BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILOS ZBOŻOWY to:

budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania zboża (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.383

WIATROWNICA, SIORKA, LUFA, CEMENT, SEGMENT, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, FLIGELADIUTANT, TRANZYSTOR, PRZEJAW, ZAGÓRZANKA, CZŁONEK, KLAPA, PATYCZAK, PRZYLEPNOŚĆ, FLEBODIUM ZŁOCISTE, PODATEK ROLNY, SZAL, AUGUR, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, FUTRÓWKA, EKSPANDER, WĄŻ, WABIK, PROTEKCJONIZM, STUDNIA ABISYŃSKA, SKOK W BOK, POŚWIST, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, STEK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TYBINKA, NOSEK, ŚMIECIOWISKO, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, TIOSÓL, PAŁANKA, WGŁOBIENIE, MANIPUŁ, IGIEŁECZKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, LOTKA, METROPOLIZACJA, LITEWSKOŚĆ, DYSALTERACJA, LAWOWANIE, NASTAWA, KSIĘGA PARAFIALNA, PRAKTYCZNOŚĆ, DWA OGNIE, OPTIMUM EKONOMICZNE, MUR, MUSZTARDA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ŁATA, LIPA, ŚLIZGACZ, ZMYWACZ, PANNUS, OGONEK, ARANŻER, KARMEL, GULASZ IRLANDZKI, WIĘZADŁO OBŁE, ZAPŁATA, WIELKI PORZĄDEK, ŁOŻNICZY, PEŁNE MLEKO, ABNEGATKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KLAUZULA, NAUSZNIK, GOŹDZIANKA, RYNKA, TAROT, BOCZEK, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, NOWA KLASYCZNA, ŚLIMAK, TRYLIT, ARGENTYŃSKOŚĆ, PRZYSTOSOWANIE, PUNKTUALNOŚĆ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PARAPECIK, IRISH DRAFT, SADŹ, REWITALIZACJA, MUZYKA, WRĄB, FRAZA, DUCH OPIEKUŃCZY, KĄT BRYŁOWY, SZYJA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ODTWÓRCA, MATRYLINEARNOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KAPUŚNIAK, REKWIZYT MUZYCZNY, KIJ BEJSBOLOWY, PROMIEŃ, ODBOJNICA, CERKIEW, PIANKA, PANICHIDIA, STRZEMIĘ, SPŁACHEĆ, KOMPETENCJA MIĘKKA, OSTENTACJA, INTELEKTUALIZM, MAŁA GASTRONOMIA, DRUK, SKAŁA OSADOWA, LEWAREK, UTRILLO, CARSTWO, KONFRONTACJA, POWTÓRZENIE, GRÓB SKRZYNKOWY, SZATAN, PAPILOTKA, JĘZYK LODOWCOWY, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, HRABINA, POMALOWANE, CYGARETKI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, RAKIJA, ŻYDOSTWO, PŁATECZEK, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TUBING, HALOGENEK ALKILOWY, GRUPA ARYLOWA, NIEBOŻĘ, RYKSIARZ, JURA, ZARZUT, WIELOWYPUST, MIEDZIONIKIEL, WYCHODŹSTWO, WSPOMAGACZ, WISZNICA, TEOGONIA, DOWÓD RZECZOWY, PADDLE, INDIANIN, HAUST, KAMIEŃ NERKOWY, BARWNIK SPOŻYWCZY, HASŁO, STRATEGIA, POCHLEBSTWO, KLEJ, NAROŻNIK, SERAJ, WIZJER, WZGLĄD, PRZEPŁYW, TRZYMAK, PRZEDMIOT, MILANEZ, CZESKI BŁĄD, ASTRONOMIA, UROCZYSKO, ICHTIOFAUNA, INTERPRETACJA, GLIF, UBOGI KREWNY, CZEP, ESTETYKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ŁOPATACZ, AUSZPIK, KWARTET, AMBASADOR, SPIRALA, ELEGIA, SKUTER, BIAŁKO, CZARNA MAGIA, GWAŁT, NABIODRNIK, TERMOREGULATOR, REGION STREFOWY, MODEL, PRZYCHÓWEK, GARNITUR, REFORMATOR, PISZCZAŁKA, ANGIELSKA FLEGMA, HEL, HRABINI, SOLISTA, KREDENS, IMACZ, EMBRION, FALA, TWIST, OTTO, MARATON, MAZER, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ZAKUTY ŁEB, KAMIEŃ, POMNICZEK, SYGNAŁ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, FRONT STACJONARNY, POMADKA, KARIN, KORYTARZYK, PRZYSTAŃ, NASIONNICE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PLOMBOWIEC, GARŚĆ, SZKIC TOPOGRAFICZNY, BOB, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ZAKOP, PIK, DOM REKOLEKCYJNY, ARENA, SZCZEP, WITEKS CZCZONY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, MONOPARTYJNOŚĆ, HAPTOBENTOS, PIEGUS, AFRYKANIZACJA, SENTYMENT, FARSZ, NASADKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, WĘGAR, KRATOWNICA, MONTOWNIA, INICJATOR, MONODIA, WOLNY, NUMER BURTOWY, SZCZEĆ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ŚLEPE WROTA, PRZYSIOŁEK, ZMIERZCH, PAS MIEDNICZNY, RYCERZYK, PARALAKSA, KOGUT, GNIAZDKO, BROŃ BIAŁA, BURDON, TERAKOTA, TWARZYCZKA, LEJ, WYDERKA, DEPORTOWANY, PLATFORMA PROCESOROWA, SASZETKA, AKT, WYWOŁYWACZ, METEOR, PŁASZCZ, BUT, ZROŚLAK, MALARSTWO IKONOWE, DZIEŁO KORONOWE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TABLICA, UCHWAŁA, KRUSZNICA, KRĄG KULTUROWY, SMOCZEK, UKŁAD ADRENERGICZNY, VADEMECUM, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KREMÓWKA, STALÓWKA, MATURKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KALIBER, PIECZARKOWA, PLAMA, SIUSIUMAJTEK, PÓŁWYSEP, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ZABURZENIE UROJENIOWE, GROTESKA, WSPOMINKI, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MASZT ANTENOWY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NIEDYSPONOWANIE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ?TEREN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILOS ZBOŻOWY budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania zboża (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILOS ZBOŻOWY
budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania zboża (na 12 lit.).

Oprócz BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - BUDOWLA (LUB CZĘŚĆ BUDOWLI) PRZEZNACZONA DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZBOŻA. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x