BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALKA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)KALKA JĘZYKOWA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALKA

KALKA to:

stworzenie czegoś na wzór istniejącego już dzieła, odtworzenie (na 5 lit.)KALKA to:

półprzezroczysty papier, który służy do kopiowania i przenoszenia rysunków (na 5 lit.)KALKA to:

kopia, dokładnie przerysowany obraz (na 5 lit.)KALKA to:

cienki papier nasączony atramentem (na 5 lit.)KALKA to:

odtworzenie jakiejś sytuacji, zdarzeń, motywów znanych już z przeszłości (na 5 lit.)KALKA to:

bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.727

PÓLKO, KONTROLA DROGOWA, WYCHODZTWO, DRABINKA, CIELICZKA, ZAPOZNANIE, SALOPA, MARIMBA, SYNDYK, NIC, APLIKACJA, RENTA INWALIDZKA, RYNKA, KARL, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZABER, BARWNIK, KRYSZTAŁEK, MOLOS, STREFA HEMIPELAGICZNA, RÓWNONOGI, ZDRADLIWOŚĆ, LOGIKA FILOZOFICZNA, GARDEROBA, ŚRODEK PRAWNY, MOL, RESTART, PUL, PATRON, WIŚNIÓWKA, SIKAWKA, BĘBEN, DRAG, ADIUSTACJA, CYPRZYN, SUBSKRYPCJA, BÓR, ETYKIETA, AGENCJA, JĘZYK NIEMIECKI, EFEKT SNOBIZMU, CYNK, TRANSLACJA, ŚLEPA PRÓBA, EMPIREUM, SARKOFAG, KAPLICZKA, PROCH, RETENCJA, STACJA, WYKRZYKNIENIE, HARCAP, PRZYŚPIEW, ZAWRÓT GŁOWY, PIERWSZOŚĆ, DYSZKANCIK, TERYTORIUM MANDATOWE, STACJA POMP, DZIUPLA, WINO, MADONNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KIESZONKA, ENAMINA, WYGŁOS ABSOLUTNY, CZAPKA TEKTONICZNA, ANODA, FLACHA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MUSZKA, TENIS ZIEMNY, RÓŻANIEC, BIFURKACJA, HASHTAG, DERYWACJA INTERFIKSALNA, KONKATEDRA, OKLUZJA, SULFON, PODCAST, FALANDYZACJA, ZAKRZTUSZENIE, VIOLA BASTARDA, ZDANIE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KORYTKO, RYCZAŁT, NACISK, JABŁKO, ADMIRACJA, WYZWOLICIEL, MIRLITON, INWESTYCJA PORTFELOWA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ŻARGON, METASTRONA, GRZYB PASOŻYTNICZY, OPINIA, DUŃSKI, DŻEMIK, AKROBACJA LOTNICZA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, BANER, RURA ODPŁYWOWA, PIT, JĘZYK KATOŃSKI, PROSTOPADŁA, POKRZYWDZONA, WĄTPLIWOŚĆ, BELKA, CZARNA LISTA, WYLĘGARNIA, JĘZYK NAWAHO, WYROŚLE, TUNIKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ŚLEPY NABÓJ, SPRZEDAWALNOŚĆ, POKÓJ GOŚCINNY, SYSTEMATYKA, PRELUDIUM, CEREMONIALNOŚĆ, MAKSIMUM, PREZYDENTKA, TEKA, JEŻ MORSKI, ZRZUTKA, RZECZ, KONWIKT, REKWIZYCJA, ŻNIWIARKA, BERET, CERKIEW, KOGNITYWIZM, FACIO, KALKA KREŚLARSKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DIAKRYTYKA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, EWALUACJA, KOLASA, KANTYLENA, ODZYSK, ANNA, HAPTOBENTOS, SUCHAR, FIGI, JAD PSZCZELI, OBLECH, SKRAJNIK DZIOBOWY, ECCHI, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, SASZETKA, SZAJS, ŚWIĘTOKRADCZYNI, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NEKROMANTA, SIARKA POPIOŁOWA, SZAŁWIA, SPIKER, PIONEK, DEPORTOWANY, ALKOWA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SZYB, SYSTEM DEDUKCYJNY, KOMPOTIERA, CYKL WYDAWNICZY, CZŁONEK, ALPAKA, KASA, CEPERSKI, SARNA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ZEŚWIECCZENIE, PLUDRY, IMITACJA, STAROPERSKI, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ENGAGEMENT, KSIĘGA PARAFIALNA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, SLAJS, TRASA WYLOTOWA, ZGUBA, SOCJALDEMOKRATA, HOKEJ, DARMOSZKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PRZEBIERANIEC, KOMPARYCJA, KROS, ANIMACJA KOMPUTEROWA, USTNIK, FASCYNATOR, JASKINIA LODOWA, FLAK, SŁOWOTWÓRSTWO, POMROK, MORENA BOCZNA, ZNIKNIĘCIE, PASEK, ŚLEPE WROTA, WARZONKA, LISTEK FIGOWY, EDUKATOR, URLOP DZIEKAŃSKI, NOWOGRECKI, HINDUSTANI, POLEWA, PAROBEK, RUSYCYSTYKA, WIESŁAW, TYTUŁ NAUKOWY, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, LADA, MINISTER BEZ TEKI, AKT PŁCIOWY, CZEK IMIENNY, FIKOŁEK, BLISKOZNACZNIK, EKLER, ETERY, GŁĘBSZY, PASTYLKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, KARTAUN, METODA PORÓWNAŃ, NIGER, JĘZYK TUARESKI, TURANOWIE, OBUCH, FRATER, WZÓR CHEMICZNY, OBJĘTOŚĆ, REGENERACJA, SUBSTYTUCJA, REKWIZYCJA, WAFELEK, JAMA, DROMOS, APRETURA, POWSINOGA, LEKCJA, GALICKI, NIĆ, GARY, UDRĘCZENIE, ZWORNIK, STATEK TRANSPORTOWY, RAJZBRET, WYROK NAKAZOWY, KOŁPAK, CZAGRA SENEGALSKA, POLSKI, ALFABET MUZYCZNY, RĘKODZIEŁO, BAJADERA, RUMUNKA, TAMARILLO, ANDANTINO, FUNKCJONALIZM, MEDALION, SUBSYSTENCJA, MARKIZA, WRZASKLIWOŚĆ, OBRZĘK GAZOWY, MATURKA, LISTA STARTOWA, STAROSTA GENERALNY, KORPUS, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KATEDRA, WYBUCH, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, AUSZPIK, GASTRO, JĘZYK INDOIRAŃSKI, NABIERKA, ALPAGA, BEZPIECZEŃSTWO, KARTA, SMOCZEK, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OLIWKOWATE, KONGIJSKI, ROBOTA GÓRNICZA, NARYS POLIGONALNY, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, FRANCZYZA, NANERCZ, FARSZ, MEDALION, SIATECZKA, PARALAKSA, KONEW, KOLORY PAŃSTWOWE, ?PIEPRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.727 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALKA bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.)
KALKA JĘZYKOWA bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALKA
bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 5 lit.).
KALKA JĘZYKOWA
bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz (na 13 lit.).

Oprócz BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - BEZPOŚREDNIE PRZETŁUMACZENIE WYRAZU LUB CAŁEGO ZWROTU Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK OJCZYSTY, BEZ UWZGLĘDNIENIA ISTNIEJĄCYCH OJCZYSTYCH WYRAZÓW OPISUJĄCYCH TO SAMO POJĘCIE CZY RZECZ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x