SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DANE SENSYTYWNE to:

szczególna grupa danych osobowych (zwanych również danymi wrażliwymi) ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub przekonania religijne, przynależność polityczną lub związkową, informacje o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.229

OPLOT, LAWOWANIE, PALINGENEZA, DEKIELEK, WŁADZUCHNA, LEUKOTOMIA, BYSTRZE, KĄTNIK ŚCIENNY, REWIR, OBRONA, PLOMBA, ROZMARYN, PŁOTEK, TEST PSYCHOLOGICZNY, PIEŚŃ, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, LOTNISKO, OZNAKA, ZAKŁADNIK, DOLEGLIWOŚĆ, MYSLBEK, KRAJKA, NIKIELINA, DWUZŁOTÓWKA, PRZYNĘTA, FLOTA, PRZEPIĘCIE, KARMIDEŁKO, ODZYSK, KONTRKULTURA, TEORIA POTENCJAŁU, HODOWLA PIERWOTNA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, POTENCJA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, KAPLERZ, TOWARZYSZKA BRONI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ROZMIAR, DRESSING, MONOPOL, ZASIŁEK OKRESOWY, RUSKOŚĆ, LAK, KOLEJE, KONWERSJA, WIRUSY SSRNA-RT, PROTEST SONG, ZAĆMIENIE, DŹWIGNIA FINANSOWA, CZÓŁNO, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PTASIE MLECZKO, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, JEDNOSTKA METRYCZNA, ELEKTROCHIRURGIA, MEDIALNOŚĆ, BRUKSELA, PODKASTING, MIKROMETR, ROBOTY PRZYMUSOWE, WERBENA, GARY, SZACHY TRZYOSOBOWE, SKOMPROMITOWANY, FORUM, KORA, DYWDYK, BINDA, LITERATURA FAKTU, IZBA CZELADNA, PROWINCJA, SMOŁA DRZEWNA, LOKATOR, CHUDOŚĆ, LIZYP, PAŁANKA WĘDROWNA, FUCHA, CYRK, ŁADUNEK, IMIENNICTWO, MYŚLIWIEC, MAŁPA, WATA, GRUPA, TRAWERS, WEJŚCIE, ROŚLINA PASTEWNA, DROMOS, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ZAPARZACZ, WYCHODZTWO, ŻABA MOCZAROWA, ROZKAZ PERSONALNY, WIELKOŚĆ, SKRZYDEŁKO, SZUM, INTERWENCJA, WĄŻ, REWERENCJA, KIESZONKA, CAMERATA, BENTAL, STANOWISKO, DZIÓB, ELIPSA, ŻEBRO, ANEMIA APLASTYCZNA, BAGGALA, BLOCZEK, NASTAWA OŁTARZOWA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PŁYTKA, KACZKA, KOZAK, ENERGIA DYSOCJACJI, DOMINA, SKŁAD, WARSZTAT STRATEGICZNY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, WIATROWNICA, FLANELA, ZŁOCIEŃ, DYWIZJA, RĄB, MARAN, NOOB, OSIEMNASTKA, MIĘSO, KLERODENDRON, SIORKA, BICZ BOŻY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, INTERPRETACJA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MARYNARCZYNA, MAKAGIGI, WIDLICZKA, ŻAKARD, PARADOKS GIFFENA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, WARP, METAL NIEŻELAZNY, RIKSZARZ, POSKROMICIEL, MORALIZACJA, DROBIAZG, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PAREJAZAURY, ZAPROSZENIE, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, POZIOMKA WIRGINIJSKA, ODMIANA UPRAWNA, OKRĘT FLAGOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, MURARKA, MESZEK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, URLOP WYCHOWAWCZY, GRUPA NILPOTENTNA, ALAN, CHOROBA ZARAŹLIWA, INTERIOR, SZPILKA, WITAMINA, TOPENANT, CHOROBA WENERYCZNA, SYSTEM ALARMOWY, TRUS, MNICH, WYCHODŹSTWO, POŁYKACZ, HAJDUK, TANIEC, TONACJA, HERETYK, MATURA POMOSTOWA, BROKER, ORYKS SZABLOROGI, PISIOR, ZAĆMIENIE, APOLOGIA, DÓŁ, ROTOR, BAREŻ, WŁOSY TETYDY, DWÓJKA, ODSYŁACZ, CZUPRYNA, STACCATO, OBCHÓD, CIERŃ, AWIONETKA, PRZYSTAŃ MORSKA, LWIA CZĘŚĆ, SĄD WOJSKOWY, KONIECZNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZEROWOŚĆ, AKINEZJA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, URAZ, BAGAŻÓWKA, WILKOM, BURZA PIASKOWA, SIŁA AERODYNAMICZNA, MISJONARZ, ROMUALD, BENZYL, PARKA, WYCINEK, ZGRED, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PRZĘDZIWO, PIEC, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PRYMITYWIZM, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PIEPRZ RÓŻOWY, SZYKANA, KLAPAK, LUCERNA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, KAPUSTA KISZONA, POR, SKALA, ZNAK KOREKTORSKI, PRZYWODZICIEL, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SAJGONKA, ZESPÓŁ, GRADUAŁ, MINIATURA, REWANŻ, PLENNOŚĆ, TORA, CHÓR, KRWAWNIK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, METAL KOLOROWY, LEGOWISKO, BĘBEN, GONIEC, STWORZENIE, JĘZYK URZĘDOWY, AZT, WOLA, SALTARELLO, KURS, KONSUMENT, WYROCZNICA, OWOC, SELEKCJA, PODTYP, PRZYMIERZE, DZIAŁOWIEC, KORMORAN OKULAROWY, WYKROCZENIE SKARBOWE, SKUPIENIE, SECIK, KAPSUŁA POWROTNA, SUKCESIK, AKROBATYKA, ZIMNE NÓŻKI, SKANER, DZIEWIĘTNASTKA, PLANETOIDA, FUGA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, BEAN, HANGAR, PROPAGANDÓWKA, BASEN, TRANSFER BUDŻETOWY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, OSKAR, INDEKS, POTWÓR, WERSET, SILNOŚĆ, UKŁAD FIZYCZNY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KRATA PODGRUP, WYRĘBISKO, DEOKSYRYBONUKLEAZA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, TUMULUS, DYREKCJA, ZANIECZYSZCZENIE, WINDSURFING, UMOWA BARTEROWA, SZCZEP, DAN, BRZYDOTA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PLECIONKA, MAJDANIARZ, ?PLAN MOBILIZACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DANE SENSYTYWNE szczególna grupa danych osobowych (zwanych również danymi wrażliwymi) ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub przekonania religijne, przynależność polityczną lub związkową, informacje o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DANE SENSYTYWNE
szczególna grupa danych osobowych (zwanych również danymi wrażliwymi) ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub przekonania religijne, przynależność polityczną lub związkową, informacje o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym (na 14 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SZCZEGÓLNA GRUPA DANYCH OSOBOWYCH (ZWANYCH RÓWNIEŻ DANYMI WRAŻLIWYMI) UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY POLITYCZNE LUB PRZEKONANIA RELIGIJNE, PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ LUB ZWIĄZKOWĄ, INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, NAŁOGACH LUB ŻYCIU SEKSUALNYM. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast