POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTRYKOT to:

potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTRYKOT

ANTRYKOT to:

mięso otrzymywane z tuszy wołowej (z tzw. górnicy) lub cielęcej (z tzw. górki), długi mięsień wzdłuż kręgosłupa przyrastający do kręgów piersiowych a od dołu do żeber, z warstwą tłuszczu i powięzi (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

kotlet z przedniej, górnej części tuszy wołowej lub cielęcej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.847

FONDUE SEROWE, KOLORYSTYKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, HYDROFON, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, MIEJSCE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, SER PARMEŃSKI, SŁUPEK, ŚWIĘCONKA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, OREGANO, STADION, BOCZNICA, METYS, TRYL, STECZKA, PANEGIRYSTA, CIĄŻA JAJOWODOWA, PICUŚ, KIERAT, REN, DEKLARACJA, MAGNOLIA, STREPTOKOK, NASZYWKA, PLEUSTOFIT, BALAST, TERMOSTAT, PILOKARPUS, DZIEDZICZENIE, EMISJA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ZAWRÓT, PLATYKLADUS, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, POLIMER FLUOROWY, PŁYTA DETONACYJNA, SALSA, DNO KWIATOWE, TUBA, HAK, ISKRA ELEKTRYCZNA, ARESZT TYMCZASOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, HRABIANKA, STORYTELLING, KARTOFLE, WĘZEŁ GORDYJSKI, SZTUKA DEKORACYJNA, ŚWIATŁOCIEŃ, PYRKI, BADYLARZ, ZAĆMIENIE, BOMBER, WYPIS ŹRÓDŁOWY, GROŹBA KARALNA, BENEDYKCJA, POŻYCZKA, RATATUJ, NIEWYDAJNOŚĆ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BOCZEK, PUNKT GASTRONOMICZNY, DESKA KLOZETOWA, IRANIZACJA, GŁOWA KOŚCIOŁA, UPGRADE, KOLORY PAŃSTWOWE, NACZYNIOWE, BRYGANTYNA, BURGER, INTERWENCJA, LODÓWKA, MAŁPA OGONIASTA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OKRES, STARTER, RODZICIELSKOŚĆ, SIARKOSÓL, SAFARI, GUMA, PANDANOWIEC, JASZCZURECZKA, OWOC SZUPINKOWY, OGNISKO, TRANSURANOWIEC, AKSAMIT, DRUT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KOTLET POŻARSKI, PROTEZA DENTYSTYCZNA, DRUGIE DNO, SENIOR, KOMPLEMENTARIUSZ, KONDYCJONALIZM, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WELWET, PŁYN ETYLOWY, GRANT, FARBA KLEJOWA, WEZYRAT, CZOŁOWNICA, BILBORD, ROSZCZENIE REGRESOWE, DATOWNIK, PEWNOŚĆ, PUNK, PONCZ, PIESZEK, DIABEŁEK, WRONIE OKO, KALATOS, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, MUR OPOROWY, KERATOPLASTYKA, CYNIA, SKÓRKA, OCZAR, FOSA, LETARG, RZEŹ, SIEDEMDZIESIĄTKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BOCZNIAK, ŚLIWKA, ASYGNACJA, PRZEMYT MRÓWKOWY, SÓL, KOMISARZ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, FOTOGENICZNOŚĆ, JAZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SZWALNIA, PELAGIAL, KĄPIEL POWIETRZNA, KARTA MOBILIZACYJNA, OSĘKA, BASTEJA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PAMPUCH, HAUST, ZBROJNIK, PAKIET POMOCOWY, KUNA, PROPAGANDÓWKA, GLIF, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, POCENIE, KONSOLA, RYTON, DYFUZOR, TULEJA, KOGNITYWIZM, INTERESOWNOŚĆ, PINCETA, FLACZKI, STOŻEK DZIOBOWY, MEZOTERAPIA, CZARTER, PIKA, LOFIX, GALISYJKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, KURAWONGA ZMIENNA, DELANEY, BUZIA, AFRYKANIZOWANIE, C, CHOWDER, OKO OPATRZNOŚCI, ALDO, JĘZYK KIPCZACKI, LESŁAW, MÓL BOROWICZAK, ŚLĄSKOŚĆ, WISIELCZY HUMOR, ALARM LOTNICZY, DUMA, CZARTER, LAMPA KSENONOWA, INFORMACJA GENETYCZNA, WYSEPKA, KARAWAN POGRZEBOWY, BUDOWA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ORION, PANICZĄTKO, PARK MASZYNOWY, ZAWIESIE, MAKRAMA, KWASZONKA, KLINIKA ODWYKOWA, TROMPA, POLĘDWICA, TRZYMAK, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PRZECIER, KOMÓRKA, MATRYKUŁA, BAZA TRANSPORTOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ILOCZAS, WYROCZNIA, NAJDUCH, PAPIERZAK, SOKOLSTWO, ZAPONA, KILOBAJT, NIEPOKALANEK MNISI, STAN PSYCHICZNY, PRZEPŁYW, NIEWÓD, ANITA, POPRZEDNIK, PION ŻYROSKOPOWY, KORNIK, MANDORLA, BALDACHIM, URZĄDZENIE RADIOWE, ULOTKA, IDIOMATYZM, BANIECZKA, OTRZEWNA, ANALIZA WARIANCJI, JAN, TRANSFUZJA KRWI, KLAUZURA, PARTIA, PLACUSZEK, LIAZA, CUKIER WANILIOWY, ROTUŁA, ZDRADLIWOŚĆ, GRZYB, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SMOLUCH, KIT, HIPOTEZA ZEROWA, CHODZĄCY TRUP, NAJEM, KUR, KLERK, KOŁEK, REPETYTYWNOŚĆ, KOPALINA STAŁA, POSTING, LAWOWANIE, KAMIEŃ, FOTOALBUM, IMAGE, SZERYF, TYGIEL, ORŁORYB, PLAFON, KOMISARZ WOJSKOWY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ŁOŻYSKO, ZNACHOR, AGENDA, ŁAPACZ, PUCH KIELICHOWY, ZASTAW REJESTROWY, PYSZCZEK, FALAFEL, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KOMBATANTKA, PASKA, KLATKA, WEŁNIAK, PRZESŁANKA, SPRYCIULA, ŚWIETLIK, JĘZYK SZTUCZNY, WESTFALKA, RETRAKCJA, POKRZYWDZONY, KOBIETON, POCISK ODŁAMKOWY, MUFA, TYGIELEK, KORUPCJA, OSTATNIE PODRYGI, RYGIEL, OBIEKTYWIZM, RAKSOLOTY, AZOTAN(V), ABLACJA, WYZIEWY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, MOHRG, NIEZDARSTWO, UCIOS, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ALAN, WYŚCIGI KONNE, ?CHRYZOFITY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTRYKOT potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTRYKOT
potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI). Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast