ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEBKA to:

aleja obsadzona obustronnie drzewami lub pnączami, których pędy splatają się nad drogą tworząc sklepienie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLEBKA

KOLEBKA to:

sprzęt do kołysania małych dzieci (na 7 lit.)KOLEBKA to:

najdawniejsza, pierwotna siedziba jakiegoś ludu, narodu (na 7 lit.)KOLEBKA to:

pojazd konny rozpowszechniony wśród warstw wyższych zwłaszcza w XVI wieku; jego podstawowym elementem było zawieszone na rzemiennych pasach pudło, w którym zasiadali podróżni (na 7 lit.)KOLEBKA to:

kryty chodnik w ogrodach (na 7 lit.)KOLEBKA to:

KOLASA (na 7 lit.)KOLEBKA to:

w niej niemowlę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.601

AJGOSPOTAMOJ, MANICURZYSTKA, ZEZWŁOK, ROMULAŃSKI, SCHLANIE SIĘ, PŁYWACZ, AUTOMAT KOMÓRKOWY, DIALIZA OTRZEWNOWA, GAZ, MINIATURA, BŁĄD LEKARSKI, PAMIĘĆ, AUTKO, PASEK MAGNETYCZNY, TERMOJONIZACJA, MONIZM, CHOROBA WENERYCZNA, CZARNE, KULA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, RAMIĘ, NADZWYCZAJNOŚĆ, DZWONNICA, KREOLSKI HAITAŃSKI, ANTRYKOT, CANCA, GRUSZKA BOKSERSKA, KRWIODAWSTWO, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, WAHACZ WZDŁUŻNY, NIEDOPUSZCZENIE, KUPER, ODPRYSK, IMPROMPTU, LOKATA DYNAMICZNA, MĂANSHAN, KOLUMNA, USTNIK, MUR PRUSKI, KASETA, WATA, GRECKI, STACJA, NULLIPARA, KANTOR, STROFANTYNA, GOŚCIU, ZEN, SALA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, PRZECHYŁKA, HEMATOLOGIA, KOMA, ALBARELLO, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PIAUI, PUSZKARZ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, CHARLESTON, ZHAFTOWANIE SIĘ, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, TROP, TURECKOŚĆ, KANCONETA, WYBIELENIE, SANEPID, ANKIETOWANA, BURDA, KOPULACJA, ZIEMNIACZEK, FUKUYAMA, SUBSKRYPCJA, STÓŁ, CIĄG, SUROGATOR, PRĄD ZMIENNY, WAPIENNIK, MDK, PAPROTKA, EKSKREMENTY, NIMFA, RAJGRÓD, SPUSZCZENIE, POPRZECZNICA, WÓZ STRAŻACKI, CHARYZMAT, MODEL AMERYKAŃSKI, CENA ADMINISTRACYJNA, WYWROTKA, SHANDONG, WYSTARCZALNOŚĆ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, BROKATELA, WYDZIAŁ, POSZKODOWANA, SKNERSTWO, RAKSOLOTY, POLKA, KORONATOR, DEPORTACJA, PIŁA CZOPOWA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZASTAWKA MITRALNA, MAŁOWODZIE, KAPTUR, FILOLOGIA ORIENTALNA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, CHEMIA, ISTOTA BIAŁA, EDOMETR, PIERNICZEK, STAN PODSTAWOWY, TANKINI, PROCES DOSTOSOWAWCZY, KACZKA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TROPIK, CZWARTA, IZOCHRONA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PRZEWÓD RATUNKOWY, SIDARA, MIKROKROPKA, ZASILANIE, JĘZYK ALBAŃSKI, RUGBY, GODZ, STOS, GRA WYŚCIGOWA, ŚWINIARKA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, NAZAREJCZYK, WIGONIA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, LAWATERZ, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, PÓŁMISEK, WINDSURFING, GALINSTAN, PODKOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ODKOS, EFEKT UBOCZNY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, STOŁÓWKA, BLANKOWANIE, TEATR, WZDĘCIE, TRIADA CARNEYA, NIEUPRZEJMOŚĆ, MORESKA, SUROWOŚĆ, SZKRAB, NUREK, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, WSPOMNIENIE, DWUDZIESTY DRUGI, KAWA Z MLEKIEM, SSAKI ŻYWORODNE, TARAN, PRZEDZIAŁ, PUNKT WITALNY, LEKTURKA, KANONIERKA, ROŻEK, ZALEW, PASZTETOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, LETARG, ŻWAWOŚĆ, OSKÓREK, STYMULATOR, SIMON, GOTOWALNIA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, HISTORYZM, FITOCYD, BREDEL, KROK PÓŁROZKROCZNY, KAZIRODCZOŚĆ, CZERWONY, ALFABET FONETYCZNY, BRYTYJSKOŚĆ, TAKSON MONOTYPOWY, PRESKRYPTYWIZM, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, POLE, SYSTEM PREZYDENCKI, MOSTEK KAPITAŃSKI, GEST, PIWO, ODROŚL, CHRZEST PRAGNIENIA, KUKU NA MUNIU, REŻYM, GAZPACHO, ULGA BUDOWLANA, MEDALION, PONCZÓWKA, PŁYTA DETONACYJNA, LAMBADZIARA, SKIP, WERSJA STABILNA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, CIĄGNIK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, SEKS ORALNY, GLUKOMETR, GAD, BIAŁA GORĄCZKA, ROZGRZEWACZ, WODA PODSKÓRNA, OZOREK, BOLIMUSZKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, NARNIA, FASOLKA MUNG, KRATA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, DENDRODOA, POSTERUNEK, RPG, TELETECHNIKA, SUCHOWIEJ, PRAŻNIA, ZAPROSZENIE, APARAT SZPARKOWY, PIZA, DIASYSTEM, ZWIERCIADŁO, SALAMI, SZTUBA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, JAPONKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KOCIE OKO, EWANGELIA, ZAGRYWKA, SUPERVISOR, ZIEMIA, WULA, OKO OPATRZNOŚCI, OWOC, BAGPIPE, NIEWOLNIK, SIAD TURECKI, POCHODZENIE, IZOLACJA, PARLAMENT, GŁUPEK, ROZŁOŻENIE SIĘ, UBOGI KREWNY, ŻERDNIK, WAŁKARZ, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, GŁÓWKA, MARSJAŃSKI, NATRYSK, PROTEGOWANY, MBINI, TYNKTURA, KASZA PERŁOWA, KUR, PROMIENNIK, GAZ GENERATOROWY, PŁETWA, GRA, BIOETYKA, EPIKUREIZM, MIOPATIA ALKOHOLOWA, SYMPOZJON, WSZYSTKOŻERCA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PRZYDZIAŁ, OFIARA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KOŁOMYJKA, MNICH, AZJATYCKOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, KAZUS, BYDLĘ, FALA, DOMICYL, DYPTYCH, WICEKAPELMISTRZ, KIRKENES, NOGAJEC, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OŚCIEŻE, NEOPOGANIZM, RYTOWNIK, BOCZNOTRZONOWIEC, ANALIZA LOGICZNA, RAK PRĘGOWANY, KROPKOWANIE, ?STEMPEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEBKA aleja obsadzona obustronnie drzewami lub pnączami, których pędy splatają się nad drogą tworząc sklepienie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEBKA
aleja obsadzona obustronnie drzewami lub pnączami, których pędy splatają się nad drogą tworząc sklepienie (na 7 lit.).

Oprócz ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ALEJA OBSADZONA OBUSTRONNIE DRZEWAMI LUB PNĄCZAMI, KTÓRYCH PĘDY SPLATAJĄ SIĘ NAD DROGĄ TWORZĄC SKLEPIENIE. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x