KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NULLIPARA to:

kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 9 lit.)PARA 0 to:

kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.976

BEZPIECZNIK NASTAWNY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, MLECZAN, DZIEWIĘTNASTKA, KOJEC, CZARKA, BETAINA, WOJNA CELNA, CYTADELA, WYROK PRAWOMOCNY, KOŁYSANIE, PODMIOT LOGICZNY, SAMOGON, DZIEWIĘTNASTKA, WOREK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ENTEROTOKSYNA, ZAŚPIEW, LINIA, KAPONIERA, ORION, KASECIAK, TRAWERS, DYFUZJA, MAKRON, STAROWINA, ORTEZA, ILOCZAS, FLĄDRA, GICZ, SELSKIN, DANINA, CHERUBIN, POLITYCZNY, POMORSKI, WYTWÓRCA, DZWONY RUROWE, ZAGRODNIK, POPIJAŁA, OGLĄDACZ, CZERNIEJEWIANKA, AC, AMERYKAŃSKOŚĆ, BANANOWA MŁODZIEŻ, TANIEC, OBSTRUKCJA, KWATERODAWCA, SKI-TOURING, RELACJA BINARNA, BERNARD, EWKA, ZAKAZ, RODZAJ, UŚCISK, MEMBRANOFON, ŻALE, RYTON, FILET, MINORKA, LICZARKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PŁATECZEK, POWAGA, OSZAST, KABRIOLECIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KOMPILATOR, WOLEJ, CELIBAT, JERZY, TENOR, GUMKA, ORBITA POLARNA, NADWYŻKA, COSTER, ZAGADKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, BEZCELOWOŚĆ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, SILNIK NAPĘDOWY, POŻYTEK, DYSTANS, CIOS, KSIĘGA, ŚWIATŁO ZIELONE, MOKIET, KOD DWÓJKOWY, FUNKTOR INTENSJONALNY, HB, RÓG, ADVOCATUS DIABOLI, MAJONEZ, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PRZEDWIECZERZE, RUMUNKA, ATTYKA, KORTYNA, N-GRAM, CHOREG, PAKLAK, REGUŁA ALLENA, SPLOT SZYJNY, ZŁOTKO, KONSERWACJA, ANGORA, ZROŚLAK, RAK KALIFORNIJSKI, SUBSTANCJA EGZOGENNA, REPUTACJA, KRZEŚLISKO, OPAR, ADWOKAT, NIEDOTYKALNOŚĆ, PODCENTRALA, OBRĘB, TOPENANTA, ZMIERZCH CYWILNY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CEROWACZKA, SAMOANKA, KARTUSZ, SŁAWIANKA, EWOKACJA, ŚMIECISKO, APLIKACJA, KRAJE, REZYDENCJA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MROŻONKA, EMBOLIZACJA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, ZBIÓRKA, TEST PŁATKOWY, KOZAK, DZIANINA, FALA, RYBONUKLEAZA, BAZYLIA, KLAUZULA UMOWNA, ŁĄCZNIK, METEOR, FUKS, KAMARYLA, PRZEDWOJNIE, BROŃ KONWENCJONALNA, STEMPEL, OPŁATA STOSUNKOWA, MOCARSTWO LOKALNE, ŁAGODNOŚĆ, PIONEK, MŁODZI, OKRES LITERACKI, WULKAN DRZEMIĄCY, TARCZA, RAMA, KIJANKA, BIEG, GŁOS, MELON, DOKUMENTARZYSTKA, OSADA, BANKRUT, TYMPANON, PYTANIE RETORYCZNE, DZIABKA, LAMBADZIARA, KOPROFAGIA, OKAP, KRÓWSKO, BAZA, NOMOKANON, WYCHOWANKA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ORGANIZACJA, KUCHENKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SPECJAŁ, WIĘZADŁO, HERBATA, TYCZKA, KLINKIER, DYMNICA, TOKI, ALPAKA, CHUDOPACHOŁEK, LOT ŚLIZGOWY, RADZIECKOŚĆ, RAMA, UNDYNA, KRAWĘDŹ, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, DEGENERACJA, DOKTOREK, CIĄGNIK SIODŁOWY, STAN POSIADANIA, DANIE ARBUZA, BRAHMS, MUR, GRUPA ARYLOWA, POMROK, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, NAKŁO, CIEK, OMER, ZAMEK NA PIASKU, EPIZOOCJA, DIDŻEJ, DOKTORKA, CUG, STATUS MATERIALNY, PODŚCIELISKO, ZASIŁEK PORODOWY, MOZZARELLA, TRANSLOKACJA, CENA ADMINISTRACYJNA, OWOC, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, TYNIEC, GŁOSICIEL, KWAS, ELIER, SATELITA SZPIEGOWSKI, HELLEN, POSTĘPACTWO, RZUT, DŹWIGNIA FINANSOWA, PROMIENNIK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ASPAZJA, PASTA CURRY, BAWEŁNA, PRZECIWUTLENIACZ, OFICER, LEŃ, PLOTKARA, SMARKULA, CHLOASMA, SURINAMKA, GLORIA, NIEZNAJOMY, MACIERZ KOWARIANCJI, LILIPUTKA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PODPINKA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, ZAWODNOŚĆ RYNKU, WODNIAK, DOM DZIECKA, SZKARADA, JĄDRO, ŹRÓDŁO POLA, DESZCZ, SZYNOBUS, TEST ATOMOWY, FAGOCYTOZA, CIĘŻKI TYŁEK, STRATEGIA, ALTERNATYWA, KLUCZ, KUDŁACZ, FĄFEL, HLAK, SONG, PRZEŚWIETLENIE, PADYSZACH, RUCHY ROBACZKOWE, PAKLON, ERUPCJA, KRÓLEWICZĄTKO, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZŁOTOGŁÓW, TARCZA, INFLACJA JAWNA, WYŁĄCZNIK, BABULA, CEP, KONTYNGENT CELNY, WYCINEK, KULT ŚWIĄTYNNY, SPADOCHRONIARKA, KORONA DROGI, SZNUR, DZIEWKA, OBSŁUGA, RAK, KOŃ TROJAŃSKI, KINKAN, KAWALER, STEMPEL, ANATOMIA KLINICZNA, SOPEL, LOCO, BAJRONISTA, KWAS GIBERELINOWY, TERYTORIUM POWIERNICZE, KULT PRZODKÓW, ZAKON KLAUZUROWY, ?ZMIENNA ZWIĄZANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.976 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NULLIPARA kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 9 lit.)
PARA 0 kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NULLIPARA
kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 9 lit.).
PARA 0
kobieta, która nie urodziła dziecka lub urodziła przed upływem dwudziestego tygodnia po zapłodnieniu (na 5 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA NIE URODZIŁA DZIECKA LUB URODZIŁA PRZED UPŁYWEM DWUDZIESTEGO TYGODNIA PO ZAPŁODNIENIU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x