TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPLECZNIK to:

tylna partia zbroi, która ma osłaniać plecy (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPLECZNIK

NAPLECZNIK to:

część zbroi osłaniająca plecy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.205

PARTIA, STRATEG, NARĘCZAK, NAZWA INDYWIDUALNA, MAŁPA OGONIASTA, ADVOCATUS DIABOLI, STRUKTURALISTKA, SUKA, NON-IRON, GŁOS, SYNONIMICZNOŚĆ, STARA, TROL, CZEK BEZ POKRYCIA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ODŁAM, PRAKTYKANT, ŻYWY POMNIK, KRACH, SARONG, OCZERNICIEL, ESTETYZM, POWIERNIK, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, KOBIETA SPOD LATARNI, TAPETA, ELEMENT, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SINGEL, BAWOLE OKO, ROŚLINA GÓRSKA, DOPOWIEDZENIE, PISANINA, ORZECZENIE, KOLORYZATOR, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, KARŁOWATOŚĆ, MERSYTEMA, SZAFARZ, COPYPASTA, SAMOTNA MATKA, FIRMA WYDMUSZKA, RUDZIELEC, POBRATYMSTWO, POPRZEDNICZKA, RETRO, LOT, PRĘDKOŚĆ, HIDŻAB, WOLANT, JER TYLNY, RYGORYSTKA, FIGURA PŁASKA, CZEKAN, DEKONTAMINACJA, LEKARZ WETERYNARII, EKSPEDYCJA, PRZEKLĘTNIK, PROLOG, ARIANIE, FUNDATOR, SZKODNIK, DOKUMENTARZYSTKA, DAMA DO TOWARZYSTWA, AUTARCHA, POSŁUSZNICA, BIZNES, NUREK, WYKONAWCA, DWUDZIESTKA, ŻONA LOTA, PYRKONOWIEC, ELEMENT, DZIEWICA, ASYRYJSKI, OPARCIE, KONKURSISTA, DZIAŁ PERSONALNY, KONIECZNOŚĆ, POLE, DELEGACYJKA, PALACZ, ŚRUTA SOJOWA, TŁUMACZKA, PRZETŁOK, WZGARDZICIEL, STUDIUM, SZARA MYSZ, SZÓSTKA, CHEERLEADERKA, KOKLUSZ, STOPA REDYSKONTOWA, POLIGAMISTKA, OCHRONA KATODOWA, ZADEK, GOLAS, APOLLIŃSKOŚĆ, TACHION, AGRESOR, ŚMIECIARZ, ZBIERACZKA, USZCZĘŚLIWIACZ, GRASANT, KONSUMENT, HUMANISTKA, UWODZICIELKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POTĘGA, ANGLISTKA, ELUWIUM, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PODKASZARKA, KROWIENTA, OPÓR, TEOZOF, BRACIA POLSCY, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, AURA, SASZETKA, TURBOSŁOWIANIN, SYLABA OTWARTA, SZKLANE DOMY, ALTEMBAS, BAŚNIOWOŚĆ, POLAROGRAFIA, DOBOSZKA, RYBA WĘDROWNA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, RAK KALIFORNIJSKI, STRUNA, KROKODYLEK, INTERPRETATOR, KORZEŃ, ODPRAWA CZASOWA, BLOKERS, HAŃBICIEL, DOMARSKI, PORZĄDEK CIĄGŁY, PODMIOT, WŁÓKNO, KIESZENIÓWKA, MARUDA, ZAMKNIĘTOŚĆ, ZAPRZEDANIEC, KOŃ TURKMEŃSKI, SUCHORYT, DAMULA, WYCIĄG TOWAROWY, MEGAPASKAL, NARZECZONA, SYRENA ALARMOWA, SIATKÓWKA, TRZECIA CZĘŚĆ, POZDROWIENIE, GORĄCZKA PONTIAC, CHOROBA FAHRA, KLUB POSELSKI, WNIEBOWZIĘTA, EWANGELIZATORKA, MISTYK, BALERON, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KASAK, KOORDYNAT, PRACZ, WSPÓŁUCZENNICA, UNIHOKEISTKA, ŚCIANA, WIELOETATOWOŚĆ, MARTWIAK, NUMERACJA PORZĄDKOWA, SPOŻYWCA, LODOWIEC GRUZOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, POKREWIEŃSTWO, AUDYTORKA, SPEDYTOR, BUKSA, BOMBER, NACZÓŁEK, WKŁAD BUDOWLANY, POŚREDNIK, TĘGA GŁOWA, FOTOGRAFIA CYFROWA, PROLEK, NATURYSTA, KOŃ BULOŃSKI, PALEOKLIMATOLOGIA, ROŚLINA KOPALNA, HACZYK, ŁYKOWATOŚĆ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, MINBAR, BLISKOZNACZNOŚĆ, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ZUPA Z GWOŹDZIA, BOHATER, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, CZŁOWIEK, MAGNAT, CIELISTOŚĆ, STACJA OBSŁUGIWANA, PRZYBYSZKA, TOWARZYSZ NIEDOLI, SAŁATA DŁUGOLISTNA, GAJNIK LŚNIĄCY, PROSTYTUTKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, DIZAJNERKA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ODKAŻACZ, EKONOMIA SPOŁECZNA, ULICZNICA, UMOWA SPONSORSKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, ZDANIE LOGICZNE, REFORMATOR, PRZYSPOSABIAJĄCY, UCIOS, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŁABĘDZIA SZYJA, DROGÓWKA, ADAM SŁODOWY, KUSICIELKA, PAROBEK, SUBIEKT, MODYFIKACJA, TAPIROWATE, ZROŚLAK, MIKROREAKTOR, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, POŻYTECZNY IDIOTA, UCINKA, STOPIEŃ, SKRYBA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, BIEDA, RAK STAWOWY, PHISHER, CZTERDZIESTÓWKA, ŻYŁKA, LISTOPAD '89, AGROPROMOCJA, PIEZOMAGNETYK, PRZEPAŚĆ, FRANIA, RENTGENOLOGIA, WIĘZADŁO, WYTWÓRCZOŚĆ, ANEKS, KONWOLUCJA, WYSTAWCA, MISKA, POTENTAT, GAZA, AWANSCENA, ŁOWCA GŁÓW, WIEŚ CZYNSZOWA, ZDROWY, CINKCIARZ, POWSINOGA, KURATOR, ROŚLINA ACYDOFILNA, STRONNOŚĆ, MIEDNICZKA, GŁOWNIA PYLĄCA, ANARCH, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KRONIKARKA, MEKSYKANKA, BECZKA ŚMIECHU, SĘDZIA RINGOWY, NAPLECZNIK, USTAWA HORYZONTALNA, SUPERNOWA TYPU IA, WSIOK, ZEKS, NASADA, PODŚCIELISKO, OPTIMUM EKONOMICZNE, BLACHARZ, CIAŁO STAŁE, ORGANISTKA, BULIONÓWKA, HIEROFANT, EPOPEJA HEROICZNA, OBSERWATORKA, FTYZJOLOGIA, OSTATNIA, LOTNICZKA, SZPICEL, ZJADACZ, DUPKA, EKRAN, TUŁACZ, PEGAZ, JAŁMUŻNIK, ?GÓRNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPLECZNIK tylna partia zbroi, która ma osłaniać plecy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPLECZNIK
tylna partia zbroi, która ma osłaniać plecy (na 10 lit.).

Oprócz TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - TYLNA PARTIA ZBROI, KTÓRA MA OSŁANIAĆ PLECY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x