MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE to:

małżeństwo zawarte przez członka rodu arystokratycznego lub dynastii z osobą niższego stanu, która poprzez ten związek nie zmienia swego stanu, tj. nie uzyskuje awansu społecznego, a potomstwo z tego związku nie ma praw do tytułów, funkcji i dóbr dziedziczonych w rodzinie małżonka wyższego stanem (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.136

CZUPRYNA, SZYBKOZŁĄCZKA, KONFEKCJONER, MORWA, KRATA KSIĘCIA WALII, GABLOTA, APTEKARZ, WRÓBEL, STUDNIA ARTEZYJSKA, ELIKSIR ŻYCIA, LEWAR, BYKI, SKLEPIENIE PALMOWE, CISA, WTÓRNY ANALFABETA, KARTUSZ HERBOWY, ZIOMEK, ROZBRATEL, NAWÓJ, GRUPA WSPARCIA, SPIRYTUS DRZEWNY, POKÓJ GOŚCINNY, DUR POWROTNY, ANKIETOWANY, PARAZYTOZA, ODRA, MANIERKA, CIAŁO, SZAŁWIA, KSIĘGA ŁAWNICZA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, GONADOTROPINA, OBŁOK SREBRZYSTY, KABESTAN, MARCHWIANE RĘCE, WINO ZIOŁOWE, ŚWIĄTEK, J.A, ZAGRANICZNOŚĆ, FILTR POWIETRZA, SUPERRAKIETA, BOHATER NEGATYWNY, EMBRIOGENIA, RETUSZ, ŁUPEK ROPNY, KLOSZ, DIAGNOSTA, CZTERDZIESTKA, RYCINA, SERENADA, NOWOWIERCA, RADAR GEOLOGICZNY, KONTROLER, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, SALICYLAN, HYDROBUS, ABANDON, WIERZĄCY, DWURÓG, NEUROPATIA, PZPR, BOLSZEWIZM, OCZERNICIEL, HOMOLOGIA, RÓW IRYGACYJNY, RUMIEŃ NAGŁY, BRZOZA CZARNA, ŚLIWA, ANTYMONEK GLINU, ESCUDO ANGOLSKIE, STAN WOLNY, UNIA, KWAS STEARYNOWY, JAŁOWIEC POSPOLITY, ROLETKA, RZAZ, OSTROGI, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, PŁYTA PILŚNIOWA, JEDNOŻEŃSTWO, DYSPENSA, SYNDROM PARYSKI, POLE BEZŹRÓDŁOWE, PRYNCYPIALISTKA, IZBA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ZGORZELINA, GRABINA, SZCZYTÓWKA, CIĘŻKA DUPA, MYSZ DOMOWA, FRYGIJKA, WYDALINA, KALIBER, KANCONETTA, BINARKA, ZŁOTÓWA, ŁABĘDŹ, REALIZM, SMUŻKA, SKALA RICHTERA, LEKARZ, CHŁOPSKI FILOZOF, MODEL, BAŃKA SPEKULACYJNA, GROSZ PRZY DUSZY, PODKŁADKA, PARAFRAZA, CZAPRAK, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, GIROSKOP, ELF, KROPLA CHMUROWA, LEKTURA, MOTET, AGREGAT, KOLORY NARODOWE, NEOKLASYCYZM, LOT SZYBOWCOWY, APARAT SUTTONA, ALDEHYD PIPERONYLOWY, REKIN CHOCHLIK, WANIENECZKA, KWASKOWATOŚĆ, DIETA KOPENHASKA, CHOROBA ROŚLINNA, TACHOGRAM, ORDONANS, BAŚNIOWOŚĆ, KARTA RABATOWA, CIĄG, PEŁZAK, PRZESTĘPCA, KISZKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, WYWRÓT, RYZYKO OPERACYJNE, SOLE, SIEROTA NIEBOŻA, BŁĘKIT INDYGOWY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, KRIOKAUTER, RYT, KOSMETYK KOLOROWY, OGONEK, SKAŁA MAGMOWA, ANTRYKOT, WIDZIMISIĘ, ORBITA PARKINGOWA, GARIBALDCZYK, WYBUCHOWOŚĆ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PYTANIE RETORYCZNE, SYGNAŁ, AKT ADMINISTRACYJNY, PINGLE, EMISJA, BEJCA, MARIAŻ, BEZDEŃ, ŻYŁA KLASTYCZNA, WĘZINA, ACID WESTERN, PAPPATACI, WINO, ŻELAZIAN POTASU, NAKŁADKA, PIŻMOSZCZUR, PLETYZMOGRAF, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, SZARADA, GAZ, PRZEWAGA, EUTEKTYKA, RYZYKO INWESTYCYJNE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, AGAMIA, CHIŃSZCZYZNA, PLEKTRON, WSPANIAŁOŚĆ, JAMRAJ, OPŁATA PRODUKTOWA, BĄBELEK, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, CZERWIENIDŁO, PYZA, KAMIEŃ, TONACJA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KOMODOR, ANALFABETA, SUPERKOMBINACJA, CHLOREK SODOWY, JUNTA, KWAS KARBOLOWY, OWCZA WEŁNA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PERUKARNIA, OZNAJMIENIE, KOŁO, EKSTRUZJA, EWKA, CIEMNOTA, PAŃSTWO, KARRUKA, DUJKER MODRY, KORYFEUSZ, TRANSKRYPCJA, SINICA, ŁONO, PĘCHERZ, OGNIWO SREBROWE, DESTRUKCYJNOŚĆ, GAWIALOWATE, AKROBACJA LOTNICZA, TURANIZM, TEST ŁOSIA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, LAWATARZ, CHOROBA PASOŻYTNICZA, METODA AGLOMERACYJNA, PIĘTNASTY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, HARMONIJKA, CHOROBA GRZYBOWA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KOCZ, SEJM, ODKAŻACZ, BEZPIECZNIK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KREPA, ROGATNIK, PLAN, ELEMENT, RODZINA NIEPEŁNA, KLEJÓWKA, WARSZTAT, TRIADA, PRZEGRANY, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, PRYSKAWKA, JONIZACJA, MIÓD BARTNY, TEST, BIOREMEDIACJA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WILKI WORKOWATE, ŁOWCA , ŹREBAK, ZASTRZAŁ, GALARETA, CIMELIUM, CIAŁKO, KOGUT GALIJSKI, HEGEMONICZNOŚĆ, TEKSAŃCZYK, FUNT-SIŁA, OPERA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MAJĄTEK RUCHOMY, KOTYLION, PIŁSUDCZYZNA, AZOTAN(III) POTASU, BIAŁORUSKI, ACHEIROPOIETA, ÓSEMKA, KOKOSZ, ARCHIWOLTA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, RAK SZWEDZKI, KOŻUCH, KUCHNIA, ZATRUCIE, PRYMITYW, INFORMATYK, SANIE, CHWALCA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, BUCHTY, KRECIA ROBOTA, PŁUCZKA, TEMPERA, NASIENNIK, GOSPODARSTWO KRAJOWE, MORFEM FLEKSYJNY, DZIEŁO ŻYCIA, TYP, OBLECH, SZPILA, BOCIANIEC, KĘPKA, DELIBERACJA, BAWEŁNA, SPUSZCZANIE, MISTYKA, KREOL, GRANICA, ?DŹWIGNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE małżeństwo zawarte przez członka rodu arystokratycznego lub dynastii z osobą niższego stanu, która poprzez ten związek nie zmienia swego stanu, tj. nie uzyskuje awansu społecznego, a potomstwo z tego związku nie ma praw do tytułów, funkcji i dóbr dziedziczonych w rodzinie małżonka wyższego stanem (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE
małżeństwo zawarte przez członka rodu arystokratycznego lub dynastii z osobą niższego stanu, która poprzez ten związek nie zmienia swego stanu, tj. nie uzyskuje awansu społecznego, a potomstwo z tego związku nie ma praw do tytułów, funkcji i dóbr dziedziczonych w rodzinie małżonka wyższego stanem (na 23 lit.).

Oprócz MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ CZŁONKA RODU ARYSTOKRATYCZNEGO LUB DYNASTII Z OSOBĄ NIŻSZEGO STANU, KTÓRA POPRZEZ TEN ZWIĄZEK NIE ZMIENIA SWEGO STANU, TJ. NIE UZYSKUJE AWANSU SPOŁECZNEGO, A POTOMSTWO Z TEGO ZWIĄZKU NIE MA PRAW DO TYTUŁÓW, FUNKCJI I DÓBR DZIEDZICZONYCH W RODZINIE MAŁŻONKA WYŻSZEGO STANEM. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x