CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPA to:

część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPA

STOPA to:

końcowa część nogi człowieka (na 5 lit.)STOPA to:

wskaźnik (często jest to wielkość statystyczna, stosunek dwóch wielkości, miernik), który zawiera informację o stopniu, poziomie czegoś mierzalnego (na 5 lit.)STOPA to:

najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej (na 5 lit.)STOPA to:

część np. rajstop, pończoch, śpiochów, którą zakłada się na stopę (na 5 lit.)STOPA to:

jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej (dokładna wartość stopy wyrażona w innych jednostkach miary jak i funkcjonowanie tej jednostki w systemach miar są zróżnicowane geograficznie i w perspektywie historycznej) (na 5 lit.)STOPA to:

w numizmatyce i jubilerstwie: zawartość szlachetnego kruszcu w stopie, z którego jest wykonany produkt (na 5 lit.)STOPA to:

w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.)STOPA to:

część instrumentu muzycznego, mechanizm umożliwiający grę na centrali w perkusji i hi-hacie (na 5 lit.)STOPA to:

FOOT; angielska i amerykańska jednostka długości; używana w Polsce miała 0,2÷1,45 m (na 5 lit.)STOPA to:

malarz angielski (1860-1942) reprezentant impresjonizmu (na 5 lit.)STOPA to:

łeb korbowy korbowodu (na 5 lit.)STOPA to:

(zęba) część zęba koła zębatego zawarta między powierzchnią podziałową i powierzchnią podstaw (na 5 lit.)STOPA to:

w skarpecie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.691

WIDEŁKI HERETYKÓW, BAL, MIÓD, NASTĘP, KLOAKA, TYKA, NAPIERŚNIK, OPACTWO, SOLEC, ŚLIZG, KOLBA, GŁOS DORADCZY, SUFIT, MINUTNIK, IGŁA, STADIUM, GLORIA, BOSCH, DEFEKT, MASŁO SHEA, REKOMENDACJA, ŁUK AORTY, BBS, SZKIELET, GAZELA, CHOLEWA, MINUSY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, KAZUS, CHRZAN, KOZUBEK, WŁADZA RODZICIELSKA, PI, STRATY MORALNE, PISTACJA TERPENTYNOWA, EOLIDA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, OBRZĘK, WOŁYNIANKA, SYN, GWARANCJA PROCESOWA, LAPTOPIK, NERW OBWODOWY, RZEPKA KOLANOWA, KOMISARZ, ZUPINA, EKSPRESJA GENU, TEORIA FISHERA, ANGEOLOGIA, KULT, CZĘŚĆ MOWY, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, ZWIĄZEK KOLARSKI, ROBUSTA, RAFA, GRUNT, SEZAMKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, STRAJK OKUPACYJNY, NOTARIAT, POKRYWA, TARAS, PANTOGRAF, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, SPÓDNICZKA, ROŚLINA BULWIASTA, GLINA ZWAŁOWA, NAKARCZNIK, DYTYRAMB, MAŁŻOWINA, SUCHY DOK, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PAS, JĘZYK TAGALSKI, MUSZTARDA SAREPSKA, BIDAKA, PODSTAWY, SABOT, PROFIL LIPIDOWY, NADLEW, RACJONALNOŚĆ, URODYNAMIKA, KASZTEL, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, DACH, FLEGMA, RESET, CHWYTNIK, TEOGONIA, RETORTA, PRAWO BERNOULLIEGO, USZAK, MUNTENIA, NACZYNIE CHŁONNE, PREZBITERIUM, USTRÓJ NOŚNY, ROBAK, BRODZIK, BELKOWANIE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, OKRĄG CARLYLE'A, TĘTNICA OCZNA, SPAŁA, SYMETRIA, KOCIOŁEK, EUDIMORFODON, KANALIK NERKOWY, FINISZ, RUFA, KMIEĆ, UDZIAŁ, PRZEDNÓŻEK, ZEGAR WAHADŁOWY, CUKIER, PRZYZIEM, MARTWE PRAWO, EMPIREUM, ROZDANIE, PŁETWA, KONOTATKA, STAW, BIZON LEŚNY, HORMON TROPOWY, KARCZEK, KAMPYLODONISK, REPUBLIKA JAKUCKA, KOMORA, ODZIOM, ĆWIARTKA, GRUCZOŁ KROKOWY, WYROŚL, IRYZACJA, SEKTOR, PRZĘSŁO, ZALĄŻNIA, NAMIESTNIK, INTERMEZZO, PORUCZNIKOSTWO, KOZAK, ŚCIEŻKA HAMILTONA, JURA KRAKOWSKA, GRAMOFON CYFROWY, ZDROWIE, ZAGÓRZANKA, SEZAMEK, JĘZYK SPUSTOWY, SYSTEM, ZATOCZKA, ŁOŻYSKO, DRUT, DZIÓB, TĘTNICA TWARZOWA, RATING, NALEWKA, CZARCZAF, LICO, BOKS, DWUMECZ, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, KONFIGUROWANIE, KASZA JAGLANA, MARTWIAK, RAMA, KŁĘBUSZEK, CZASZA, ALKIERZ, PAPIEREK, WORKOWIEC, KANAR, WYSŁANIE, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, PARK MIEJSKI, ADAPTER, ARMEKT, SŁAWIAŃSKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, OTULINA, HACZYK, APERCEPCJA, ŚRODKI TRWAŁE, DEKLARACJA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, OGIEŃ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, ZRĄB, OGRZEWACZ, RDZA ZBOŻOWA, WOKODER, PERKOZ ROGATY, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, JEGOMOŚĆ PAN, KARLIK KUHLA, ŚWINKA MORSKA, STRESZCZENIE, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DZIERŻAK, GODŁO MAPY, ETYKIETKA, MEANDER, JĘZYK POLSKI, STOPA LĄDOLODU, BOCZEK, GOTOWALNIA, CHŁODNIK, ZWOJEK, KOSZTORYS NAKŁADCZY, MASKA, WARZYWNIK, PEON, KORONA, POLĘDWICA, KRIOSFERA, PROSIAK, KACZKA KRZYŻÓWKA, DYSTANS, SCHAB, KATOLICYZM, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WYPADKOWOŚĆ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, GŁOWICA, STEROWNIK URZĄDZENIA, GRUNT, AMALAKA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, ZAKON KLERYCKI, SKROMNOŚĆ, KRÓLIK, PLAZMA, PLAMA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, BACIK, ŻYLAK, NIEDOMYKALNOŚĆ, BIODROWA, NATKA, PIASTA, KOŁOWROTEK, EDUKACJA EKOLOGICZNA, WIEK DOROSŁY, ZBROJENIE, PRODUCENT, KADŁUB, UGRUPOWANIE, OLIWKA, KALWARIA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, CYZELER, GATUNEK ALOPATRYCZNY, TYTANOFON, TIMER, BULWA, POTAŻ, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ATLAZAUR, DETEKTORYSTA, SAŁATA, BON PALIWOWY, LALKA, WSPORNICA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BIELICE, ŻYTO, WROTA WĄTROBY, WĄTEK, ABC, MASKA, CHINY ZACHODNIE, WIĄZADŁO, GLAZURA, AMPUTACJA, CIAŁKO SZKLISTE, DERKA, PIENISTOŚĆ, HEGEL, STOPA DOCHODU, PLEBEJUSZ, DOBUDÓWKA, RĘKAW, DZIKÓW, SZYJKA UDOWA, COACH, RĘKODAJNY, PROCES DECYZYJNY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, SZCZĘKOWIEC, SET, DINTOJRA, BOCZNIK, BYT, ETYKIETA, GŁÓWKA, SUTEK, ?KORONA SŁONECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPA część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPA
część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ JEGO PODSTAWA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast