Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W METEOROLOGII OZNACZA POZIOMY RUCH, PRZEPŁYW PŁYNU (CIECZY LUB GAZU)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADWEKCJA to:

w meteorologii oznacza poziomy ruch, przepływ płynu (cieczy lub gazu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADWEKCJA

ADWEKCJA to:

w mechanice płynów i hydrodynamice podziemnej unoszenie substancji przez przepływający płyn w ten sposób, że prędkość unoszonej substancji równa jest prędkości przepływającego płynu (na 8 lit.)ADWEKCJA to:

poziomy ruch mas powietrza w atmosferze ziemskiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W METEOROLOGII OZNACZA POZIOMY RUCH, PRZEPŁYW PŁYNU (CIECZY LUB GAZU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.191

BYK, POLARNA CZAPA LODOWA, KÓZKI, NAGOŚĆ, NAZWA KODOWA, NOŚNOŚĆ, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, WYCHOWAWCZYNI, KATAR SIENNY, SKOK W BOK, MODEL, SZASZŁYKARNIA, SŁUP, BOCZNIK, LITEWSKI, LOGIKA ZDAŃ, SILOS ZBOŻOWY, OKUCIE, SITKO, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KLAUZULA GENERALNA, KONTRETYKIETA, KREACJONIZM, NARY, PROCES BIOLOGICZNY, ALBINOS, WAPORYZACJA, SYNAPIZM, GŁUCHY TELEFON, KAMIZELKA KULOODPORNA, GRAF PODSTAWOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, ROLNIK INDYWIDUALNY, PÓŁOKRĄG, CZUBEK, WYWIJAS, MATOŁ, KOLOR LUKOWY, PROGRAM, ROZKŁAD, PRĘDKOŚĆ, INTERPRETACJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, PINTA, PRZEPLOTKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PROSTOPADŁA, GŁOWOCIS, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SUBWOOFER AKTYWNY, KRATOWNICA, DROMOS, ARABESKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NIEDODMA PŁUC, GATUNEK INWAZYJNY, WYROK PRAWOMOCNY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PAJACYK, SPRZĘCIOR, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MELDUNEK, ŚREDNIOPŁAT, SAMOWOLA, LEN, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, TONAŻ, TŁO, KUCHCIK, PIRAT, KOCHAŚ, PRACA, MAŁPOLUD, ASYGNACJA, OBRÓT PIERWOTNY, FRUSTRACJA, PRACOWNIK FIZYCZNY, FRONTYSPIS, ROZPAD, SPĄGNICA, GRZEBACZ, BALOT, LODOWICA, FAZA, KOMIN, OFLAG, SYFON, METADANE, SPIRYT, PRZENOŚNOŚĆ, WÓZKOWY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, GWINT, LAWA PODUSZKOWA, BISEKSUALISTA, PAROWIEC, OBRĘCZ, GLORIETA, KOLUMNA, OMFALOMANCJA, GRÓB SKRZYNKOWY, RICOTTA, SZTUKA ZDOBNICZA, PAKLAK, ZASTOINA, BELKA, PROTOAWIS, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ODPADY STAŁE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ELITARNOŚĆ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ROSYJSKI, DANA, GNUŚNOŚĆ, ANALIZA FUNKCJONALNA, ZACHWALACZ, PIEC, JEDNOPŁAT, DYFUZOR, FONDUE SEROWE, STERYLNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SPIS POWSZECHNY, RYTUAŁ, SIŁA, PION, WYDRA, WĘZEŁ GORDYJSKI, ŚRODEK PRAWNY, WASĄG, WIDLICZKA, WADA DREWNA, CZOŁÓWKA, COŚ, TRAGICZNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MAKINTOSZ, NADRUK, MESZEK, KARYKATURALNOŚĆ, NAPPA, GĘBA, WEJŚCIE, LICZMAN, DOBYTEK, MELIORACJA WODNA, RUCH, RĘCZNOŚĆ, HEMATOFAGIA, CUG, GALETA, ZEW KRWI, CIĄŻA JAJOWODOWA, KIEŁBA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PATYCZAK, WSZYSTKOŻERCA, DRAMATOPISARSTWO, INWAZJA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KULT JEDNOSTKI, UFNOŚĆ, PRANKO, FILM KATASTROFICZNY, ZASTRZALIN, PESTYCYD, RETENCJA, LETARG, ISKRA ELEKTRYCZNA, EMIGRACJA, SŁODZIAK, RUCH CHŁOPSKI, KLASZTOR, BERLACZ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DOZA, EWALUACJA, PADWAN, AUGUR, PODJAZD, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, KUBEK, SIATKA, PUNKTUALNOŚĆ, STAŁOŚĆ, SOK, ŁUPACZKA, AMORY, CIĄGUTEK, SZWAGROSTWO, KĄT WYPUKŁY, PREDESTYNACJA, ROZWÓJ WSTECZNY, DROŻDŻE, KALINA, CERKIEW, PANICZ, KÓZKI, FRANCA, CEL, DUM-DUM, RZUT, ŁADUNEK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PUNKT ROSY, KREWNIAK, NACZYNIE WIEŃCOWE, MUESLI, STAŁOŚĆ, FUNKCJA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SZEŚĆSETKA, KLESZCZOWINA, SILNIK SKOKOWY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, FETA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KŁOPOTANIE SIĘ, PŁYTA KORKOWA, ROGI, SADŹ, TYGIEL, MIGDAŁ, CHRUST, ŁUSKOWIEC, RÓWNINA SANDROWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, APRETURA, CIOCIA, OWOC RZEKOMY, ZEFIR, SANKI, MIASTO STAROŻYTNE, PAŁKA, POLIGLOTA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, DUCHOWY OJCIEC, HAK, TRÓJKA, BAZA LOTNICZA, BUTELKA MIAROWA, DZIECIACZEK, KOTLET, GARKUCHNIA, FOSA, AKCJA, METAL CIĘŻKI, INSTRUMENT, NEURON LUSTRZANY, CENZURA, ELIMINACJA, KOŃ, TWARZOWIEC, OBŁĘK, LIKORYN, HUBA SIARKOWA, DROBNICA, TENDENCJA ROZWOJOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, WIENIEC, PRZEDZIAŁ, SKWAPLIWOŚĆ, TEATR, EUTEKTOID, MENU, SZAŁAS, SIOSTRZYCZKA, SZUBIENICA, BROŃ NUKLEARNA, FONDUE CZEKOLADOWE, RÓW MELIORACYJNY, RAMA, LASKOWANIE, PODPORA, NIEPŁYNNOŚĆ, KOŁNIERZ, UZIOM, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DEROGACJA, RESORT SIŁOWY, SESJA, ŁUSKA, GRZYB PASOŻYTNICZY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ANTAGONIZM, AGRESJA INSTRUMENTALNA, REOGRAF, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MENAŻKA, GOŁOLEDŹ, DOSTAWCA, OPŁATA CZYNSZOWA, CYNK, STAN, RUMUN, NAPIĘCIE, PRĄD STRUMIENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w meteorologii oznacza poziomy ruch, przepływ płynu (cieczy lub gazu), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W METEOROLOGII OZNACZA POZIOMY RUCH, PRZEPŁYW PŁYNU (CIECZY LUB GAZU) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
adwekcja, w meteorologii oznacza poziomy ruch, przepływ płynu (cieczy lub gazu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADWEKCJA
w meteorologii oznacza poziomy ruch, przepływ płynu (cieczy lub gazu) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x