TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRIONIKA to:

technika głębokiego ochładzania ciał ludzi i zwierząt, których współczesna medycyna nie jest w stanie utrzymać przy życiu, i przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), z nadzieją przywrócenia do życia, kiedy medycyna wystarczająco się rozwinie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.268

ZSYPISKO, SITCOM, JĘZYK WEGETUJĄCY, SYNERGIZM, WZGÓREK NASIENNY, OPRAWKA, PRACOWNIK, PATYNKA, PRZEŻYCIE, DYSFONIA, PISTOLET, PRZEPRAWA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, SOLIDARNOŚĆ, ALKOWA, RACHUNEK POMOCNICZY, NASTAWANIE, ZBOCZENIEC, ONOMASTYKA, GĘSTOŚĆ, GZY, ARKA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, WOLNOŚCIOWIEC, SIEDLISKO, GŁOWNIA, KOŃCÓWKA, MANDALA, GRUPA IMIENNA, MANET, WYWOŁANIE ZWROTNE, GYROS, KONSTRUKCJA SOCHOWA, GNIAZDKO, SPOWINOWACONY, HIEROGLIFY, REFLEKSYWNOŚĆ, AMIDYZM, BATALION, SŁUPEK, IGŁA MAGNETYCZNA, ALENCAR, DEBIUT OTWARTY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, FUKS, KREDYT KONSUMENCKI, UDERZENIE, PEŁNIA, GUZ ZŁOŚLIWY, PROWENIENCJA, OBRONA STREFOWA, KOPULACJA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BATERIA ANODOWA, UKŁAD LOGICZNY, POMPA WYPOROWA, DOBRO POŚLEDNIE, ZRZYNKA, BOMBRAMREJA, WIRTUALIZACJA, KRWIOBIEG PŁUCNY, FIGURA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, WIECZNE NIEODDANIE, WAMPIR, ŚWIATŁODRUK, ZATOKA, SYMETRALNA, KURIER TATRZAŃSKI, ROZWIĄZŁOŚĆ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, KRĘG SZYJNY, GLEJTA, RUCH, JĘZYK ELFÓW, MOCNA STRONA, ZDENERWOWANIE, MONARCHIA PARLAMENTARNA, STREFA TROFOLITYCZNA, SŁOIK, ZAKOLE, NORFOLK, OTWARTOŚĆ, AKTORKA, CENA MINIMALNA, BIEŻNIK, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, OBROTNICA, USŁUGOBIORCA, SYNGIEL, GRUSZKA, KOMPANIA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, OBIERACZKA, KLAWIK, KOMUNA, ANILANA, TRANSPORTÓWKA, DNO, TELEMARK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KLASYFIKACJA ABC, LEKTURA, FAZA, WZNOWIENIE, ADVOCATUS DIABOLI, PEDOGONEZA, WABIK, PRASSAKI, SADYSTYCZNOŚĆ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ZIEMIA, DYWIZJON RAKIETOWY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, KNOCKDOWN KARATE, NAPASTNICZKA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, BARANEK, FIZYKA WIELKICH ENERGII, GRANULA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KOMERCJA, LIMONIADA, OSTANIEC KRASOWY, RABATY, KORONIARZ KOŃCATY, PROFESJA, SADZ, NOEMAT, BEZINWAZYJNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CZTERY DESKI, PIES GOŃCZY, PANDRAK, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KONTYNGENCJA, GRUPA, ZESPOLENIE, SALAMI, WYŚCIG SZCZURÓW, PLACEK, SKRZYNIA, CIAŁO AMORFICZNE, PONCZOWNICA, NARKOLEPSJA, KINEZJOLOGIA, SNIFTER, MAZUREK, ACRE, ASFALT, BURŁAK, WYDATKI BUDŻETOWE, MAŁY REALIZM, CYBERPUNK, HEIMAT, PERŁOZ, ROZRZUTNIK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, SADNIK, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, KIERUNEK, PRZEWÓZ, PRYZMA, GRZYB ZŁOTAWY, ARYJKA, APOSTOŁ, WJAZD, SPREJ, GOMBROWICZ, AKCENT OSTRY, DEMOSCENA, DUKLA CHODNIKOWA, MYJNIA, KULTURA KRETEŃSKA, JAPONKA, IRREALIZM, METAL KOLOROWY, ZUPA, PLENNOŚĆ, AMBULATORIUM, ŻYWOTOPIS, MORA, ROZWAŻNOŚĆ, WSTRZYMANIE, HIPOMANIA, OKRĘT FLAGOWY, HOŁDOWNIK, MASECZKA, REGENT, HAMULEC NAJAZDOWY, AWANS LODOWCA, INLET, NABOJKA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, POWIETRZNIA, WOJSKO, PIRACTWO, MIĘSOPUST, ROŚLINA NACZYNIOWA, SKRYTOBÓJSTWO, PODKŁAD, WOLEC, SKOCZNIA NARCIARSKA, WAŁ, KWIATECZEK, KOMUNIKATYWNOŚĆ, CZEK IMIENNY, ROJALISTA, DEMONOLOGIA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, NERKOWIEC, CANOSSA, ZGODNOŚĆ, PRACA INTERWENCYJNA, RYMARSTWO, FLEKTA, WEBMAIL, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, KULTURA PIEŃKOWSKA, KWATERUNEK, WOLA, DYN, KOŹLAK, POKRYWA, CZASOPISMO, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, PĘCHERZ, PIĘĆSETKA, WSZETECZNOŚĆ, LOGOGRAM, KOLUMNA AMUNICYJNA, GEOLOGIA, DROGÓWKA, PISARZ, WIELOETATOWOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, ZABURZENIE NASTROJU, WANIENKA, GRUPA LIEGO, WAĆPANNA, DENTYSTA, ŚLIZG STAWOWY, ZUBOŻENIE, FIGURA SŁÓW, CZAMBON, OSOBA, PTERION, DRAPAK, TALENT, CZEPLIWOŚĆ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KIFOZA, BEZŻENNOŚĆ, PRZEŻYCIE, HAK, STONE, OKRUSZYNKA, KONGREGACJA, SHIMMY, KULOODPORNOŚĆ, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, MARAZM, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, GEN RECESYWNY, CZYNNIK SYTUACYJNY, GAZ DOSKONAŁY, COKÓŁ, WIRTUOZERSTWO, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ATRAPA, MĘTY SPOŁECZNE, KRYSZNAIZM, STARANIE, MULARSTWO, BUT, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, NEOFITA, OLEWKA, JĘZYK KREOLSKI, KUM, WIDZENIE, PODZIEMIE, PATRYCJAT, STORCZYKARNIA, DOJŚCIE, TOY, DAWNOŚĆ, NASYCALNIA, OSPAŁOŚĆ, OPACZNOŚĆ, PERUKARSTWO, KONJUPKCJA, RUCH EKOLOGICZNY, IKEBANA, ?ODŚRODKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRIONIKA technika głębokiego ochładzania ciał ludzi i zwierząt, których współczesna medycyna nie jest w stanie utrzymać przy życiu, i przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), z nadzieją przywrócenia do życia, kiedy medycyna wystarczająco się rozwinie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRIONIKA
technika głębokiego ochładzania ciał ludzi i zwierząt, których współczesna medycyna nie jest w stanie utrzymać przy życiu, i przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), z nadzieją przywrócenia do życia, kiedy medycyna wystarczająco się rozwinie (na 8 lit.).

Oprócz TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - TECHNIKA GŁĘBOKIEGO OCHŁADZANIA CIAŁ LUDZI I ZWIERZĄT, KTÓRYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ PRZY ŻYCIU, I PRZECHOWYWANIA W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU (-196 °C), Z NADZIEJĄ PRZYWRÓCENIA DO ŻYCIA, KIEDY MEDYCYNA WYSTARCZAJĄCO SIĘ ROZWINIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x