA, RING, RÓG MGŁOWY, POSKROMICIEL, ARANŻACJA, AUSZPIK, DZIADOWINA, DYSKONTO, ATEST, KANONIA, MNICH, ANIOŁ STRÓŻ, OFLAG, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, DEKADA, SILNOŚĆ, PODZIEMIE, KACZKA KRAKWA, WZORZEC, FIGI, WINO ZIOŁOWE, MAYBACH, PROFITKA, TAKSON, ELIKSIR ŻYCIA, SCHAB, OSKÓREK, OTĘPIENIE, MNICH, ASYSTA, LEKKOZBROJNY, POŁAĆ, KLONOWANIE, KRYPTA, DUCHOWY OJCIEC, PAWĘŻ, BULION, STACJA, MAZUREK, MUFKA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WIHAJSTER, RAKIJA, SĄSIEDZKOŚĆ, MĄTWA, OPAŁ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, SKAZA WYSIĘKOWA, ANKA, DROBNICOWIEC, LICZKO, SŁUP, SPANDAU, PLACEK, SUCHY TYNK, NAWA, KOTAN, OBIEKT KUBATUROWY, PROFESOR, TATAR, ?METRESA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMYSŁÓWKA produkt rolny niższej jakości, przeznaczony do przemysłowego wykorzystania lub przetworzenia (np. owoce niskiej jakości, przeznaczone dla przemysłu przetwórczego w odróżnieniu od owoców wysokiej jakości, przeznaczonych do handlu) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYSŁÓWKA
produkt rolny niższej jakości, przeznaczony do przemysłowego wykorzystania lub przetworzenia (np. owoce niskiej jakości, przeznaczone dla przemysłu przetwórczego w odróżnieniu od owoców wysokiej jakości, przeznaczonych do handlu) (na 12 lit.).

Oprócz PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRODUKT ROLNY NIŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZETWORZENIA (NP. OWOCE NISKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONYCH DO HANDLU). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x