OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREDYKCJA to:

określenie formy podmiotu za pomocą formy osobowej czasownika lub za pomocą orzecznika (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREDYKCJA

PREDYKCJA to:

formułowanie sądu orzekającego (na 9 lit.)PREDYKCJA to:

przewidywanie przyszłych realizacji albo cech statystycznych zjawisk losowych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.458

SUCHOWIEJ, MADEJOWE ŁOŻE, TUBING, ŁUSZCZYK INDYGOWY, GRZEBIEŃ, CIĄGNIK BALASTOWY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, LALA, FAZA, ZBYWCA, CZARNY FILM, WSZECHSIŁA, DROŻNOŚĆ, OSIEMNASTY, MIASTO UMARŁYCH, IZM, NADŻERKA, DZIECINNOŚĆ, BIFURKACJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ESENCJA, BIEG, POWŁOKA, OKRZEMKI, WYGŁAD TEKTONICZNY, OBMUROWANIE, ŚWIADEK KORONNY, HLAK, CEWKA INDUKCYJNA, SINGIEL, WYWIETRZNIK, WIESZAK, PATENT, KASKADER, GIMNASTYKA MÓZGU, ZNAJOMEK, CZTEROSUW, ALLELUJA, LAPILLI, KAREL, ZAŻALENIE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PROMIEŃ, JAGLANKA, AMPUŁKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, HOKEJ, FLESZ, KWAŚNICA, SIŁA WYŻSZA, KAMIKAZE, BLOKHAUZ, CZWÓRKA, FUNGICYD, SYMPTOM, WODNIAK, AGNOZJA TWARZY, BULWA, CZERWONE ŚWIATŁO, KĄT ROZWARTY, OBROŻA, SYMPOZJON, NIELOTNOŚĆ, WIRKI, KLUZA, JAZ, OPŁATA ADIACENCKA, REPREZENTACJA, BINDOWNICA, OSZCZĘDNOŚĆ, SEMAFOR, GALAKTOLIPID, SZMUGIEL, DYNAMIKA NIELINIOWA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KRUSZNICA, PISZCZEK, ATLAS NIEBA, FAKT, APRETUROWANIE, OPCJA BARIEROWA, TARCZA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, OCHRONA ZDROWIA, ALAIN, TYGIEL, HARNAŚ, DRĘTWA, DAEWOO, PAJACYK, TENDENCJA ROZWOJOWA, SPLUWA, POŁĄCZENIE CIERNE, RAFAŁ, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SYMPTOMAT, TREPANACJA, PODOBIZNA, WIESZAK, PORNO, OSTRUŻYNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, LODOWIEC ALPEJSKI, MESTO, WYSTRÓJ, LINOWIEC, GIOCOSO, ALAN, SZYJA, ŁACINNIK, ALPAKA, HEKSAMETR, RUMIEŃ LOMBARDZKI, RDZA, PIERWSZOŚĆ, LUFKA, ZAKOP, ŻABA LEOPARDOWA, KULA, CZOŁO, PIONIER, WICIOKRZEW, RATOWNIK MEDYCZNY, ANTENA MIKROPASKOWA, ZABUDOWANIE, PALIWO GAZOWE, KUFF, JASZCZUR, UDAWACZKA, HANDEL ZAGRANICZNY, BOKS GARAŻOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, MARATON, ZAŚLEPIENIE, MASA KAJMAKOWA, PAS, SZCZERBA, SKARPA, MUTACJA PUNKTOWA, PSEUDOPAŁANKOWATE, WAŁ, PYSZCZEK, HACKAMORE, WYLOT, GRA W BUTELKĘ, CYKL PALIWOWY, REPRESOR, SPÓJNIK, OWOC, PUNKT ASEKURACYJNY, CHUDEUSZ, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PRZEZIERNIK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, SYGNAŁ CIĄGŁY, ZWIAD, INTERIOR, MARUDA, WAGA, FORMALIZACJA, STREFA BUFOROWA, CHARTER, WĄTROBOWIEC, TRACKLISTA, GĄSKA, STRÓJ, OSTROGI, DOKŁADNOŚĆ, KRAJOWIEC, ANEKSJA, POMURNIK, KREWETKA ATLANTYCKA, NATURA, JOAN, PRECJOZA, WIRUS POLIO, PRZEMYT MRÓWKOWY, PANOCZEK, KONWENANS, SRALUCH, ATŁAS, PACHOLĘ, BICZ BOŻY, KONURBACJA, OBSESJA, NAKŁADKA, BIS, CIOCIA, WIENIEC, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, CHÓR, NEKTARNIK, POZYCJA RYGLOWA, PORCELANA STOŁOWA, ANEMOSTAT, RÓŻNOWICIOWCE, MORWA, PRACA INTERWENCYJNA, SKRĘTNIK, SZATAN, MISIEK, SATO-KAGURA, KOMPATYBILNOŚĆ, BAKBURTA, KNOT, KLUCZ, CABAN, EGZERCYCJA, WIELORAK, PIKA, PRZEKŁAD, DEKALKOMANIA, PENSJA, KONDOTIER, MAKINTOSZ, ABORCJA, SĘK, ZJAWISKO SEEBECKA, HERB, KIEŁBA, DIABELSKOŚĆ, EKSPANDER, ZAKON MNISI, SAŁATA, KOS, DĘTKA, POKRYWA, IZOMORFICZNOŚĆ, SEDACJA, KASA, WODNIAK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KAMARYLA, NUKLEOZYD, CHWYTNIK, KLASTER REGIONALNY, SMOCZEK, PLAN SYTUACYJNY, DZWONNICA, OBRAZ, TYRAŃSTWO, PROSTAK, PLEWA, WILCZY BILET, PEPICZKA, MIOTŁA, PORCJA, INWENTARZ ŻYWY, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, CYNK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WÓZEK, PRZEBITKA, LUDOBÓJSTWO, TRAGEDIA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, RUMUN, STROIK, WNIEBOWZIĘCIE, DWUDZIESTY, SPOTKANIE MODLITEWNE, RANA, WARIATKA, TATRA, TELEWANGELIZM, PODWYMIAR, POŁYSK, SPRYCIULA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TABORYTA, ZATWARDZENIE, STANOWISKO PRACY, BEZDUSZNOŚĆ, MAKARONIARZ, KOTLET, PATOGENNOŚĆ, RZEMIOSŁO, SENES, HEL, ODMIERZANIE, KĘPA, PARKIET, KLIN, TRASA, SALAMI, PANEL ADMINISTRACYJNY, PAZUR, MARCIN, PRZEGLĄDACZ, STEROWNIK, CELKA, OCZKO, HERBICYD, M, SŁONIOWATE, CZEK IMIENNY, ?KULT ŚWIĄTYNNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREDYKCJA określenie formy podmiotu za pomocą formy osobowej czasownika lub za pomocą orzecznika (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREDYKCJA
określenie formy podmiotu za pomocą formy osobowej czasownika lub za pomocą orzecznika (na 9 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OKREŚLENIE FORMY PODMIOTU ZA POMOCĄ FORMY OSOBOWEJ CZASOWNIKA LUB ZA POMOCĄ ORZECZNIKA. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast