PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT KARNY to:

punkt, który jest przyznawany zawodnikowi lub drużynie na ich niekorzyść w związku z przekroczeniem przez nich przepisów podczas zawodów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.151

EGZOSZKIELET, RYNSZTOK, WENTYLACJA MECHANICZNA, BŁYSK, SZYBOLET, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, KARP PO POLSKU, MYŚL, SZYSZKA, OKAP, SOLIDARYZM, ŁUNA, METRYKA, GLORIA, PENSUM DYDAKTYCZNE, PRANKO, FRAGMENTARYZACJA, PRZEJRZYSTOŚĆ, KOGUT, UJĘCIE, AUTOMOBILKLUB, BILBORD, GOLIAT, KOŁO, DOBRO PRAWNE, WIDEO, OPINIA, HUBA PACHNĄCA, JĘZYKI MUNDA, GRYZONIE, SKIPASS, CHAŁTUROWIEC, KUPCZYK, HORMON PŁCIOWY, DYWERGENCJA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, TYRAŃSTWO, WRĘBNIK, DOWCIPNOŚĆ, PODRYWKA, ZBIORNIK BALASTOWY, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, UFNOŚĆ, SIODŁO WESTERNOWE, TINA, LASKOWANIE, STARORAKI, ŚMIECIOWISKO, ILLOKUCJA, PALEMONETKA ZMIENNA, RYCERSKOŚĆ, POŁYSK, MACHANIE RĘKĄ, TYFUS PLAMISTY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WYDMUSZKA, KARŁOWATOŚĆ, ANTYFONA, TWARDY OŁÓWEK, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, WARSTWA ABLACYJNA, ANALIZATOR WZROKOWY, TANK, DOMINIKANIE, GUARANA, DICYNODONTY, BOCZEŃ, TAKIFUGU, CIAŁO STAŁE, BAJADERA, NER, HOLTER EKG, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KOMODOR, JAJCARZ, GMACHÓWKA, PRZEDROSTEK, SPADKOBIERCA, PŁOW, PLEŚNIAWKA, SPRYCIULA, ZWINNOŚĆ, PALETA, ZAWIŁOŚĆ, DOKTOR, ROZŁUPKA, BEZBRZEŻE, TRZECI PLAN, KARABIN SKAŁKOWY, KASZA MANNA, EMBRIOGENIA, SINIEC, FRYZ, REGRESJA LOGISTYCZNA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, GLEJT, LITERAT, ROŚLINY OSIOWE, MAKAK CZUBATY, WRĄB, RZEKOTKA DRZEWNA, SZKLANKA, PIRACTWO, TRYSEKCJA, NADZORCA SĄDOWY, GÓWNIANOŚĆ, JEDYNY, LEMNID, ŁACIARZ, NIEWYDAJNOŚĆ, KRWOTOK, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ŁĄCZE ABONENCKIE, BON LOKACYJNY, RUMIENIDŁO, DEINSTALACJA, CZASZA LODOWA, SAMSON, EKONOMISTA, FORMA ODLEWNICZA, PIEKARNIK, PODKŁADKA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, GÓGLE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZASPOKAJANIE, CZUWANIE MODLITEWNE, TRANSPARENTNOŚĆ, WÓZ ASENIZACYJNY, KUSZETKOWY, RYNEK PRACY, KASECIAK, KODEKS CYWILNY, KONTUAR, DOŚWIADCZENIE, WIETRZNOŚĆ, N-GRAM, ALLEGRETTO, TELEMARK, KAPUSTA PASTEWNA, WOREK, MONETA BULIONOWA, LEKCJA, WOSK, MOTORÓWKA, PRZEKŁAD, KULTURA ŁUŻYCKA, TANIEC, EGOCENTRYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CELEBRACJA, POLE JEDNORODNE, MONDRIAN, OWOLAKTARIANIN, CITRONELLA, GOŁOBORZE, GRZYB SIARKOWY, GLISSANDO, KOP, FUNKCJA RZECZYWISTA, KROTON, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CIASNOŚĆ, SUKMANA, KOSZT POŚREDNI, TRANSPORTOWIEC, TRANSPOZYCJA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, TWIERDZENIE STOKESA, TWÓR, WIELKA WOJNA KOZACKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, GRENADYNA, SAMBENITO, ALTOSTRATUS, KACZKA DOMOWA, SKOCZNIA MAMUCIA, OKSYGENATOR, DRYBLING, ADIUTANT, WIRUS POLIO, OBŁĄKANY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZAAWANSOWANIE, POCHMIEL, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, FARMA, DESKARZ, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, ZORZA, BUG, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, OBSESYJNOŚĆ, PRACOWNIK NAUKOWY, HEGEMON, OBRÓBKA, KONAJĄCY, ODTRUTKA, WYLICZANKA, SOFCIK, PRZYKURCZ, AKT USTAWODAWCZY, FARMAKOEKONOMIKA, KLEJ, FISZBINOWCE, PŁEĆ, SPŁUKIWACZ, OSSUARIUM, BĄCZEK, CZERWONY ŚNIEG, TEMPERATURA, BLIŻSZOŚĆ, BEZNADZIEJA, MNOŻENIE MACIERZY, DEKLARANT, SMAKOWITOŚĆ, AGAMA, URZĄD CENTRALNY, ATAK, KWASJA, WICEADMIRAŁ, JABŁOŃ KWIECISTA, ŁACINA, GLONY ZŁOCISTE, INDYWIDUALNOŚĆ, BAŃKA, OSPA, SZUWAKS, MER, CIERŃ, TURBINA GAZOWA, KOSOGON, HYDRORAFINACJA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, ATLANTYDA, NADAJNIK ISKROWY, PRZEKAZ, EPIDEMIOLOG, KOŚCISTOŚĆ, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, KAPITAŁOWOŚĆ, BIAŁA HERBATA, STYR, STANOWISKO, OKRĘT SZPITALNY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, OKO OPATRZNOŚCI, BUJOWISKO, ŻÓŁW BRUNATNY, SPIRYT, STADION OLIMPIJSKI, DEPRESJA, EWOLUCJA, HUCULSKI, INTEGRALNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, KONFEKCJA, ODDYCHANIE, TARADAJKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PRZEWIDYWANIE, WYDERKA, UDŹWIG, PRELUDIUM, BEZSENS, STREAMING, RAD, CIOCIA, DZIEDZICZNOŚĆ, SYGNAŁ ZIELONY, TARLAK, BONITO, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, EPONIM, SZCZODRZENIEC, PORTUGALSKOŚĆ, FILTR CYFROWY, PRECYZYJNOŚĆ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, METAL CIĘŻKI, GETTO PRZEJŚCIOWE, VIP, KODEKS KARNY, SZEWRON, CIĄGNIK, OTWARTOŚĆ, DZIAŁ, BIOFILIA, KREDYT KONSUMPCYJNY, KULOODPORNOŚĆ, SYSTEM WYBORCZY, LIST, SZACHY AKTYWNE, KARB, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, UTAGAWA, ?FILM HISTORYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT KARNY punkt, który jest przyznawany zawodnikowi lub drużynie na ich niekorzyść w związku z przekroczeniem przez nich przepisów podczas zawodów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT KARNY
punkt, który jest przyznawany zawodnikowi lub drużynie na ich niekorzyść w związku z przekroczeniem przez nich przepisów podczas zawodów (na 10 lit.).

Oprócz PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PUNKT, KTÓRY JEST PRZYZNAWANY ZAWODNIKOWI LUB DRUŻYNIE NA ICH NIEKORZYŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ NICH PRZEPISÓW PODCZAS ZAWODÓW. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x