POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTRYKOT to:

potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTRYKOT

ANTRYKOT to:

mięso otrzymywane z tuszy wołowej (z tzw. górnicy) lub cielęcej (z tzw. górki), długi mięsień wzdłuż kręgosłupa przyrastający do kręgów piersiowych a od dołu do żeber, z warstwą tłuszczu i powięzi (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

kotlet z przedniej, górnej części tuszy wołowej lub cielęcej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.847

ZAPRAWA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, LAMINAT, KAMIENNIK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KONWERTOR, WÓZEK, TEATR, PRZYSTAŃ MORSKA, DYMARKA, SELEKCJA, KONSTABL, PÓŁGOLF, PROMIENNOŚĆ, MORENA, KOŚCIÓŁ FARNY, ORBITA BIEGUNOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, ŻORŻETA, GORĄCZKA, SINGIEL, VIRGA, KANONIK, OCZKO, AWANTURA, CHIMEROKSZTAŁTNE, FASOLKA PO BRETOŃSKU, MODEL, PRZESTAWNIA, OSKAR, FUTRO, JAN, NOSICIEL, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, WYMIAR, BYDLĘ, HIPERDŹWIĘK, WILK, SMOCZEK, ŁASZT, WOJNA CELNA, KRZYŻYK, INTERWAŁ, TRÓJKA, CECHOWNIA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GIERASIMOW, REWOKACJA, ŁÓŻECZKO, KORSARZ, GUZ, KLIPER, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KURZAWKA, BAGAŻ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, SAMOCHODZIARZ, GŁUPEK, JARZMO, KOALICJANT, GLORYFIKATOR, WARNIK, TRAGIZM, PORTRET, ASTRAGAL, IDIOMAT, SIŁA WYŻSZA, KWAS, SATYRA, PIKADA, HOT DOG, KOMISANT, BETON ŻUŻLOWY, CONNOLLY, WYZIEWY, WEŁNIAKOWE, WAMS, LUZAK, WABIK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KAFEL, SZWADRON ŚMIERCI, KOLEJKA LINOWA, EPOKA LITERACKA, INFORMACJA POUFNA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PIKIETA, PIRACTWO, SZKIELET, KRANÓWKA, LAMPA ELEKTRONOWA, STADION, ARENDA, GOLONECZKA, WICI, SZAROWIPTERYKS, KOLOR OCHRONNY, WEDUTA, WESTA, PANDAN, OKARYNA, REGIMENT, KARTACZ, BAKTERIA KORZENIOWA, PĘCZAK, DYKTATORSTWO, INSTYTUCJA PRAWNA, CZŁONEK, SKORUPA, APARAT, GOŁOBORZE, HIERARCHIA, PRAWO MAJĄTKOWE, ZATOROWOŚĆ, KACZAN, WIELOPIĘTROWIEC, WZÓR, PRAŻMO, WYŻYNKA, DYSPENSER, MIELIZNA, ÓSEMKA, NADBITKA, KONTUR, STEP, TUMULUS, PASEK, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, TAPETA, COMBER, KOMIN PŁACOWY, KREDKA, NUŻENIEC LUDZKI, WRÓBEL POLNY, ŚRUBSZTAK, TEKA, TRENCZ, REKLAMA, KIESZONKA, NASZYWKA, PARALAKSA, GALAS, ANGIOPLASTYKA, PŁYWACZEK, SPÓŁKA POWIĄZANA, DZIÓB, GEN LETALNY, KONFESJA, SYN, STOPA DOCHODU, ZWIJARKA, SIARKA POPIOŁOWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, WKŁAD, GLIKOZYD FENOLOWY, ŻYDOWSKOŚĆ, PAS DROGI GRANICZNEJ, PIKA, NACJA, ŁAMANY DACH POLSKI, PRZEDNÓWEK, WĘGAREK, PRZECIWNIK, KUPON, KOREKTOR, STAN, OPENER, PRIMADONNA, ROZBIÓR, ZASILANIE SIECIOWE, AURA, HANDEL NARĘCZNY, FIAKIER, WIZA, NIEWIERNOŚĆ, KEBAB, PAWĘŻ, ZBROJENIE, MACIERZ TRÓJKĄTNA, SAMOSA, KASZA, WYKRZYKNIENIE, TĘSKNOTA, PIERWSZOŚĆ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, JEGO WYSOKOŚĆ, CUKIER, KOMIN, METALOPROTEINA, PIERNICZEK, MOL, ŚMIERDZIEL, CYBORIUM, RZECZOWNIK POSPOLITY, GŁUPTAS, GARDENIA, ANTENA YAGI-UDA, KREDYT HANDLOWY, WULGARYZM, MIĘTÓWKA, DŁUGODZIÓB, NADRUK, AKROPOL, DYFTERIA, AKCENT, LIFTING, SAKWA, URBARIUM, BASEN, OPARY, DYSZKANCIK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, BLOKHAUZ, PRZEWRÓT, NAROŻNIK, RATING, KOSMOGONIA, HALO, STATEK TRANSPORTOWY, ANGORA, PSYCHOLOGIA, POSUW, USZKO, CHARTER, STRÓJ, MASZYNOWNIA, POSREBRZANIE, SZWAGROSTWO, S/Y, KOMAT, KALKA, SPOWALNIACZ, SŁUCH ABSOLUTNY, GIGANT, KLAPECZKA, GULASZ IRLANDZKI, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, STRZYKAWKA, ŚCISŁOŚĆ, LALA, WIESZAK, REGENERACJA, ROŻEN, SHOARMA, WALENCJA, AMPUTACJA, OBRAZ OPTYCZNY, NÓŻ BOJOWY, GLIZA, UTAGAWA, SZŁAPAK, PUNKT ODNIESIENIA, DEWALUACJA, INWAZJA, SARAFAN, MELANIZM, ŁAŃCUSZEK, LODOWIEC ALPEJSKI, KAGANIEC, ZNAKOMITOŚĆ, ZWŁOKI, KRWOTOK, BANAN, WŁASNOŚĆ, ŁACINNICZKA, STWORZENIE, SIODZI, ŁUK, MEDIANTA, AGENCJA, WŁÓCZYKIJ, SCHAB, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, RZĄD, ÓSMY, BIAŁA DIETA, KŁAKI, NAZWA ZWYCZAJOWA, HERB, ŻAKARD, SIECZKA, FEERIA, SONIFIKACJA, ŚNIOT, FORMACJA, ISKIERNIK OCHRONNY, PROCES FIZYCZNY, PORT, WURŚCIK, PLEWKA, GRZBIET, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PIEPRZ ZIELONY, KARP BEZŁUSKI, CELA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SALSA, INSTYTUCJA PROCESOWA, ?CZARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTRYKOT potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTRYKOT
potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - POTRAWA Z ANTRYKOTU, MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI). Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x