CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONKA NABYTA to:

cienka warstwa, która tworzy się z glikoprotein ślinowych na zębach już po kilku minutach po ich szczotkowaniu i do nich przylega (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.251

KNAGA, DRAMAT EPICKI, POKŁAD ŁODZIOWY, PALEC BOŻY, ŻONA LOTA, DING, ANATOMIA WARSTWOWA, KANAPA, RAKSA, ŁUSZCZKA, WYDATKI BIEŻĄCE, ODCIEŃ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ŚWIATŁO, ELOPSOPODOBNE, DYLATACJA CZASU, OSKÓREK, ANARCH, SEZON, ŁOŻYSKO TOCZNE, FARBA OLEJNA, OSKARŻENIE, KOKLUSZ, NOC, PRE-PAID, GRUNCIK, NAPALENIEC, KIJANKA, SZMALEC, POWIERNIK, GALAKTYKA, MUTACJA NONSENSOWNA, ROZŁUPNOGŁOWCE, MOSTEK SCHERINGA, ANALITYKA BIZNESOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, FITOCENOLOGIA, NIEWIDKA, WYROŚL, AUTOHEMOTERAPIA, TAŚMA, POMPA GŁĘBINOWA, ODPŁYW, OBORNIK, GROMADA, ŻYŁKA, PODPIS CYFROWY, ORKIESTRA KAMERALNA, ODWARSTWIENIE, BLISTER, UNIK, WOKALISTYKA, OBRONA, KOMPENSATOR CIEPLNY, POŚWIĘCENIE, SAMOLOT, POWIEŚĆ SCI-FI, WYZNAWCA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, TABLICA, MEZOSFERA, NIEOCZYWISTOŚĆ, OBMOWA, KROK, RZECZ PRZYSZŁA, PŁUG TALERZOWY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, BŁYSKOTKA, HACKNEY, CHMURA WARSTWOWA, CHOROBA BERGERA, KALECKI, UTRAKWIZM, TORPEDA, REJESTRANT, SILNIK CZTEROTAKTOWY, GRZYBEK JAPOŃSKI, JĘZYK PRASEMICKI, LIRA, KONTO, POLEWA, LEKARZ WETERYNARII, POJAZD GĄSIENICOWY, ANTYSZTUKA, SZPICAK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, STACJA, POSTSYNCHRON, LEUMAFIT, REGLAN, KOTYLION, ŻÓŁW PROMIENISTY, MASA GRAWITACYJNA, KIEROWNIK MUZYCZNY, GRUCZOŁ ŁZOWY, CZEKOLADA GORZKA, HIPOTEZA KNUDSONA, PRZEWIĄZKA, KOŁEK, ZNAJOMY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, KROPLA W MORZU, FARMAKOEKONOMIKA, FORMA, SISTRUM, ROSPLENICA, UNIŻENIE, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BLEŻNIA, UKŁAD ZAPŁONOWY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, WYGIB, KABINA RADIOWA, RACHUBA, TAMBOREK, SPECGRUPA, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, RAK KRAWIEC, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, KISZKA, OBRZEŻEK, OBLITERACJA, DEKLARACJA, ŚWIĘTÓWKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ARDEN, CZUŁEK, CHRZĄSTKA, BŁĘDNOŚĆ, PIĘTKA, WYŁAPYWACZ, PROTETYKA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ROŚLINA FOSYLNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PROTETYKA, PRODUCENT, LĘK, BAR MLECZNY, LINIA, TERMAKADAN, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OBSZAR TRANZYTOWY, KAMERDYNER, CYLINDER, DROGA KOŁOWA, BANANOWA MŁODZIEŻ, MIŚ, ORGANKI, PEPERONI, KAWIARKA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, TRUTEŃ, ŁASKAWCA, OBRAZ POZORNY, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, ZMARZLAK, KOŻUSZEK, PASZTETNIK, KAMERTON, KOBIETA SPOD LATARNI, WIZAŻYSTA, PRAKOLCZATKA, PRANIE, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SKORUPA, RYBA DRAPIEŻNA, OPĘTANIE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, HUBA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, KOBIERZEC, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ŻELE, DOMINANTA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PRZEKŁADNIA CIERNA, OWCA WRZOSÓWKA, TONIĘCIE, NIEZRĘCZNOŚĆ, SZKŁO LABORATORYJNE, JĄDRO ŚLIMAKOWE, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PARTIA ANGIELSKA, PROTESTANTYZM, ORGANDYNA, OLEJ MIGDAŁOWY, NASKALNIK, REJESTRATOR, KOBIECOŚĆ, POZIOMKA WIRGINIJSKA, UBRANIÓWKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, FORTALICJA, ROTACJA, PRZYBŁĘDA, SOLFUGI, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ODCZUCIE, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ZŁOŻE OKRUCHOWE, WIEDENKI, WESELNIK, LUTNIA, KACZKA DOMOWA, FILAKTERIE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ROZBIERACZ, TOWARZYSZ NIEDOLI, WYSPA, MIOTEŁKA, ALIENISTA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, ROSA, ZEBRULA, SOLARIUM, KLEJÓWKA, WYŚCIG SZCZURÓW, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, BATH, HAKER, CZWARTACZKA, LAMUCKI, GEN RECESYWNY, MASZYNA TŁOKOWA, INFORMATYK, POWINOWACTWO, MILTON ERICKSON, ZOOFAGIA, SZTYLPA, PRZEBITKA, AMEN, AFERZYSTA, UNIONISTKA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, BEZSTRONNOŚĆ, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CZTERY DESKI, SENSYBILIZATOR, DZIURAWY WOREK, ANTYCYPACJA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SZMALCÓWKA, MARYNARZ, ANTYROMANTYZM, LEGAR, PARTNER, DEPRYWACJA POLITYCZNA, UPRAWA, SZKŁO Z MURANO, OBSZAR, POPITA, BUŁKA MONTOWA, PRZEDNÓWEK, DZIAD, SAMOZATRACENIE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ASFALTOBETON, GARNA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, GŁOGOWIEC, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, SYMBOLIZM, METODOLOGIA NAUK, AKCELERATOR KOŁOWY, KANONISTYKA, GRAFIKA, KARDIOCHIRURGIA, NATURALIZM, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, PASSE-PARTOUT, SIEWECZKA, PEDOFIL, OBŻARTUCH, FRYGOWIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ŁAŃCUCH, PIĘKNO, PIASKOWY DZIADEK, DECYZJA OPTYMALNA, RYNEK KONTESTOWALNY, GALARETA, STOPKA, TOWOT, DERP, FILOZOFIA MATEMATYKI, AKROBACJA LOTNICZA, OFIARA, POTNICA, NAGOŚĆ, SINUS HIPERBOLICZNY, WYBITNOŚĆ, HISTOLOGIA, PALATOGRAM, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, LOGIKA MODALNA, ?STARA MALUTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.251 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONKA NABYTA cienka warstwa, która tworzy się z glikoprotein ślinowych na zębach już po kilku minutach po ich szczotkowaniu i do nich przylega (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONKA NABYTA
cienka warstwa, która tworzy się z glikoprotein ślinowych na zębach już po kilku minutach po ich szczotkowaniu i do nich przylega (na 13 lit.).

Oprócz CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CIENKA WARSTWA, KTÓRA TWORZY SIĘ Z GLIKOPROTEIN ŚLINOWYCH NA ZĘBACH JUŻ PO KILKU MINUTACH PO ICH SZCZOTKOWANIU I DO NICH PRZYLEGA. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x