MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZKA to:

mała tarcza - cel, do którego się strzela (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZKA

TARCZKA to:

niewielkich rozmiarów tarcza - obracająca się cześć telefonu, służąca do wybierania numeru (na 7 lit.)TARCZKA to:

element zarodka nasienia, pełniący istotne funkcje w trakcie kiełkowania (na 7 lit.)TARCZKA to:

kawałek kory wraz z pączkiem, ściętym w celu przeszczepienia (na 7 lit.)TARCZKA to:

płaski, wypukły twór z tkanki łącznej zbitej stanowiący szkielet powieki i nadający jej właściwy kształt (na 7 lit.)TARCZKA to:

płytka tworząca pokrycie ciała niektórych zwierząt, np. gadów (na 7 lit.)TARCZKA to:

nieduża tarcza - płaski element różnych urządzeń (na 7 lit.)TARCZKA to:

mała tarcza - okrągły kształt, głównie ciał niebieskich; widoczna zazwyczaj z daleka (na 7 lit.)TARCZKA to:

niewielka tarcza - płaski, wirujący element maszyny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.011

ZWYCIĘŻONY, KRATKA ŚCIEKOWA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ŁUSKOWIEC, MIKROSOCZEWKA, KADŹ ZALEWNA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CAŁUSEK, OBJAWIENIE, NATURYZM, WALKA, ILUZJA PIENIĄDZA, SPOLEGLIWOŚĆ, KAJZERKA, GOSPODARKA WODNA, TEUTOŃSKI, REGRESJA MORZA, STARAJĄCY SIĘ, TARTALETKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PEDOFILSTWO, ZAPŁATA, NOWOBOGACKI, PINGWIN ADELI, BARCZATKA, PANEK, SZEREG PRZEMIENNY, ANALIZA TECHNICZNA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, GZY, KOŃCZYNA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, RESPONSYWNOŚĆ, SZABAŚNIK, BARCZATKA GŁOGOWICA, ZAUROZUCH, BIOSFERA, JEMIOŁA, KABEL, TABU MILCZENIA, USTNOŚĆ, JĘZYK OBCY, WYSPA BARIEROWA, WEGETARIANIN, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, BOHEMISTYKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, KOPALNIA, SIEĆ, JOLA, KWAŚNOŚĆ, TAKSON, BIOMARKER, ONUCZKA, MIŁOŚCIWOŚĆ, ROOIBOS, SKRUPULAT, OGÓREK, RÓŻNOPAZURKOWCE, OBIEG PIENIĄDZA, CZYRACZNOŚĆ, BŁYSKOLOTKA MAŁA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PRZEMYTNIK, SIARKOSÓL, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, WETERYNARIA, DŁUGOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, NIEPOCHWYTNOŚĆ, ŚNIEŻYCA MAŁA, ART ROCK, MECHANIKA PRECYZYJNA, BIFURKACJA, ZWROT, TEORIA INFORMACJI, VOLKSDEUTSCH, WZGÓREK NASIENNY, MAGDALENKA, ZASTRZYK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ROZDŹWIĘK, AGENT, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KAPITAŁ REZERWOWY, DZIEŻA, SZAFARZ, PROLEK, ERGOTERAPEUTA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, WOLNY RYNEK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, CEL, OŚRODEK, FILOLOGIA CHORWACKA, ZODIAK, PŁUG KOLEŚNY, UBÓJ, MATECZNIK, OLEJ ARACHIDOWY, CHIŃSKI, WRZAWA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, WĘŻOWIDŁO, WARZELNIA, HIV, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, BRUSTASZA, KUBEŁ, MECENAS, TOALETA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, CLELANDINA, WYDAWNICTWO SERYJNE, ŚWIETLISTOŚĆ, SURREALIZM, PAPIER TOALETOWY, KOMPLEKS ŻYTNI, MALKONTENCTWO, NEGATYWA, ŚPIĄCZKA, ZABUDOWA, CZEPLIWOŚĆ, KOD ALFANUMERYCZNY, CHORIAMB, AZYL, FOTEL ROZKŁADANY, JORDANEK, KUC MERENS, ASTRONOMIA, REWIZOR, ŁUK OBNIŻONY, KWESTURA, ZAPASY, RELIGIA, AMBULATORIUM, BALZAK, LOTNOŚĆ, CZARDASZ, NAWALANKA, CZERWONE, AUTYZM DZIECIĘCY, MNICH, UCHWYT ZACISKOWY, DRAMAT WOJENNY, WIATR SŁONECZNY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SAMOISTNOŚĆ, RADIACJA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ADIUWANT, ALKA, SOCJETA, POROŚLE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, BAGPIPE, RZĘSKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, HANAFITA, LITERATURA POPULARNA, FUZJA POZIOMA, PROFESOREK, WINOGRODNIK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, TUŁACZKA, ANAMORFOZA, ZASTAW REJESTROWY, ANKIETOWANY, CHMURA WARSTWOWA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, WARTOŚCIOWOŚĆ, GONGORYSTA, JĘZYK ISLANDZKI, AKTOR KOMICZNY, PROROK, PODATEK EKOLOGICZNY, PRZERABIACZ, OKSZA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, WĘŻOWIDŁA, SYSTEM JĘZYKOWY, KONWENCJONALIZM, ROŚLINA ACYDOFILNA, PLOTER BĘBNOWY, PRZEWIĄZKA, BUFFETING, KLUCZ, ŻABA NILOWA, LATARNIA UMARŁYCH, FTYZJOLOG, KONSERWIARNIA, DINGO, OCZEPINY, CIĄŻA JAJOWODOWA, WYSTĘPOWANIE, ELEMENT ODWRACALNY, INFORMA, RÓJ METEORÓW, PŁAWNOŚĆ, KREOLKA, COCKNEY, FILOLOGIA POLSKA, DEMISEKSUALIZM, MIANOWNIK, FRYZ, MBIRA, TŁUSZCZYK, PORZĄDEK, IZOMER KONFIGURACYJNY, ANTIFA, BEZGŁOWOŚĆ, KLAPKA, NIMFAJON, INTEGRACJA SPOŁECZNA, ORIENTACJA, IZOFONA, MIENIAK TĘCZOWY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, SILNIK CZTEROSUWOWY, DZIDZIA PIERNIK, OBIJACZKA, LICZBA NIEWYMIERNA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, OGRANICZENIE, NIL, BUFET, SARDELOWATE, ZBÓJNICKI, UROZMAICENIE, CYWILNOŚĆ, DEWALUACJA, HISTORYZM, WIELOMIAN UNORMOWANY, ARTYSTA, PŁYWAK, PRZEDROŚLE, BOTULIZM DZIECIĘCY, DOBRO RZADKIE, MISIACZEK, ACENA BUCHANANA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SPŁYW, ALEJA SZTYWNYCH, WIDZIADŁO, ANTROPONIMIA, NÓW, ROLA, PIRANIA, ANTROPOZOONOZA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, PRZYĆMIENIE, PÓŁNOCNY ZACHÓD, INSTAGRAMERKA, PAŃSTWO POLICYJNE, ODNÓŻA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, PÓŁROZKROK, DOSTOJNIK, PROFESJA ZAKONNA, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, TENOR LIRYCZNY, MONTAŻYSTA, PRAKTYKA, GARNA, RUCH KRZYWOLINIOWY, DAR ZIEMI, PIONEK, SANDBOX, MIKROFON LASEROWY, OSAD, NEBIWOLOL, ANALOGIA, CHOROBA NASU-HAKOLI, FIZYKA, KAMERALNOŚĆ, TARCZA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, RÓWNIANKA, BECZKA BEZ DNA, PATELKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, MAŁA LITERA, APEL, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, SZORY, KOMA, WAHACZ, GLORIA, PARAMENTY, SZARLATAN, MAŹ PŁODOWA, ?SKRZAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZKA mała tarcza - cel, do którego się strzela (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZKA
mała tarcza - cel, do którego się strzela (na 7 lit.).

Oprócz MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MAŁA TARCZA - CEL, DO KTÓREGO SIĘ STRZELA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast