UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRESIK to:

uczucie wewnętrznego napięcia, poddenerwowania; dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.570

OBRZEŻEK, MIEJSCE, CZARNA LISTA, CICHODAJKA, CZAS MĘSKI, SROKOSZ, TRZYDZIESTKA, PĘDZARNIA, HIGHLAND, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, BIFURKACJA, FILECIK, POLNIK PÓŁNOCNY, GORĄCZKA, POŚLIZG, NOWOGWINEJKA, KASZLAK, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, EFEKT PRIMAKOFFA, ŁAMAGA, POŻAREK, LUKIER, KANONISTYKA, RACJONALIZM, ASCEZA, ROZKŁAD, OBLEGA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, SAMOUCZEK, KLEKOTKA, PUNKT KOPULACYJNY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, PIES, CHEMIA, EROZJA ŚNIEŻNA, POTENCJAŁ DZETA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, SZCZELINA SKRZELOWA, ITAKA, POLARYZACJA ATOMOWA, CIĄGUTKA, APOSTAZJA, OPONA PAJĘCZA, MASKULINIZM, ROŻEK, OSIEDLE, DWUDZIESTKA, PENITENCJAŁ, EOZYNOFIL, ZALEŻNOŚĆ, EKLIPTYKA, ELEKTROLIT, WYPRYSK KONTAKTOWY, WYŁUDZACZ, DROZD, ELEKTRYCZNOŚĆ, MILTON ERICKSON, PLEMIĘ, NIETOLERANCJA, IMPOSTOR, ROSA, POLECANKA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, OBRONA HOLENDERSKA, WZDĘCIE, RADIOWIEC, ŁAD KORPORACYJNY, OGIEŃ, MOC, GEREZA KRÓLEWSKA, SKÓRNICTWO, MORGAN, PUDEŁKO, KONTAKT, ROZROST, OKRUCH SKALNY, KOMIK, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, INTERWENIENT UBOCZNY, DYLATACJA, WORECZEK, SHONEN-AI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KRYSZNAIZM, ODMIANA HERBOWA, EURYTOP, ŚCINACZ, RAKSLOT, FALA, MATKA BIOLOGICZNA, DROGI RODNE, CZARNY FILM, SUTEK, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PODZIAŁ, BIAŁACZKA KOTÓW, CHLEB CHRUPKI, RAJTARIA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, CZOŁO, LORDOSTWO, KWIATEK, GRZYB ATOMOWY, RYBACZKA, BAJECZNOŚĆ, LĘK DEZINTEGRACYJNY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KOLEJKA GONDOLOWA, PODANIE, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, SYSTEM WBUDOWANY, DOJŚCIE, SZTUKA PERFORMATYWNA, NAWROTOWOŚĆ, MONTAŻOWNIA, IMERSJA, PODŁOŻE GRUNTOWE, START, BARCZATKA GŁOGOWICA, LAICKOŚĆ, REPRESJA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, ROZPIERACZ, TOLERASTIA, PAKARZ, PRZEWÓD OPONOWY, WYTWÓRCZOŚĆ, SIKORY, STĄGIEW, WIDOWNIA, POMYWAK, KONTO, ANIMATOR, LITOSFERA KONTYNENTALNA, LINIA, FLOKUŁY, ATRAZYNA, OSOBISTOŚĆ, KORYTO RZEKI, BAZYLIKA, TENOR DRAMATYCZNY, KATAKAUSTYKA, HYDRA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, SEJM, WSPÓŁBRZMIENIE, TARCZA, WYKŁADZINA, ŚWISTUŁA, PODEST, MIJANKA, HANAFITA, WAMPIR, MIR, SOLARIUM, OSCYLOSKOP, ZAPŁOTKI, ODMIANA UPRAWNA, MISIACZEK, ORBITA, BRÓDKA, WIATR POZORNY, MANIPULATOR, ŁĄKOTKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PRZEKRASKA, ETIOLOGIA, GARŚĆ, BURMISTRZYNA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, OBSERWATORKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MESJANIZM, NAPÓR, OPIS, OKULARY, ŻÓŁW SŁONIOWY, JĘZYK ANGIELSKI, SMOCZEK, KIERZYNKA, ŁODRANIT, NASZYWKA, STRZAŁA KUPIDYNA, BASENIK, WYRĘB, SILNIK SPALINOWY, ZIARNOJAD, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, RYBIE OKO, TROLEJBUS, BRANIE ROZWODU, HARD CORE, CYKL PRECESYJNY, PROEPIDEMIK, METALURGIA PROSZKÓW, ŁOWCZY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, SIEROTA SPOŁECZNA, STRUKCZASZY, HEKTOWOLT, INWAZJA, PROGRAM, BASEN MODELOWY, RYNEK PRACY, SENAT, WIZA IMIGRACYJNA, WĘZEŁ DROGOWY, INWALIDA WOJENNY, TARAS WIDOKOWY, KONTROLA ZARZĄDCZA, PROFESJA, STYL KOLONIALNY, SĄD KOŚCIELNY, ZAKUP, ANTYGENOWOŚĆ, PODLIZYWACZ, CIĄGŁOŚĆ, RUSZT, KSIĘGOWA, BLANK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ŁAŃCUSZEK, LINIA ROZUMU, CHODZĄCA REKLAMA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, POCIĄG OSOBOWY, WAGON DOCZEPNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, LITERATURA POPULARNA, ORBITAL, DRUK ROZSTRZELONY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, NUR LODOWIEC, NURNIK, ZALEW, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NIEUKONTENTOWANIE, KAZNODZIEJA, KRATA PODGRUP, KOKARDKA, ODPÓR, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, CZERWONIEC, GIPS, USKOK, KARTRIDŻ, IKROWIEC, UWAGA, PONDERABILIA, ALGRAFIA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, BLEJTRAM, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CAŁUSEK, ANALIZA FUNKCJONALNA, WISKOZA, POTNICA, ŻABA Z JUNIN, MYRMEKOLOGIA, KSIĘGOWY, PARCELANT, REDUKCJA, WANNA, SELENOGRAFIA, ASPIRANT, ICHTIOSTEGOWCE, EXPRES, FILEMON BIAŁOKARKOWY, GLIZA, ŻYCIAN, MAFIA PALIWOWA, BEHAWIORYZM, TROGLOFIL, HRABIĄTKO, ZMROK, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, RÓG, BIPOLARNOŚĆ, HIPOTELORYZM, CHOROBA SCHILDERA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KLIN, SAMOUNICESTWIENIE, KARUZEL, KONTROLING, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PAREMIOGRAFIA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, WYDAWNICTWO SERYJNE, MEDIANA, POLIP, BAKTERIA ŚLUZOWA, MIRAŻ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SIŁACZKA, ?GRAFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRESIK uczucie wewnętrznego napięcia, poddenerwowania; dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRESIK
uczucie wewnętrznego napięcia, poddenerwowania; dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej (na 7 lit.).

Oprócz UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - UCZUCIE WEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA, PODDENERWOWANIA; DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast