DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRYBA to:

dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRYBA

SKRYBA to:

żartobliwie lub ironicznie o człowieku, który trudni się pisaniem (określenie podrzędnego literata) (na 6 lit.)SKRYBA to:

pisał gęsim piórem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.565

GEST, REGUŁA ALLENA, LUMINATOR, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SKUTEK PRAWNY, ECHOLOKACJA, FOTOGRAM, KOLEJKA LINOWA, SKRZYDŁO, POWIERNIK, ROPUCHA PASKÓWKA, NOŚNOŚĆ, TEST, KASOWNIK, PYSZOTA, TEMPO, NIEUCHWYTNOŚĆ, NOWOBOGACKI, DŁUGODZIÓB, CENA MAKSYMALNA, NORWESKI, SOSNA GÓRSKA, OPERA MYDLANA, MIKROMACIERZ DNA, ZŁOTOKAP, ASFALT, LODY, NARKOTYK MIĘKKI, CAPRICCIO, FILOZOFIA RELIGII, ŚMIESZKA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ANTYFONA, DESPOTA, SAMPLER, MIŚ, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ZACHŁYŚNIĘCIE, ŻELAZIWO, SPORT MOTOROWY, SUBSTANTYWNOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, BUŁAN, KONDOTIER, TURNIURA, OGRANICZNIK, REWITALIZACJA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, CHOLEWKA, UKRYCIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SZWAGROSTWO, WSPÓŁZAWODNICA, TURKIESTAN, WĄŻ, OWOC, WIDŁOGONEK, SŁUŻBISTKA, PRĄD GALWANICZNY, NARAMIENNIK, CEL, KRUPON, KICAJ, OKNO, SATELITA SZPIEGOWSKI, PLURALISTA, MSZA, AEDICULA, FILUT, CIAŁO SZTYWNE, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, WOLE OKO, DZIAŁ PERSONALNY, MANTY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, BEAR, LAMPA KWARCOWA, WODOLOT, KORYTKO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, WNĘKA, DUPLIKACJA, TINTA, PRACA ORGANICZNA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, BIAŁA ŚMIERĆ, KOSMOS, KUPON, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, GLOSA, WOLNOAMERYKANKA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, LINIA WIDMOWA, AILLOLI, CASUS, WERYFIKACJA, NEGACJONISTA, GRA, MINOGOWATE, MARTWE POLE, DUJKER JENTINKA, PODOKARP, MISTERIUM PASYJNE, MAGISTRAT, LAUDATOR, HABANERA, LICZBA DOSKONAŁA, IMITACJA, PŁUG WIRNIKOWY, PĘDZIWIATR, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CYPRYSIK JAPOŃSKI, CIUŁACZ, AKTYWATOR, BAŃKA, GAŁĄŹ SKÓRNA, WĄTEK, SIOSTRA, REALIZM MAGICZNY, SUPERSAMOCHÓD, HALSOWANIE, SUMATOR, CYKL REALIZACYJNY, MSZAK, STOPA LOMBARDOWA, ATOMISTYKA, TAKSON PARAFILETYCZNY, MBIRA, ODMIENNOŚĆ, MOLESKIN, KARABAN, ANEKSJA, FAWORYTKA, ŚWIATŁA DROGOWE, CIAŁO STAŁE, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, ABSYDA, POLNIK PÓŁNOCNY, RABACIK, OWOCNIA, PALIA, KAPITANA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, TUM, MAŁŻONEK, GORĄCZKA PONTIAC, SZYFER, INSTANCJA, ORKA, ABRAKADABRA, KRAWĘŻNICA, SZORY, INTRATA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SPRZĘŻAJ, KAPPACYZM, CHEMOATRAKTANT, CZARNY FILM, SZMATA, LEKTORIUM, ZAPORA WODNA, OWICYD, CYKL FIGURALNY, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ROGAINING, PAS DROGI GRANICZNEJ, OKNO, WYGNANIEC, RADIOGRAFIA, INFORMATYKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WIBRACJA, ŻEBRO, JUBILAT, TANGANIKA, KOŁEK, POPIELNICZKA, KLAKIER, ODPUST, ZNAJDKA, SARNA, LIMNIGRAF, BULAJ, COKÓŁ, ZAWODOWO CZYNNY, TYN, KĄPIEL, BRĄZOSZ, BULTERIER, EFFIGIA, JĘZYK WEGETUJĄCY, DOSTĘP, TŁUSZCZYK, ANKA, KRÓLOWA MATKA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PIEZOMAGNETYK, GLORIA, SASZETKA, OSPAŁOŚĆ, PODMIOT, WAPORYZACJA, MOŁOTOW, PRZEJEZDNA, REPUBLIKA BANANOWA, TARCZA, ARTEFAKT, ŚWIAT, UPGRADE, ZATOR PŁUCNY, PODWOZIE, AMEBOCYT, OWOCNIK, ASYSTA, OWALNICA, RUTENISTYKA, ROZEDMA PŁUC, NACIĄG, WYJAZD, NIENATURALNOŚĆ, PLAKAT, ŻYLAKI, TRUCHŁO, ŁUPEK ILASTY, STOPINA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, BYLICA, SMALEC, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SPIKER, MIKSER, FALSET, CEMBROWANIE, ŁOŻE ŚMIERCI, OPTYKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, REKOMPILACJA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, FIRMA-WYDMUSZKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WALUTA BAZOWA, AZJATA, BOROWIKOWA, KOŃ CUGOWY, UCHYB, OBROŃCZYNI, WYGŁAD TEKTONICZNY, PANI, INICJATYWA PRYWATNA, DUSZA, DESZCZÓWKA, LODY, GAZ ŁZAWIĄCY, LOTNICTWO, PRANIE, MISIACZEK, CONCEPT ART, BEZAWARYJNOŚĆ, PORTFEL, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, AMPUŁA, KOCZKODANOWATE, RAMKA CZERPALNICZA, CHODZĄCY SZKIELET, OTTER, STEP, MOSTEK, ATEISTA, INFA, AFRYKANERKA, METRYKA, UDAWACZKA, ROWER, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, FILOZOF, RUCH, BEZCIELESNOŚĆ, NAŁÓG, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CIĄG, JEDNOSTKA ZALEŻNA, JIM, DRAMATYKA, OBYCZAJNOŚĆ, WATERPROOF, PURPURA, CIAŁKO X, GRZYBIARSTWO, NARKOTEST, TERRINA, HIPSTER, WIERCIPIĘTKA, POKŁAD, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, GLORIA, ?WYSPA WULKANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRYBA dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRYBA
dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando (na 6 lit.).

Oprócz DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DAWNIEJ: OSOBA, KTÓRA PRZEPISYWAŁA TEKSTY, NIE TYLKO ZAWODOWO (LUB W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM) ORAZ SPISYWAŁA TEKSTY NP. ZE SŁUCHU, POD DYKTANDO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x