TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZACJA to:

to, w jaki sposób coś zostało zorganizowane lub zorganizowało się samo; stan rzeczy będący wynikiem działań mających na celu zorganizowanie, uporządkowanie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGANIZACJA

ORGANIZACJA to:

grupa ludzi o ustalonej strukturze i hierarchii, którzy posiadają wspólne cele i wspólnie je realizują (na 11 lit.)ORGANIZACJA to:

działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.435

KSIĘŻNICZKA, CIĘŻKA ARTYLERIA, PROCENT, OBRĄCZKA, SKAFANDER, SPOKANE, KOGUT GALIJSKI, OŁATKA, SARABANDA, PREZENCJA, HERB, SUPERNOWE, KROMKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, OWOCNOŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, SUWNICA POMOSTOWA, GRUCZOŁ KUPROWY, GRZECH PIERWORODNY, NIECHLUBNOŚĆ, OZDOBNIK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ZMARZLAK, STRZAŁA, BOJER, LABORATORIUM, OBIEG, WARTOŚCIOWOŚĆ, TYMOTKA, SENTYMENT, PRZEKUPSTWO, SZABAŚNIK, OPONA, BASTEJA, OWOCNIA, KOMIK, PANNEAU, FORMA, REALISTYCZNOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KIR, DYPTYCH, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, PIEPRZ RÓŻOWY, ŻAŁOBA, KULTURA JĘZYKA, AKORD, LORA, KANAPKA, OPOZYCJA, HEWEA, LORA, KASZTANEK, PASJA, PIĘTKA, PYRTUŚ, HEAVY METAL, DRAMATYZM, SZLACHAR, REFPATENT, DROŻYZNA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, OŚLE UCHO, BIAŁE PLAMY, MINIMALIZM, ŚREDNIA WAŻONA, PODSKOK, UKŁAD ELEKTRONICZNY, BARWICZKA, LIST ZASTAWNY, CHAŁTURNIK, INKRUSTACJA, PIÓRO, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ROBEREK, CZKAWKA, GLOBUS, KAMIZELKA, ŚWIĘTO, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SZTUKA PERFORMATYWNA, WYŻYNA, TRESA, DOM SKŁADOWY, MORFOGENEZA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, AMEBA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WIĘZIENIE, AGAT MSZYSTY, TARLICA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, POŚWIADCZENIE, TRYCYKL, KOLOR, PRZEPOJKA, ROWEREK BIEGOWY, MANCA, MASKA, PTASIE MLECZKO, STRAJK, SFIGMOMANOMETR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OSOBNIK, FISTUŁA, HELIOFIZYKA, POWOLNOŚĆ, MIGDAŁ, POŁYKACZ, WAFELEK, RÓG, DWUDZIESTKA, MŁODOHEGLISTA, CISZA, DEPRESJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, OSTRÓG FORTECZNY, UROZMAICENIE, CYKL JAJNIKOWY, BŁAHOSTKA, PROCH, PODKŁAD, WIDOWNIA, KONWENANS, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, DOGMAT, KORBACZ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, REGENERACJA, GATUNEK POGRANICZNY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, DRUK, RAUT, LOGIKA FILOZOFICZNA, WIEŻA WIDOKOWA, MIESIĄC, KAMIKAZE, BLOK RYSUNKOWY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, KOŃ FIŃSKI, KRĄŻENIE OBOCZNE, UJĘCIE, KUKUŁCZE JAJO, BROSZA, ŚMIECISKO, MECENASOSTWO, TRYSKAWKA SZKLANA, CHMURA ŚREDNIA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, PUBLICZNOŚĆ, JARZYNIAK, KRAB, TAŚMA FILMOWA, PRZEGUB, SEITAN, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KAPLERZ, KULEBIAK, DICYNODONTY, PIĘTRO, RANA, RADIOGALAKTYKA, PANICZ, PIĘTA, NIEDOPUSZCZENIE, WYDATKI, TWÓR, MLEKO, LEASING, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, ARAKAŃCZYK, SYMETRIA, SOBÓR, TURBINA SPALINOWA, WYPAD, ULOT, NORITO, DROMOS, REGENERACJA, ALGEBRA, MIKROFON DYNAMICZNY, KOK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TROCINÓWKA, METRUM, PIERWSZA POMOC, SEPARATYZM, ENTOMOLOGIA, DWUWARSTWOWOŚĆ, NIEDORÓBKA, KOMORA GORĄCA, MARRAN, WYMIANA, JEZIORO POLITROFICZNE, WSPOMAGACZ, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ZUPKA CHIŃSKA, ADWOKAT DIABŁA, TELESKOP, POJAWIENIE SIĘ, LINIA GEODEZYJNA, NADPROŻE, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KAND, HIPOTELORYZM, ARENA, KATASTROFA BUDOWLANA, STARA WIARA, SKLEP, MIKROSKOP OPTYCZNY, CUD, ELEKTRON WALENCYJNY, RUCH PRECESYJNY, OKRUCH, PATOLOG, KIEŁ, MARKOTNOŚĆ, ZASŁONA DYMNA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, WĄŻ W KIESZENI, ROK, ATUT, BALON, OSTOJA, AKAPIT, MATECZNIK, KRÓLEWICZ, PRZEŚMIEWKA, LITAURY, ABREWIACJA, ILJIN, RAKIETKA, CZUB, KOMBAJN, ŁUPINA, TOCZKOWCE, WUEF, TRAKEN, PLAŻÓWKA, BLOKADA, KALETA, PISTOLET, DEKLARACJA, CYPROHEPTADYNA, INTUICJA INTELEKTUALNA, PĘCINA, MELANODERMIA, KĄT, DORADA, AKCJA, SYGNAŁ CIĄGŁY, WITAMINA K, PROMIENIOWANIE, PLUS, ULICA, GRACIARNIA, PODWÓJNA HELISA, RZUT KAMIENIEM, KONKLAWE, PANTALONY, OLIWA Z OLIWEK, FILIGRAN, ODBITKA, INFILTRACJA, MANIAK, BAŃKA MYDLANA, ADHEZJA, MADAPOLAM, BEFSZTYK, DZIEWCZYNIĄTKO, STWORZENIE NIEBOŻE, MASKARADA, GMINNOŚĆ, MUNICYPIUM, MAŁŻEŃSTWO, ZAUWAŻALNOŚĆ, BRANIE WZORU, KŁADKA, RING, MANIOK, NIEZALEŻNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SEZAM, OGIEŃ ZAPOROWY, OSPA, CMOKIERSTWO, ŁOTEWSKOŚĆ, PARALELIZM, DIETA ASPIRYNOWA, BERCEUSE, REKORDER AWARYJNY, BOHATER POZYTYWNY, JĘZOR LODOWCOWY, ?SANDALIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZACJA to, w jaki sposób coś zostało zorganizowane lub zorganizowało się samo; stan rzeczy będący wynikiem działań mających na celu zorganizowanie, uporządkowanie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZACJA
to, w jaki sposób coś zostało zorganizowane lub zorganizowało się samo; stan rzeczy będący wynikiem działań mających na celu zorganizowanie, uporządkowanie (na 11 lit.).

Oprócz TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TO, W JAKI SPOSÓB COŚ ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE LUB ZORGANIZOWAŁO SIĘ SAMO; STAN RZECZY BĘDĄCY WYNIKIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZORGANIZOWANIE, UPORZĄDKOWANIE. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast