Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ TERMOJĄDROWA to:

broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.)BROŃ WODOROWA to:

broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.963

TUBKA, HAMULEC LUZOWANY, WILCZY GŁÓD, WALTER SCOTT, AUTOBUS CZŁONOWY, PERGAMIN, HAKER, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, NIEMIECKI, INSTRUMENTOLOGIA, SŁODYCZ, ATLAS, USTAWODAWCA ZWYKŁY, DOBRO, STEROWANIE ODPORNE, WÓZ KEMPINGOWY, WYJĄTKOWOŚĆ, BOROWIK WILCZY, COŚ, KASA, JUBILER, NAROWISTOŚĆ, ZŁOŻE GRUNTOWE, ZAĆMIENIE, ONOMASTYKA, PATRYCJAT, JEDNOSTRONNOŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ZEBRA STEPOWA, CIAPOWATOŚĆ, ZAPALENIEC, PARAMEDYK, PRĘGA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, POZAMUZYCZNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, FAŁSZYWY PROROK, PŁOMYKÓWKA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, BIEDOTA, GŁADKOŚĆ, DRAMAT SĄDOWY, MAMIDŁO, BROŃ, NARZĄD ROZRODCZY, PAPILOTKA, CHORY NA GŁOWĘ, ENKLAWA, LORETANKA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, MIESIĘCZNIK, MAŹNICA, WSPORNIK, SZCZEGÓLNOŚĆ, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ANODA, PODATEK LINIOWY, AGREGATY PIENIĘŻNE, DWA GRZYBY W BARSZCZU, DOLOT, KAUCZUKOWIEC, CHOROBA HECKA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, DROGA ŻELAZNA, MATECZNIK, SIODŁO JUCZNE, BOMBA GŁĘBINOWA, KANGUR, POŁUDNIK STRUVEGO, REALGAR, HARMONIJKA, BĘBEN MAGNETYCZNY, PAMIĘĆ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ODPROMIENNIK, UPOMNIENIE, OPIESZAŁOŚĆ, SERNICA, DROZD, PRZECHÓW, PAGINATOR, LUDY TURAŃSKIE, METYLDOPA, LINIA PODSTAWOWA, PIKOMETR, EKRAN, BEZCZELNIK, ORGANKI, JĘZYK ŻYWY, KRĘGOSŁUP, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, AUTOPREZENTACJA, TWARDZIAK, PROPYL, KRYPTOGRAFIA, FAZA ROZKWITU, SKANDYNAWISTA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, NOWOWIERCA, FILOZOFIA PRZYRODY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, BATALION, PŁÓCIENNICA, MIÓD SZTUCZNY, PRAWO KARNE, FUZJA WERTYKALNA, KOSTIUMERNIA, KOCIOŁ, GODZINA MILICYJNA, LITOŚCIWOŚĆ, GRANATNIK, ODCHYLENIE, KIPI KASZA, OBIEG PIERWOTNY, OSTROGONY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, DAGA, UKŁAD SŁONECZNY, ZACHODNI GORYL NIZINNY, WĘŻOWNIK, ŁAMACZ LODU, OSADY DENNE, USTONOGIE, CHOROBA KAHLERA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, EOZYNOCYT, KOPIA, FUNT, SEKWENCJA CHI, SONOMETR, MIKROMACIERZ DNA, KLOZET, JAPOK, PRACA WYJŚCIA, ALKAN, TEMPERATURA ROSY, STORCZYKARNIA, MAFIJNOŚĆ, OGONEK, DELFIN DŁUGONOSY, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, OSCHŁOŚĆ, OPIEKA TERMINALNA, SEKUNDA, GENOMIKA STRUKTURALNA, HEL, PLUTOKRACJA, SUCHAREK, WYRĄB, NIERZĄDNICA, WIECZÓR, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, LAWINA DESKOWA, NOWOWIERCA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, FUNKCJA TOTALNA, DYSTYCH, STAN WZBUDZONY, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, RAKIETNIK, WSIUR, CASUS, NIEDOKŁADNOŚĆ, MAŁGORZATKA, PUSTY DŹWIĘK, STATYKA, AGENEZJA NERKI, FAJKA WODNA, KAMORA, PRZYCZYNKARZ, SZASZŁYK, ODPÓR, KONTYNGENT CELNY, BIERZMOWANIE, PUSZKARSTWO, SZMALCÓWKA, APOKRYFICZNOŚĆ, SKORPIONY, ZMAGANIA, PIKIEL, ŁASZT, SKRYTKA DEPOZYTOWA, NATRYSK, KALENDARZ, GRAFIKA WEKTOROWA, CHEMIA JĄDROWA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PROBLEMISTYKA, NIEJADALNOŚĆ, DWORSKOŚĆ, SKRÓT SYLABOWY, DYFUZOR, AUTOMOBILISTA, NADSCENIE, UPADEK, GALISYJSKI, CHÓR, AKCJA, AYER, MAKABRYCZNOŚĆ, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, DEMENCJA, ANGIELSKI, GROMBELARD, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŻÓŁW PROMIENISTY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, INFLACJA JAWNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, STRATEGIA, DOJŚCIE, ŚMIECH, DRYFTER, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WYPALANKA, ODTWARZANIE, CZERWONA GWARDIA, KATOLICKOŚĆ, DANDYSKI, SIŁACZ, KAWAŁ, WYWROTKA, AREOGRAFIA, PRAGERMAŃSKI, GRANICA, PILA, FUNDUSZ ZASOBOWY, ŻELE, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CYKL WEGETACYJNY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ZUPA PIWNA, CYKL GRANICZNY, CIĘŻAR DOWODU, ŚWINIA CELEBESKA, ORDYNUS, ANTECEDENCJA, CHŁOPAK DO BICIA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, STWIERDZENIE, OŚWIETLENIOWIEC, PODUSZKA BALANSOWA, DZIADZIENIE, PRZYCISK DZWONKA, POWOLNOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, HIPPIS, GRUCZOŁ DOKREWNY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, STAŁA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, CHOROBA KUFSA, SZCZĘKA, PIEPRZYCZNIK, WIRTUOZERIA, LUFA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, NIEUŻYWALNOŚĆ, LOGOGRAF, SZKOLNOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, PALEOPATOLOGIA, CIAMAJDOWATOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, TAKT TRÓJDZIELNY, ORTOCENTRUM, WŁÓKNO, BIEGŁOŚĆ, GARNITUR, STOPA, KOŃ ARDEŃSKI, KALOSZEK, ROZTOCZE, KORYTO, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, MODRASZEK ALKON, CYWIL, NIEŚCISŁOŚĆ, SZCZEP, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, ŹDZIEBLARZE, LEGWAN GŁUCHY, AZYL, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KOMISJA BUDŻETOWA, CIĘŻKA WODA, DYDAKTYKA OGÓLNA, EKLIPTYKA, OTĘPIAŁOŚĆ, OBURĘCZNOŚĆ, CIOS, CERKIEWNY, POCHWALSKI, PILOT, NAPIĘTEK, SETNIK, NIEPRZYSTOSOWANIE, SYLABA ZAMKNIĘTA, FILOLOGIA WŁOSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
broń termojądrowa, broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.)
broń wodorowa, broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ TERMOJĄDROWA
broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.).
BROŃ WODOROWA
broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x