GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA FUNKCYJNA to:

grupa atomów charakterystycznych dla danego związku organicznego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.791

JEZIORO POLODOWCOWE, CHEMIKALIA, STAROŚWIECKOŚĆ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SULFOTLENEK, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, CISINA, BAKTERIE PURPUROWE, BILANS HANDLOWY, ROK SYDERYCZNY, KIFOZA, TEKODONTY, SZCZEP, OBSZAR TRANZYTOWY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, PRAWO GŁOSOWE, WKRĘT, SKRZYDŁO, CZESZCZYZNA, SIÓDEMKA, BAKTERIE METANOGENNE, ODDZIAŁ, CZUJKA, FILANDER KOSMATY, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, PIZANG, ARABSZCZYZNA, NABOJKA, DRATWA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, EGZAMIN POPRAWKOWY, FLIRCIARA, RAK DREWNA, SSAK ŁOŻYSKOWY, NATURALIZM, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SIECZKA, TEMBR, TENREK ZWYCZAJNY, AGENCJA RATINGOWA, GRUPA AMINOWA, DEFICYT EKONOMICZNY, EKSŻONA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, IMINA, CHRZAN, STOSUNEK WODNY, STRAŻ OGNIOWA, RÓJ, KORYTO, MARSZ, DIAKRYTYKA, SZCZEP, MIKOLOGIA, GRZBIET, KOSZYK WALUTOWY, WALENCJA, KWARTA, TURANOWIE, ARTEFAKT, REID, JĘZYKI AŁTAJSKIE, STIUK, MINIMUM SOCJALNE, ADORACJA, OPŁATA KONCESYJNA, OBOL, PLEJADA, FAZA, WROCŁAWSKOŚĆ, GASTROFAZA, DOMINATOR, PAŃSTWO, PAPA MOBILE, ROMBOUTS, GEHENNA, IGLOO, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, LĘG, ANKA, RYKSZA, MAŁY KONSTRUKTOR, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, KOLEKTYW, TENIS, ZWIERZĘ, WYNIK FINANSOWY, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, DOCZESNA, KOZIOŁ, POIDŁO, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, POLE LEKSYKALNE, BOGUŚ, SNOBISTYCZNOŚĆ, BRZEG ZBIORU, ELEMENT ODWRACALNY, MATECZNIK, SACHARYD, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, PIEPRZ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, COLORADO RANGER, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, SAŁO, KATEGORIA FLEKSYJNA, ODTRUTKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ŁUNNIK, AKCENT, BAZA LOTNICZA, KUBIAK, ZNACZENIE, STYL WILHELMIŃSKI, OBWODNICA POZAMIEJSKA, ASYMILACJA, KANCELARYZM, EKSPEDYCJA, KLASTER, APARTAMENT, REGUŁA INFERENCYJNA, KUBRYK, ARUMUŃSKI, TOR ODSTAWCZY, POMNIK, SCENOPISARSTWO, SUBSYSTENCJA, KSIĘGA METRYKALNA, GERMAŃSKOŚĆ, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, PAROBEK, STYL, BIZANTYNIZM, TEKST POBOCZNY, STONKA, TORT, LEMIESZKA, IZOMER KONFORMACYJNY, HURYSA, RYNEK LOKALNY, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, OPŁATA RECYKLINGOWA, POCHLEBCA, GETRY, ZNAK JAKOŚCI, BOMBA EKOLOGICZNA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, KASAK, MEDAL, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PASMO GÓR, KASZTEL, FLASZOWIEC, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, CAMPANILA, PELYKOZAURY, CYNAMON, GAJAL, POWIEŚĆ RZEKA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, MORGANUKODONTY, OBIPIĘTA, KANAŁ PRZERZUTOWY, NEOGNATYCZNE, BAŁAGULSZCZYZNA, KOLUMNA, GOTYCYZM, CAMPANILE, RAK, RAKOWATOŚĆ PNIA, AKCENTACJA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, BAKŁAŻAN, HARLEQUIN, COURBET, ZNACZEK, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, PLZ, PRODROM, WYRAŻENIE, STAROFRANCUSKI, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, FIRMA ZWROTOWA, ENKAUSTYKA, NIOB, GRAPTOLITY, PAS, RELACJA BINARNA, MELODYJNOŚĆ, ADAPTACJA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, GRUPA PROPYLOWA, SMĘTARZ, MARTWY SEZON, CHOINKA, POJEDYNKA, POWAŻNY WIEK, GRYZACZEK, EKSTRAKLASA, KUŁAK, KRATA ROZDZIELNA, TONDO, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, KOSZAR, KONTRAKT REGIONALNY, SAKRAMENTALNOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, TRASA, KAMPESZYN, TYGRYSIE OKO, LINIA PODSTAWOWA, WOLUMEN OBROTÓW, PISMO, KAND, OWOCNIK, BRAHA, POEMAT HEROICZNY, DOM WIELORODZINNY, DZIAŁKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, LICZBA KWANTOWA, GAJAL, KABARET, NIZINNOŚĆ, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, SPECJACJA RADIACYJNA, OGÓŁ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, GOŁĄBKA, GRUPA CELOWA, ESTETYZM, STOPIEŃ, DONŻUANIZM, PRZYPADŁOŚĆ, SÓL FIZJOLOGICZNA, TUNNING, KWIZ, WOLIERA, LITOŚĆ, ELLE, SKAŻENIE CHEMICZNE, DZIEWIĄTKA, RAJ PODATKOWY, KURA, WYPRAWA, ENERGIA WYMIANY, PROGRAM, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, IZOZYM, KONFEDERACJA, KIERKI, OSIEMNASTKA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, IMPEDIMENTA, JASNOŚĆ, FURAŻ, MIGRACJA ZASIŁKOWA, APROBACJA, PRZEDAWCZYK, GEODEZJA NIŻSZA, HYDROAKUSTYKA, ULTRA, EUPLOIDIA, PRZEKLEŃSTWO, EKSPOZYCJA, AMATOR, OSŁONICE, TEREM, IMPEDYMENTA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, OKRES INTERGLACJALNY, FORMIŚCI, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, PEDALSTWO, WATAHA, SINGERIE, ZGRZYBIAŁOŚĆ, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, CYPRYSOWCE, ODPUST, MANIFESTACJA, JEZIORO PODLODOWCOWE, KISZKA SZWEDZKA, DWÓR, EGZOSZKIELET, ZIELENICE, PODKATEGORIA, CYTRYNIEC, STARA GWARDIA, OKRĄG APOLONIUSZA, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, FIORD, DZIOBACZ, GRUPA, KOJEC, ?OSTRACYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA FUNKCYJNA grupa atomów charakterystycznych dla danego związku organicznego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA FUNKCYJNA
grupa atomów charakterystycznych dla danego związku organicznego (na 14 lit.).

Oprócz GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - GRUPA ATOMÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x