CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTKA to:

część metalowego elementu jakiegoś prostego narzędzia (np. kosy, pilarki), która jest konstrukcyjnie przystosowana do tego, by obsadzić ten metalowy element w drzewcu, stylisku (innej części narzędzia, która pełni rolę uchwytu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘTKA

PIĘTKA to:

przylepka - kromka z końca bochenka (na 6 lit.)PIĘTKA to:

zdrobniale: pięta - wypukłość z tyłu stopy (na 6 lit.)PIĘTKA to:

grubsza, krótka łodyga przy cebulkach roślin (na 6 lit.)PIĘTKA to:

zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.)PIĘTKA to:

wkładka do buta, którą umieszcza się w tyle, tak, żeby znajdowała się pod piętą (na 6 lit.)PIĘTKA to:

kima - rodzaj profilu architektonicznego ukształtowanego esowato (na 6 lit.)PIĘTKA to:

tylna część narty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.728

TAIF, PRZEGLĄD, RULETKA, FLIRCIARKA, ZATOCZKA, HAK ABORDAŻOWY, PLANISFERA, ASOCJACJONISTA, AKCJA, ULAŻ, METODA AGLOMERACYJNA, ZARADNOŚĆ, POMARAŃCZA, PIGMEJKA, WARIAT, MILIMETR SZEŚCIENNY, BEZLOTEK, FRANCZYZA, ODZIEŻ, WIELOFAZOWOŚĆ, ŁAPACZKA, POMOC SPOŁECZNA, KOD PRZEDROSTKOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, EFEKTYWNOŚĆ, BODOR, TRANSKRYPCJA, SZARAK, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRZYSPOSOBIONY, PRAGNĄCY, MIESZEK, KONCEPCJA MONETARNA, SOMATOTOPAGNOZJA, WITAMINA B6, ŁOPATKA, MASECZKA, TRADER, GETTER, AGREGAT EKONOMICZNY, WYWIAD CHOROBOWY, ZDERZAK, GOLEM, PROWOKATOR, NEOFITA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, UCHWYT, TOPIK, POJĘCIE LOGICZNE, BINDA, IZOTROPOWOŚĆ, DERELIKCJA, ROZSADNIK, KOŁNIERZ, KARAPAKS, ACHTERPIK, ŚWIĘTOJANKA, OSTOJA, KOLOKATOR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, OKRĄG APOLONIUSZA, TRASZKA JAPOŃSKA, STAN DEPRESYJNY, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, DREN, SPRAWICIELKA, ANDANTINO, POTENTAT, BŁONNIK, BAWARIA, GNIAZDO WTYKOWE, CEGŁA SUSZONA, LAMPA NAFTOWA, KARMA, DELEGACJA USTAWOWA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, NIECELOWOŚĆ, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, AUTONOMIA, ADAPTER, SYNERGIZM, WIĘZIEŃ, MEMBRANOFON, INTERWENCJA, MIĘKISZ POWIETRZNY, DUSZNICA, WSZECHSTWORZENIE, KWARTAŁ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SAMOUCZEK, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, KACZKA, WSPÓŁZAWODNICA, ANTYNOMIA RUSSELLA, DOCISK, WIEK PROKREACYJNY, PODGARDLANKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, EFEKT CANTILLONA, HIPERMOCARSTWO, AMALAKA, TOPIKALIZACJA, TŁO, BÓBR WSCHODNI, FOLGA, PERISTOM, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, TRENT, WYŚCIG, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, GRASICA, ANTRYKOT, LYGODIUM PALMIASTE, TARAS, JASZCZURKA SARGANTANA, FORMACJA, ODZIOM, JELITKOWO, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, TABLETKA GWAŁTU, TWARÓG, PARK MIEJSKI, BALKON, GRUPA ABELOWA WOLNA, APERIODYCZNOŚĆ, KORWINIZM, KOŚĆ KLINOWA, DZIKA RÓŻA, KRĘGOWCE, CHROPAWOŚĆ, WEJŚCIE, BABA-CHŁOP, OGRANICZNIK, SURMA, KAWAŁEK, ANARCH, PUNKT TRANSFEROWY, ZAWRÓT, ARBITER ELEGANTIARUM, HELIOFIZYKA, ROZPIERACZ, OCZKO, PARTIA, DROGA APIJSKA, POCHŁANIACZ, TRYCHOTOMIA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, NIEUCTWO, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BIAŁA, KLAPKA, NASTROSZEK, PASZTECIK, NIESKRĘPOWANIE, WAPER, CINGULUM, ROZDZIALIK, ŚWISZCZ, ODGAŁĘZIACZ, DIDŻEJ, MICHIGAN, KWADRANT, RESORT SIŁOWY, AKATALEKSA, WONNOŚĆ, REPREZENTACYJNOŚĆ, OSTROGA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, DUKLA WIERTNICZA, LUDEK, SILNIK DOLNOZAWOROWY, NARĘCZAK, KOCIOŁ, FORMALISTKA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, DIFFERENTIA SPECIFICA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, WINO LIKIEROWE, BARK, MIKROSOCZEWKA, JELEC, TEBERDA, NIETAKTOWNOŚĆ, ZACHYŁKA, DEBILNOŚĆ, TOMIZM, CZUDZJAWR, WIMBLEDON, IZBA SKARBOWA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CZAS PRZYSZŁY, RUCH, KOŁOWRÓT, IGŁA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, SILNIK GAZOWY, NAGRANIE WIDEO, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, PRZENIKLIWOŚĆ, PROBLEM BAZYLEJSKI, PRASSAKI, WYMIENIACZ, PROBANTKA, NIEDOZWOLONOŚĆ, SULFACETAMID, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SKALA STAROGRECKA, SZABOTA, MLECZ, PARZĘCHLIN, GUGIEL, BAJER, SETKA, GRZEBACZ, ZMIANA PATOLOGICZNA, GRAF SKIEROWANY, KOŁO JEZDNE, ROZRZUTNIK, STRATEGIA, ŁUK KLASYCZNY, DYSTANS, KROWIENIEC, HACZEK, HAK, NACHALNOŚĆ, BYSTROŚĆ, MARYNARKA, PIĘTKA, KUGLARSKOŚĆ, PINGWIN MAŁY, BRODA, NORMANDZKI, GRZYB ZŁOTAWY, ROŚLINA FOSYLNA, ZŁĄCZKA, TRACZKA, RENTIER, PATRON, SZAROWIPTERYKS, STUŁA, THRILLER, FORMALIZACJA, MARZANA BARWIERSKA, BROŃ DRZEWCOWA, RYSUNKI, ŁUK ODCINKOWY, PROGRAMOWALNOŚĆ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, MANDAT, AUTOTEMATYZM, ANALIZA SEKTOROWA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MIKROREAKTOR, BIOFILNOŚĆ, DOMEK, ŻEGLARZ, NIEDYSPOZYCJA, PUPA, LABIRYNT, PASJONAT, BLOK, DYŻURNA, DRZWI, JUNTA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, WYNIOSŁOŚĆ, BAGNIK, DZIEDZIC, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, TEN, POSTĘPOWANIE KARNE, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, JĘZYK FLEKSYJNY, GALERIA, RAJDÓWKA, WIRTUOZERSTWO, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ECCHI, GORZKOŚĆ, SPOT, DZIEKANAT, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, APEREA, ELEMENT ODSTAJĄCY, SUFIKS, WNĘKA WĄTROBY, SZTOS, ANEKS, DIORAMA, OPERATOR UNITARNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŚWIECA, ?KĄPIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘTKA część metalowego elementu jakiegoś prostego narzędzia (np. kosy, pilarki), która jest konstrukcyjnie przystosowana do tego, by obsadzić ten metalowy element w drzewcu, stylisku (innej części narzędzia, która pełni rolę uchwytu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTKA
część metalowego elementu jakiegoś prostego narzędzia (np. kosy, pilarki), która jest konstrukcyjnie przystosowana do tego, by obsadzić ten metalowy element w drzewcu, stylisku (innej części narzędzia, która pełni rolę uchwytu) (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ METALOWEGO ELEMENTU JAKIEGOŚ PROSTEGO NARZĘDZIA (NP. KOSY, PILARKI), KTÓRA JEST KONSTRUKCYJNIE PRZYSTOSOWANA DO TEGO, BY OBSADZIĆ TEN METALOWY ELEMENT W DRZEWCU, STYLISKU (INNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA, KTÓRA PEŁNI ROLĘ UCHWYTU). Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x