BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ TERMOJĄDROWA to:

broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.)BROŃ WODOROWA to:

broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.120

LEKKOMYŚLNOŚĆ, TRYNITARIANIZM, FILM SF, KNAJPA, KAMORRA, FISZBINOWCE, ZNAK ZODIAKU, CZTEROSUW, OSTATKI, DEBILNOŚĆ, DOSADNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, SOLNICZKA, FASOLA SZPARAGOWA, WSZECHMOCNOŚĆ, ODTWARZANIE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, CELT, SZTURMAK, CHLOROHEKSYDYNA, AKUMULACJA, GZY, GRUCHOT, ZAPŁODNIENIE, WIDZOWNIA, ETIOLOGIA, INDYKATOR, DIABELSKOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PŁOMIEŃ, WIĄŚLOWATE, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, JAŚMIN, BAJRONISTA, ŻAL, LETARG, JĘZYK SZKOCKI, IGŁAWA, BIAŁA DAMA, ALUMN, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ZGORZEL, KOŚĆ CZOŁOWA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZASTANOWIENIE, EGZOTYK, HARPUN, FUZJA KONGLOMERATOWA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, BÓBR KANADYJSKI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PODEJŹRZON LANCETOWATY, ENERGETYKA WODNA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, DOBRO LUKSUSOWE, WIGILIA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ENTOMOLOGIA, ZIMNA KATODA, ZROBIENIE KUPY, CEPISKO, IPP, SKAŁKA, PREZBITERIUM, KURTYNA ZERO, JĘZYK PENDŻABSKI, SCREENSHOT, BANANA SPLIT, ŚLUZICE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PĘPEK, ZBIORKOM, BEKON, PRZEGRUPOWANIE, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, KASZUBSKOŚĆ, KOALA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PRZEZNACZENIE, GORĄCZKA ZŁOTA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, META, STANOWCZOŚĆ, WIR POWIETRZNY, PRIORYTET, PLOTER TNĄCY, ZNAMIĘ SPITZ, 2-AMINOETANOL, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BROŃ AUTOMATYCZNA, OFICYNA DRUKARSKA, GRUBOŚĆ, NALEWKA, KISIEL, GOL SAMOBÓJCZY, MIARODAJNOŚĆ, KAGANIEC, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, DWORSKOŚĆ, GRAF PŁASKI, DZIWKA, CIAMAJDOWATOŚĆ, REFLEKSYWNOŚĆ, CIEMNOGRÓD, KLUCZ KODOWY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PROSIAK, WSTRZYMANIE, INWAZJA, PROFESOR, WAŻNOŚĆ, KROJCZYNI, ORNITOLOG, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ŻAŁOBA, STACJA TRANSFORMATOROWA, KARCZOWISKO, FASOLKA MUNG, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CZAROWNICA, DRYFTER, JAŁOWNIK, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ZAPORA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CYMES, OCTOWNIA, KONSTYTUCJA, KOSTIUM HISTORYCZNY, HUŚTAWKA, SZTUKA KRETEŃSKA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, LAKIERNICTWO, ARSENAŁ, INGRESJA MORSKA, ODDZIAŁ, BODY PAINTING, WSZECHWŁADNOŚĆ, POLIPTYK, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, AGRESYWNOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, KONFEDERACJA, TUPANDAKTYL, MAPA HIPSOMETRYCZNA, CHORIJAMB, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, KONTRAMARKARNIA, LOGOGRAF, PATRON, OBRONA, DUŃSKI, KOŚĆ KLINOWA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ZAKRES, GWICHT, ŻÓŁWIE, JAGLANKA, NOSACZ, RYNEK RÓWNOLEGŁY, WIOCHMEN, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, FILM SAMURAJSKI, KINETYKA CIECZY, WZGLĄD, RYBA MAŚLANA, SŁOWACKI, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KRĄŻEK PRZESUWNY, WSTAWKA, DMUCHAWKA, OPERATOR KABLOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, CHOPINISTKA, SAMOROZPAD, ABORDAŻ, POSEŁ NIEZRZESZONY, NOUMENON, PIKNIK, TĘGI UMYSŁ, ŁONO, ZAWIĄZEK, OBWÓD REZONANSOWY, OPTYKA ELEKTRONOWA, VOTUM SEPARATUM, KRĘG OBROTOWY, ZATOR, CYNKOGRAFIA, KAMIEŃ SŁONECZNY, KONCHIOLINA, ABNEGAT, JĘZYK INDIAŃSKI, DRINK, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ONE-STEP, KAPERKA, ROZBIERANKA, BRIT POP, FILTR GĄBKOWY, WYROBNIK, UNISTOR, CENOBIORCA, ZATOCZKA, IZBA, GŁOWICA, SUBTERRANEOTERAPIA, BELKOWANIE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, DROGA APIJSKA, MELANODERMA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MILICJA, KOSIARKA ROTACYJNA, POIDEŁKO, RYTUAŁ, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, SZLAGIER, RAK KRAWIEC, PIERWSZOROCZNY, SIŁA, KOZIOROŻEC, PRYSZNIC, NORMANDZKI, KANAŁ ENERGETYCZNY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, GARNUSZECZEK, GRUCZOLAKORAK, KLAWISZ NUMERYCZNY, FRAZA, JAWNOGRZESZNIK, CHÓR, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SINUS, ZŁAD, FILOLOGIA ORIENTALNA, CHOROBA ZAKAŹNA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, MUCHY W NOSIE, ROZNOSICIEL, WIRUS, WIĘZADŁO, MINA, ROCZNIKARZ, FOLIARZ, ZRYWKA, SŁUPEK, WOŁEK, NOTARIUSZ, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, FORMA, GRZECH CIĘŻKI, FAKTYCZNOŚĆ, PANDA, OGNIWO SREBROWE, STATYSTYKA OPISOWA, IGŁY, GARDA, POLĘDWICA SOPOCKA, DIABELSKOŚĆ, MAORYJSKI, POŻĄDLIWOŚĆ, SPATHA, SIODEŁKOWCE, OPOZYCJA, BIURO MATRYMONIALNE, SYJON, APARAT SZPARKOWY, ŚCIANA OGNIOWA, NIEPRAWOŚĆ, PŁACZ, NAGRODA, METKA, CYNOBER, ELEKTROFON, WYŚWIETLARNIA, MASIELNICZKA, FAMA, FORMALISTKA, EROZJA GENETYCZNA, DANE BIOMETRYCZNE, GÓWNIANOŚĆ, ANALIZA WYPUKŁA, JĘZYK EZOPOWY, HORMON TROPOWY, FREE JAZZ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, OSZUKANIEC, DOM GRY, ASTRONOMICZNA LICZBA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, AMFITEATR, BEZSTRONNOŚĆ, ETMALOZA, TANY, SOLFUGI, ?OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ TERMOJĄDROWA broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.)
BROŃ WODOROWA broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ TERMOJĄDROWA
broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 16 lit.).
BROŃ WODOROWA
broń jądrowa wykorzystująca syntezę termojądrową izotopów wodoru - deuteru i trytu, reakcja ta jest niekontrolowana i sama się podtrzymuje (na 12 lit.).

Oprócz BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - BROŃ JĄDROWA WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ TERMOJĄDROWĄ IZOTOPÓW WODORU - DEUTERU I TRYTU, REAKCJA TA JEST NIEKONTROLOWANA I SAMA SIĘ PODTRZYMUJE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x