Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALKA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)KALKA JĘZYKOWA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALKA

KALKA to:

stworzenie czegoś na wzór istniejącego już dzieła, odtworzenie (na 5 lit.)KALKA to:

półprzezroczysty papier, który służy do kopiowania i przenoszenia rysunków (na 5 lit.)KALKA to:

kopia, dokładnie przerysowany obraz (na 5 lit.)KALKA to:

cienki papier nasączony atramentem (na 5 lit.)KALKA to:

odtworzenie jakiejś sytuacji, zdarzeń, motywów znanych już z przeszłości (na 5 lit.)KALKA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.030

OŚWIECICIEL, KOLCZAK, KOD DWÓJKOWY, NIKIELINA, FIGA, PLEBS, RESPONDENT, MUTACJA, BUDA, PĘTO, SZLAFROK, RZEMIOSŁO, STONOGA MUROWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, TANGO, JASTRYCH, CAMPUS, ARENDA, KAJZER, KONGLOMERACJA, SYTUACJA PATOWA, WEJŚCIE, COASTER, TACA, ZŁA PRASA, ŁĄCZYNA, ATLAS NIEBA, PAŁANKA, ODPRAWA CZASOWA, CZARNY FILM, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, DYMA, HISTOCHEMIA, KAPITUŁA GENERALNA, SKOŃSKI, DRAGA, ANASTYLOZA, MIKROOTWÓR, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, SZARPIE, PNEUMATOLIZA, FRENULOPLASTYKA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PAŃSZCZYŹNIAK, GOUDA, LEK CYTOSTATYCZNY, CYKL PERYGLACJALNY, TAJSKI, OBJAWIENIE, KINKAN, BYLICA BOŻE DRZEWKO, KALIBRACJA, FORMALNOŚĆ, BLISKOŚĆ, KRÓL ZWIERZĄT, KAMELEON, LOPOLIT, SOSNA GÓRSKA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, RAPT, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ANALIZA FRAZOWA, ZBIORÓWKA, KOMISUROTOMIA, PRECYPITACJA, REPUTACJA, SKUPIENIE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SIEDLISKO, EMBRION, ZAPITA, CARSTWO, ROZMIAR, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PERSKI, DYSKWALIFIKACJA, KAMICA NERKOWA, FARBA DRUKARSKA, ZIEMNIOR, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MANDŻURSKI, PLATT, LOT NURKOWY, ILUMINATOR, WĄSONÓG, ABROGACJA, POTONGHUA, DYFERENCJACJA, CERAMIKA SZNUROWA, JĘZYK KATOŃSKI, KASETOWIEC, WOLTYŻER, TUM, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, TRAMONTANA, KEYBOARD, FONDUE, PUŁAPKA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, ZATOKA, BARIERA, DEMONSTRACJA, RŻANA BABA, KAPITAŁOWOŚĆ, REZERWA, PIKSEL, SUCHAREK, NADBITKA, GERMAŃSKOŚĆ, CZASZA LODOWA, SAMPLER, PACYFIKAŁ, OKTET, POSIADACZ ZALEŻNY, SZTUCA, CHORÓBKA, SĄD KOLEŻEŃSKI, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, ZATRUCIE, BON UWŁASZCZENIOWY, GERBAULT, MARA, ŁASKAWCA, MARSREJA, KONWEJER, OBSERWATORKA, POLKA, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, CHOINKOWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, TRZYKROTNOŚĆ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, LICZARKA, PRZEPIĘCIE, NEKTARNIK, SYMPOZJON, TOPENANT, CHOROBA POPROMIENNA, TATARSKI, WCINKA, GEOMETRIA AFINICZNA, PRZYLEPNOŚĆ, FORYŚ, REPETYCJA, INDUKTOR, DWUNASTKA, TRESKA, TRYBUT, SYMPTOM, FILIGRAN, KIJEK, MIÓD NIESYCONY, SZPONA, APARTAMENT, DNO KWIATOWE, GOŁĄBEK, CYNIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, GORĄCA KREW, POCHWIAK OKAZAŁY, TROJACZEK, AFILIACJA, BINARYZM, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KUTER, KRATA DYSTRYBUTYWNA, ALFABET MORSE'A, SMOLUCH, BALON, PROTEZA WOKALICZNA, PRZYGOTOWANIE, KLEJONKA, SYMPOZJON, PARAFRAZA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, RUCH BEZWIZOWY, AFERA, NÓŻ DO CHLEBA, NIEOSTROŚĆ, JAMOCHŁON, SYMBOL TERMINALNY, GUMA ARABSKA, GLEBA KOPALNA, VADEMECUM, HOLOWNIK, LÓD GRUNTOWY, BOMBA WODOROWA, FUNDAMENT, SPÓŁKA CICHA, IZBICA, SAUTE, PRZEDZIAŁ, CENT, PRAGNIENIE, PŁYCINA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SAMORZUTNOŚĆ, NIECKA BASENOWA, CHIMICHANGA, TRANSLACJA, SKRZYNKA POCZTOWA, MNIEJSZE ZŁO, FORLANA, TRANSKRYPCJA, DEPUTAT WĘGLOWY, GŁOWICA BOJOWA, GRUBOŚĆ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, GAPA, INTEGRACJA PIONOWA, DEKLARACJA, MITENKI, WYSTAWCA, OSIEDLINY, PASTA, BEDŁKA, STYMULACJA ODWIERTU, STEROWNIK, PREZENTACJA, UMOWA BARTEROWA, WERYSTA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PIÓRO, ALARM WIBRACYJNY, DOŻYWOTNOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, METAZASADA, AKCES, DZIEŁO ŻYCIA, OCIOS, SIŁA SPOKOJU, MOŻLIWOŚĆ, UKAZ EMSKI, EREKCJA, TROPIK, NÓŻ, STRACCIATELLA, DOTHRACKI, BRYTFANNA, RICOTTA, MIEJSCE, AUTOMAT LOSOWY, DEFERENT, ZAPORA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PONCZÓWKA, KAZACHSKI, TRAWA MORSKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, TRYBUNAŁ, APANAŻE, SOSRĘB, RĘKAWICA, MUSLI, FARMAKOTERAPIA, WELON, OTWOREK, HASŁO, KOLCZAK, BENCHMARK, ZWOLNIENIE, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, REWERENCJA, POCIĄGŁOŚĆ, NIETZSCHEANISTA, MACZUGOWIEC, PIEROGI, OKUPACJA, KOŁNIERZYK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KREPON, ORGANIZM WYŻSZY, SEKS, KORUPCJA, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, ANTAGONIZM, OBMUROWANIE, KRZEŚLISKO, POTENTAT, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, WYDANIE, CESJA NALEŻNOŚCI, ACETYLENEK MIEDZI, PŁYTA KONTYNENTALNA, PRZYCZÓŁEK, TRANSURAN, ESDEK, WYMAGANIA SYSTEMOWE, KLAMRA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ORZECH, BIEŻNIA, STARZĘŚLA, EMPORA, SIEDEMDZIESIĄTKA, LAMA, MATURA, TOP, SIEROCTWO SPOŁECZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kalka, bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)
kalka językowa, bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALKA
bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.).
KALKA JĘZYKOWA
bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x