INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAMBURYN to:

instrument perkusyjny składający się z drewnianej (czasem metalowej) obręczy obciągniętej z jednej strony skórą i zawieszonych na niej ruchomych blaszek (czasem również dzwoneczków), które nadają mu charakterystyczny dźwięk (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAMBURYN

TAMBURYN to:

mały płaski bębenek z błoną napiętą na jednej obręczy, w której umieszczone są brzęczące blaszki - TAMBURYNO (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.751

GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, CUKRZYK, MENISK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WIELKI PALEC, PAMIĘĆ LOGICZNA, CZYRAK MNOGI, DOBYTEK, ELIMINACJE, MIEJSCE PRACY, JODEŁKA, NALEPA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SYMETRIA FIGURY, MARIMBA, PŁETWA STEROWA, HISZPAN, DZIARSKOŚĆ, KOMA, ANTAŁECZEK, MEDIACJA, FOLIARZ, KRATA, OBSZAR TRANZYTOWY, BRAMKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, REWIR, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, RUCH PRECESYJNY, BAJKOPIS, KOŃCÓWKA, WOLA, MOTYW, KOMORA, WOLNY, LOCJA, ABISAL, HAŁAŚNIK, DOGMAT, KOR, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WENECJA PÓŁNOCY, HISTOGENEZA, WILDAMORA, PIELGRZYMKA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, FILM KATASTROFICZNY, RYNEK PODSTAWOWY, NAUKA JAZDY, STARY MALUTKI, SAMOLOT, POCZUCIE WINY, CANZONA, FUNDUSZ PŁAC, AŁMA ATA, SEKWOJA OLBRZYMIA, KUSZTYCZEK, WIGILIA, CZELESTA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, CHOINKOWOŚĆ, TRACKLISTA, STADIUM LARWALNE, LALKA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, SROM, OSTRY BRZUCH, PORODÓWKA, MELISA, GŁADZAK, INSTRUMENT STRUNOWY, NASZYWKA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, POŃCZOSZNIK, SQUATTER, WORECZKOWY, KOKLUSZ, ZRAZ, GRZYB WOLAK, PLEJADA, SUPERNOWE, ODKRYTY ATAK, POLIPTYK, PARAPECIK, CHRANCUSKI, ORBITA GEOSTACJONARNA, DEKORATORKA WNĘTRZ, RYBA UKWIAŁOWA, WICIOWIEC, CIĘŻKA DUPA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, KORONA, KURDYJSKI, SOKOLE OKO, TACA, DIALEKT, TRĘBACZE, DELFIN, OKRUTNIK, OLEJ ARACHIDOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, HIGHLAND, NIECUŁKA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, PANAMA, GRUNT, CHWYT PONIŻEJ PASA, TRENT, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, BIUSTONOSZ, KOMFORT CIEPLNY, BIZNESWOMAN, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, MASZOPERIA, MANTYLA, PRZYTOMNOŚĆ, POZA, NEPALI, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, TYFLOLOGIA, ZJAWISKO NATURALNE, ELF, IMPERIUM KHMERSKIE, KOMORA ZAMKOWA, MUFLA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, GATUNEK INWAZYJNY, PIASEK MOCZOWY, TRANSPOZYCJA, PUNKT WĘZŁOWY, SYGNIFIKATOR, BEZWYZNANIOWIEC, CHEMOTROPIZM DODATNI, WIELORASOWOŚĆ, BETONOWE BUTY, WYNAJEM, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, WCINKA, FONDUE SEROWE, WODA PO KISIELU, UBYCIE, BESTIA, PACZKA, BANIAK, DAMKA, WIOLA, SCENICZNOŚĆ, SŁOWO, PRZYBŁĘDA, SZPARNICOWATE, AUTSAJDER, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SAŁATA, LAWA PODUSZKOWA, MARKETING INTERNETOWY, AKWARYDY, PREMIA GÓRSKA, LIGA JĘZYKOWA, GRZYB, WIZAŻYSTA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ASFALT, ZMIANA, JĘZYK TAMILSKI, TYTUŁ WYKONAWCZY, POLIGAMICZNOŚĆ, BOMBA EKOLOGICZNA, MARABUT, MIKROFILAMENT, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, UŁUDA, PATRYCJAT, AREOGRAFIA, POROŚL, WIGILIA, MACHANIE RĘKĄ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, CIASTO PÓŁKRUCHE, CMOKIER, KAUCZUKOWIEC, NAWALANKA, ŁASKAWCA, INFORMACJA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, LÓD WŁÓKNISTY, NIEDŹWIEDNIK, PASAŻ, BYSTROŚĆ, STRZELEC, PRZYWODZICIEL WIELKI, FOLK, BAŁAMUTNIA, EMBRIOGENEZA, ZBÓJNICKI, NIEUBŁAGALNOŚĆ, EKSPATRIANT, STULENIE USZU, TYKA, BOSTON, CZAPKA NIEWIDKA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, MAGISTER, UZWOJENIE WTÓRNE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BIBLIOPOLA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, FILEMON DZIOBOROGI, NABYTEK, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, PODŁUŻNIK, ASPOŁECZNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, OWCZA WEŁNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KULA, IMIONNIK, KONKURS, WYŚCIGÓWKA, NOOB, STYL GOTYCKI, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KONFORMER, GRAMATYKA, ANTENA DOOKÓLNA, NOWOZACIĘŻNY, MAKAK LAPUNDER, WCINKA, BUDOWLA CENTRALNA, DRAMA, NERWICA NIEDZIELNA, DESIGNERKA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, INTELEKTUALIZM, ŚCIANA, PRZYGOTOWANIE, TURAS, SERBSKOCHORWACKI, POSPÓLNOŚĆ, SZEKSPIR, LOTOKOT FILIPIŃSKI, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, KOSZT ALTERNATYWNY, ŚWIATŁO, KUŹNIA, KARBUNKUŁ, KIBOLSTWO, KRÓLIKARNIA, PENITENCJAŁ, IZOMER KONFORMACYJNY, ODDZIELANIE, WIĘŹNIARKA, VIOLA D'AMORE, ZAPRZĘG, TŁOCZEK, CZARDASZ, CIAŁKO ZIELENI, BRACIA POLSCY, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, WYRZUTNIA, DIABEŁEK, SZORSTKOŚĆ, JAZ RUCHOMY, REGENERACJA, MAGDALENKA, MONOCHROMATYZM, SPADOCHRON, MARKETING INWAZYJNY, AŁMATY, TELEKOMUTACJA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, ANTYNOMIA, KABINA STEROWNICZA, FILOLOGIA SERBSKA, HUSLE, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, CZĄSTKA ALFA, TEŚCIK, PRZEWOŹNIK, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ABONAMENT, NIESUBTELNOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, NAPUSZONOŚĆ, URBANIZACJA, OSOBOMIESIĄC, KAPLIN, GITARA HAWAJSKA, KREWNY, GRUNGE, BETONOWE BUTY, SSAK, GIDRAN, LATARNIK, WINDA, ?KOŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAMBURYN instrument perkusyjny składający się z drewnianej (czasem metalowej) obręczy obciągniętej z jednej strony skórą i zawieszonych na niej ruchomych blaszek (czasem również dzwoneczków), które nadają mu charakterystyczny dźwięk (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAMBURYN
instrument perkusyjny składający się z drewnianej (czasem metalowej) obręczy obciągniętej z jednej strony skórą i zawieszonych na niej ruchomych blaszek (czasem również dzwoneczków), które nadają mu charakterystyczny dźwięk (na 8 lit.).

Oprócz INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - INSTRUMENT PERKUSYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ (CZASEM METALOWEJ) OBRĘCZY OBCIĄGNIĘTEJ Z JEDNEJ STRONY SKÓRĄ I ZAWIESZONYCH NA NIEJ RUCHOMYCH BLASZEK (CZASEM RÓWNIEŻ DZWONECZKÓW), KTÓRE NADAJĄ MU CHARAKTERYSTYCZNY DŹWIĘK. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast