DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAGNOZA to:

dokument, stworzony na potrzeby administracji publicznej (także grupy kierowniczej w przedsiębiorstwie), w którym, na podstawie badania, przedstawia się główne problemy w zarządzaniu oraz proponowane kierunki rozwoju (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIAGNOZA

DIAGNOZA to:

ocena będąca analizą (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

rodzaj sprawdzianu w szkole, który ma dość duże znaczenie (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

rozpoznanie lekarskie, identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

praca pisemna, fizycznie istniejący egzemplarz sprawdzianu wiedzy, do którego podszedł uczeń (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

lekarskie rozpoznanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.012

NARYS POLIGONALNY, INDYKAN, OSIOWIEC, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, MEANDER, TINTORETTO, REPRESJA, GEOLOGIA NAFTOWA, BRONCHOGRAFIA, ZALESIANIE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, MUSZKA, CHOROBA PAGETA, STYL MOTYLKOWY, WARUGA, WERTIKAL, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, RUPNIK, SPADAJĄCA GWIAZDA, RZEPIK, APOLOGETA, KWAS TŁUSZCZOWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, WOMBAT TASMAŃSKI, BADYLARKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, JĘZYK CELTYCKI, TRACKI, DOMICYL, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ALTERNATYWA, PROMIEŃ, TOSKAŃSKI, GŁUPTAK BIAŁY, BANDEROWIEC, KLASYFIKACJA, MIECZ DWURĘCZNY, BOKSYT, WIDEŁKI, ŁOŻYSKO KULKOWE, CZERW, CZERKIES, PODZIAŁ METRYCZNY, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, OBRZYD, KOŃ HOLSZTYŃSKI, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, DRZWI HARMONIJKOWE, JEŻOWCE, HALLE, LINIA ŚNIEGU, POLNIK ŚNIEŻNY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, AKINEZJA, KOMÓRKA KERRA, CIĄG FIBONACCIEGO, SPÓŁKA CICHA, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, IZOLACJONIZM, ROŚLINA EGZOTYCZNA, ZIEMIA, TRZĘSIENIE ZIEMI, WARAN GRAYA, KOSTIUM KĄPIELOWY, GRA W KARTY, FILOZOFIA, MAGMA, BORSUK, NAPARZANKA, GARDEROBA, MISZCZU, POSTLUDIUM, KROK, KLATKOWIEC, POŁUDNICE, ANIMATORKA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, ANALIZA CZYNNIKOWA, BONANZA, SKALA INWERSJI, CHOROBA BOSTOŃSKA, KAMORA, POLIMORFIZM, ANALIZA WARIANCJI, SOLARZ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, HIPERALGEZJA, ŁOŻYSKO GAZOWE, GLEBA, SZPULKA, PENSYLWANIA, PILOTKA, SZACHY AKTYWNE, PUNICKI, FAUNISTYKA, CENA ZAMKNIĘCIA, MAKI, ZASADA D'ALEMBERTA, KANCONETTA, DIU, SUPERNOWE, BEANIA, HUGHES, MACIEJKA, KĄT DOPISANY, ALSIFER, SEPARACJONIZM, PIASKOWY DZIADEK, HARTOWNOŚĆ, KOSZT SPRZEDAŻY, ZMARŹLAK, UGORÓWKA ZŁOTNICA, PÓŁSANATORIUM, AEROFON, GRZECH CIĘŻKI, KRYJÓWKA, ZŁOTY DEWIZOWY, KPINA, INWALIDA WOJENNY, KARTUSZ HERBOWY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KHMER, ANTROPOLOG KULTUROWY, SUBIEKTYWISTA, JĘZYK ZULU, SZCZELINA SKRZELOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WIELKA CHOROBA, HYDROKSYBENZEN, AZYL, TYRANIA, GRZEBIEŃ, CHARCOT, INDEKS, HALLING, PODWOZIE, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, GRUBA KRESKA, ŚRODEK MASY, SENTYMENTALNOŚĆ, CHRONOMETR, PRAWO BERNOULLIEGO, BLASZKA SITOWA, JAMA GARDŁOWA, PREFERENCJA, SZORIN, ZASTAWA STOŁOWA, DOM REKOLEKCYJNY, OPTIMUM EKOLOGICZNE, SEJM, GIPSORYT, CHRZAN, NAŚLADOWNICTWO, MARYJCZYK, KANGUR RUDY, ORTOPEDIA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, TRZEPACZ, BIBLIOTEKA SEJMOWA, BEARS, MASKULINIZM, RYJKONOSY, BIZNESMEN, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, GAZ WULKANICZNY, INTEGRACJA HORYZONTALNA, JAMNIK, FAN, WARSTWA PERYDOTYTOWA, MAN, ANTROPOLOGIZM, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, LUGIER, SYMULATOR LOTU, CHOKER, MARYLAND, RURA GŁOSOWA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, PALMA KRÓLEWSKA, ALLOCHTON, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, SOSNA MASSONA, MAŁOWODZIE, KOLEGIATA, LANGWEDOCJA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, WÓZ SKARBNY, RUSYCYSTYKA, KANCELISTA, JAZ RUCHOMY, GENERAŁ, ROMANISTA, DIZAJNERKA, JUKAGIRKA, GEREZA KRÓLEWSKA, KOKARDKA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, BIDON, REAKTOR JĄDROWY, KALANDER, DIZAJN, ROBOTA GÓRNICZA, GEKON GARGULCOWY, PERKOZ ROGATY, ZAĆMIENIE, WYRAK SUNDAJSKI, SZAMKA, MAJÓWKA, SNIFTER, ELASMOZAURY, SIAD PROSTY, PASZTETOWA, PŁOMYK, CIĄŻA EKTOPOWA, KETEN, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KOTEWKA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BREZYLKA, AGONIA, GNIAZDO, KOMPUTEROWIEC, PŁYTKA CHODNIKOWA, WYDATKI MAJĄTKOWE, WYPADEK, HOHENZOLLERNOWIE, TORTURA, GRACILICERATOPS, DENDROMETRIA, ŚWIECA DYMNA, EMBRIOGENIA, NATRĘCTWO, CZARNA REAKCJA, MECHANIKA, OSKARŻENIE, JEZIORO LOBELIOWE, ŚLEDŹ PACYFICZNY, ZASIŁEK CHOROBOWY, WYŻEŁ WEIMARSKI, GASIWO, MONARCHIA DZIEDZICZNA, MARKER NOWOTWOROWY, PIĘKNY WIEK, FIRN, KRYSTALOCHEMIA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, PARTER, SARDYNKA EUROPEJSKA, PAKA, SZCZECIN, KAMIKAZE, TOPIELEC, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, GYYZ, CYNAMONKA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, DROGA KRAJOWA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, NABYTEK, KŁOBUK, PAN, MAZUREK, SŁODYCZ, ZASTRZAŁ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ADBLOCK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MKLIK, ŚLIZGAWKA, KIJ, FREAK, POROST, FURDYMENT, CYMES, POTIOMKIN, PERLISTOŚĆ, MONOPOL, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, BON PALIWOWY, ZMIANA PATOLOGICZNA, TROGLODYTA, LEON, SZATANISTKA, PCV, DZIAŁKA REKREACYJNA, GARDEROBIANKA, STARY WRÓBEL, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ALBUMIK, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, POLITYKA PRZESTRZENNA, ?RAPIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAGNOZA dokument, stworzony na potrzeby administracji publicznej (także grupy kierowniczej w przedsiębiorstwie), w którym, na podstawie badania, przedstawia się główne problemy w zarządzaniu oraz proponowane kierunki rozwoju (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAGNOZA
dokument, stworzony na potrzeby administracji publicznej (także grupy kierowniczej w przedsiębiorstwie), w którym, na podstawie badania, przedstawia się główne problemy w zarządzaniu oraz proponowane kierunki rozwoju (na 8 lit.).

Oprócz DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - DOKUMENT, STWORZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (TAKŻE GRUPY KIEROWNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE), W KTÓRYM, NA PODSTAWIE BADANIA, PRZEDSTAWIA SIĘ GŁÓWNE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast