ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - powłoka roślinna tworząca się zwykle na zbiornikach wodnych lub terenach podmokłych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŻUSZYSKO

KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - ciepła odzież wierzchnia (płaszcz lub kurtka) (na 10 lit.)KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - twarda, lekko sucha warstwa tworząca się na mleku (na 10 lit.)KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - wyprawiona skóra barania z dość długim włosem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.983

KRĘG SZCZYTOWY, KREMOGEN, BICIE CZOŁEM, SZCZĘŚCIARA, ROY, KLAUZULA GENERALNA, RYBACZKA, STOPIEŃ NAUKOWY, HULAKA, DEPOZYCJA, PASZTETÓWKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, FARSZ, TINGEL, TOBOŁKI, PLAC, DANE SENSYTYWNE, MINERALIZACJA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SERNICA, AFERA ROZPORKOWA, TARGANIEC, ŁAGIEW, KREDYCIK, ALEC, MONOCHROMATYZM, KAPAR, FUZJA WERTYKALNA, TRANSKRYPCJA, MAGNOLIA, RÓWNIANKA, ILUZJA, BARD, MONSTRUM, NOWALIA, ASYRYJSKI, ŁUSKOWCE, LINIA HODOWLANA, PRALNIA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, KONTROLER, FILTR WĘGLOWY, CZART, PUNKTUALNOŚĆ, ROZMIAR, FILM DROGI, MAGNES, REWOLUCJA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, CYNODONTY, ŁAPOWNICTWO, DRAMAT WOJENNY, NADKRWISTOŚĆ, SUKMANA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KONFEKCJONER, FARMERKI, WYSMUKLICA MCHOWA, BIOGEN, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RIBAT, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ROK NIESKŁADKOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, ERA MEZOZOICZNA, ROŚLINA NACZYNIOWA, CZŁON PODRZĘDNY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ŁAPKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OKRES INTERGLACJALNY, PLATFORMA CYFROWA, KAGANIEC, SKRĘTNIK, KOCHANEK MUZ, ADRES INTERNETOWY, LABORANT, ŻACHWA, KOKILKA, BOTY, HUNCWOT, BONGOSY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PODRYDZYK OSTRY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OBRĘCZ, ZAJĘCZA WARGA, WAŁ, FICTIO PERSONAE, BARIERA JĘZYKOWA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, LENIWCE DWUPALCZASTE, PTASIE MLECZKO, RUCH, BIKINIARZ, ARTUR, ZAKŁAD WZAJEMNY, KUTIKULA, BOJER, BRÓG, BODARZ, ŁEB NA KARKU, ŚWINKA MORSKA, EUTEKTYKA, UTRAKWIZM, TOR, KICHA, ZAJĄC, BUDKA, KULE, WAHACZ, AKWARYSTYKA, WIELKOŚĆ, KOMBUCZA, NIETZSCHEANISTA, DNI OTWARTE, GLEBA KOPALNA, IMPAS, OKLUZJA, ZŁOTÓWKA, STARY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PIELGRZYM, AKTUALIZM, BAŃKA, SUBKULTURA, DUŃSKOŚĆ, KOZAK, USTNOŚĆ, ŁOŻNICZY, PRZYNĘTA, INTUICYJNOŚĆ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, OPONA, GRZEBIEŃ BIODROWY, DIETA ASPIRYNOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, TŁUSZCZYK, TEKSTYLNY, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TAKSON, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, DŁAWIEC, MASKOTKA, DZBAN, PODRYG, WYBIJACZ, KAMIZELKA KULOODPORNA, SZUM, TYRAŃSTWO, TRESKA, BARCHAN, IKEBANA, MANDYLION, DIABEŁEK, OPRAWKA, MASZT, ALARM, FUNGICYD, PRZEWRÓT, LÓD WŁÓKNISTY, BANNER, STANOWISKO, TRYBRACH, EPOKA INDUSTRIALNA, REJESTR, WŁÓKNIAK MIĘKKI, TOPOLOGIA SZYNOWA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, GRUPA ACETYLOWA, KORYTKO, MROZEK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, IRREALIZM, ZNAKI, KABAT, HETEROTROFIA, ŁADUNEK BOJOWY, ANTYSZTUKA, NAGOLENNIK, EKSPOZYCJA, PROMIEŃ, WIOŚNIANKA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, HIPERDŹWIĘK, LASECZKA, GIMBOPATRIOTYZM, ZAKONNICZKA, POTOP, GNOMON, KOCIOŁ, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, STOPA DOCHODU, WIATR, RODZAJ MĘSKI, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, LIMUZYNA, DUK WSPANIAŁY, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, CYRK LODOWCOWY, MAFIJNOŚĆ, FEROMON, OBRAZA BOSKA, FLANSZA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KUDŁACZ, STATEK, ŚMIERDZIEL, GAŁGAN, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, HISPANO, ŁAJNO, LICZBA PÓŁPIERWSZA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ŚLIZGAWKA, ALASKAN HUSKY, MLEKO, PILOT, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, GLOTTODYDAKTYKA, PRZEŁAWICENIE, KONSERWA, PRZĘDZIWO, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, GRYPS, WARSZTAT, ILLOKUCJA, REHABILITANT, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, MŁOT KAFAROWY, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WCIOS, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, BAMBO, BOMBIARZ, ANTYCYPACJA, PUSTYNNICA KATOLICKA, SZKŁO OPTYCZNE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KORDON, BASKINKA, ŚLISKOŚĆ, FIZJOLOGIA, ZIARNO, BAT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, CIĘTOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, KLINKIER, POTWIERDZENIE, TRUP, ROZCZAROWANIE, LIQUID, BARTNIK, FIKOŁEK, TOLTEK, ATLAZAUR, KASA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, SPECYFIKACJA, KINEZJOLOGIA, ROZRABIACZ, PUNKT KOPULACYJNY, MULTIKULTURALIZM, RYZYKO NIEWYGASŁE, RACJONAŁ, JĘZYK TAMILSKI, STYMULACJA, OKO, POMOC, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, BANK, KRATKA, MIODOWÓD, ŚWINKA, PRÓBA, OOLOGIA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, PŁYTA KORKOWA, AKROLIT, MOLE, ZDZIERSTWO, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PANAMA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, AUTOMAT, POCZUCIE HUMORU, GRAFIKA RASTROWA, BRUDNIAK, MIAZGA, NAROŻNICA, ?TERMODYNAMIKA STATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŻUSZYSKO zgrubiale: kożuch - powłoka roślinna tworząca się zwykle na zbiornikach wodnych lub terenach podmokłych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŻUSZYSKO
zgrubiale: kożuch - powłoka roślinna tworząca się zwykle na zbiornikach wodnych lub terenach podmokłych (na 10 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZGRUBIALE: KOŻUCH - POWŁOKA ROŚLINNA TWORZĄCA SIĘ ZWYKLE NA ZBIORNIKACH WODNYCH LUB TERENACH PODMOKŁYCH. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast