OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT TRANSPORTOWY to:

okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 17 lit.)STATEK TRANSPORTOWY to:

okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 18 lit.)TRANSPORTOWIEC to:

okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.236

BRAMSEL, BROKAT, WSPÓŁRZĄDCA, KOLUMNA, PODPIS CYFROWY, SOWIECKOŚĆ, NACISK, KASECIAK, METAMERIA, KIEROWNIK BUDOWY, NOŻYK, ZATRZYMANIE, BATERIA BIDETOWA, POWIEŚĆ RZEKA, BOCIANIE GNIAZDO, POMAGIER, ASTRAGAL, LUT, PEPICZEK, BUŃCZUK, ZAZDROSTKA, KALKA, CZERNINA, SAMOTNA MATKA, KLERK, FIGÓWKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ROZWÓJ ZARODKOWY, OŁADKA, MYŚLIWIEC, SERWER WIDEO, JEŻOWIEC, ŁUK TĘCZOWY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, NIEDODMA PŁUC, SALA, IZBA CZELADNA, KIT, WIKARY, ALKOWA, ROZROST, KONTROLER, PIÓRO, SETKA, JEZIORO POLODOWCOWE, KAMIKAZE, MUZYKA CERKIEWNA, ERUPCJA, KASZUBSKOŚĆ, TEMAT, TELLURIUM, OSIEMDZIESIĄTKA, MINESTRONE, KONSTABL, BOCIAN, PRZETWÓRCZOŚĆ, BERLACZ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, DRZEWO IGLASTE, SCENARIUSZ, IZOLACJA AKUSTYCZNA, LATARNIA MORSKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ABOLICJONISTKA, KOMPILACJA, ASYSTENTKA, WIĆ, POMAZANIEC, TRESA, CUKIER, LAWATARZ, DŁAWICA, CHOROBA UHLA, GNIOT, ASSAPAN, RÓŻA SKALNA, PROMIEŃ, TWÓR, WEZWANIE, TECHNIKA GRAFICZNA, NIEDOPASOWANIE, EKSPOZYCJA, OSTATNIE POŻEGNANIE, KOKTAJL KRABOWY, GRZĘDA, GLAZURA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, JIM, PROCES FIZYCZNY, MASZT, PISZCZEK, BOBOWATE WŁAŚCIWE, AUTOMAT, GAZ SYNTEZOWY, WKŁADKA, BLOK ENERGETYCZNY, SPRAWNOŚĆ, KARIN, PRODUKT TRADYCYJNY, IMPOTENCJA, WZGLĄD, BARONIĄTKO, HARMONIJKA, TURZYCA, BISKUP POLOWY, FORMA DRUKOWA, GÓRKA, POWIERNICTWO, WCHŁANIANIE ZWROTNE, MORWA, TURYSTYKA SEKSUALNA, MAKROKIERUNEK, DZIADZIENIE, STONÓG MYSZATY, KOSMETYK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, DZIERŻAWCZOŚĆ, LODY, PREZENTER, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ENDOCENTRYZM, ŻACHWA, MUR, PERKAL, SER EDAMSKI, KUCHCIK, EWOLUCJA, WIDŁAK, DOCHTÓR, RENTA INWALIDZKA, WAHADŁOWIEC, KRÓLEWIĘTA, PROSIAK, WŁOSKI, SZACHY KORESPONDENCYJNE, REDLER, KIEROWCA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PERILLA ZWYCZAJNA, LOTNISKOWIEC, BASILEUS, PRZEWRÓT, SZYK, ROPUCHA BLOMBERGA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ŁYSAK, PROTEZA, DUCHOWY OJCIEC, KOCZOWNIK, KARBAMINIAN, WYLEW, PIERWSZEŃSTWO, ALARM POŻAROWY, DEPORTACJA, TŁUMACZKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, POTWORKOWATOŚĆ, BARWNIK, SZABROWNIK, MAKINTOSZ, SUWNICA BRAMOWA, DRĄŻEK SKRĘTNY, DEKANTER, AKRYL, LANGSKIP, MIĘSOŻERCA, ELASTYK, FAKTOR, AGREGAT, KAPAR, TENDENCJA, HANTEL, UZYSK, PTASZEK, KAMIEŃ, KAPISZON, KONTAKCIK, TUBA, PREZENTACJA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, REPREZENTACJA, SZYNA, POPRAWNOŚĆ, NÓŻ DO CHLEBA, ZWÓD, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MARKGRAF, BALUT, MINOGOWATE, DOROSŁOŚĆ, EPOS, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, EKWITA, ROZGRZEWACZ, DANIO, KUTER TORPEDOWY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, GLOBUS, BRUDY, WYJAZD, PODZIAŁ, POLEWKA, KWASZONKA, JEDNOŚĆ, KORPUS, DZIKA KARTA, BROŃ ABC, ZNAK LEGITYMACYJNY, UKONTENTOWANIE, SÓL, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZEWOŹNIK, BĄK, RZEMIEŚLNICTWO, RZEZALNIA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ADORACJA, KAJMAKAM, PRÓBKA, ANALIZA, BEZPIECZEŃSTWO, GEEK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TUTA, KRANÓWKA, POSIADACZ ZALEŻNY, RICHELIEU, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, EFEKT SNOBIZMU, WARKOCZ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PRAWO WEWNĘTRZNE, TABU, DETAL, TURECKOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, ODROŚLE, PRODUKT UBOCZNY, SPRAWA, FILC, RYNKA, ZSZYWARKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, DZIEDZICZENIE, MURARKA OGRODOWA, GÓRKA, SAMPLER, CZESKI BŁĄD, SAMOPAŁ, PREZENTER, CZYNNIK BIOTYCZNY, SUBSTANCJA OBCA, GARMAŻERIA, GRANDA, PASER, DUŃSKI, DIABEŁEK, OKRĘT LINIOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, PREFEKT, OSPAŁOŚĆ, OKRAJKA, NAKAZ, SIEROTA SPOŁECZNA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, STARY MALUTKI, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, MYSZ, MAPA MENTALNA, EDYKUŁA, ANOMALIA, KORZENIONÓŻKI, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KOMORA GORĄCA, GENERALISSIMUS, JUMPER, KLESZCZOWATE, RĘCZNE STEROWANIE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SCHABOSZCZAK, FRUSTRACJA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KOT, HIBERNA, BORYS, DROMONA, ANTAGONISTA, FALA, HYDROFOR, TRANSKRYPCJA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, LITOBENTOS, KARTEL, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MACZEK, ?OPŁATA KONCESYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘT TRANSPORTOWY okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 17 lit.)
STATEK TRANSPORTOWY okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 18 lit.)
TRANSPORTOWIEC okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT TRANSPORTOWY
okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 17 lit.).
STATEK TRANSPORTOWY
okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 18 lit.).
TRANSPORTOWIEC
okręt wojskowy służący do transportu wojska, sprzętu lub zaopatrzenia (na 14 lit.).

Oprócz OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OKRĘT WOJSKOWY SŁUŻĄCY DO TRANSPORTU WOJSKA, SPRZĘTU LUB ZAOPATRZENIA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast