CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LISTEK to:

część liścia złożonego stanowiąca jedną z jego kilku lub więcej fragmentów blaszki liściowej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LISTEK

LISTEK to:

mały lub młody liść - organ roślinny (na 6 lit.)LISTEK to:

organ roślinny, element budowy roślin nienaczyniowych (na 6 lit.)LISTEK to:

plastikowe opakowanie na tabletki, w którym każda z nich jest pakowana w oddzielnym, malutkim pojemniczku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.830

KRONOZAUR, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SUTERYNA, KUBRAK, PRZESŁANKA, WIESZAK, KAPSUŁA, WIZJONER, KARBIDEK, SZEKSPIR, TARANOWANIE, RZECZPOSPOLITA, ZŁOTA RENETA, NIEWYDAJNOŚĆ, PRZYSTRÓJ, JEZIORO PODLODOWCOWE, MILANEZ, BIOLIT, EKSPLOATATOR, JAMES, PAJĄCZEK, AKSAMIT, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PODGARDLE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BLOK ENERGETYCZNY, KONDOTIER, PIĘKNOŚĆ, BARETKA, MIERZEJA, SZYNOBUS, NOSEK, KARMELEK, MARIO, DZ, KREACJA PIENIĄDZA, ORZECHÓWKA, MNICH, ZABYTEK NIERUCHOMY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ZATYŁ, PARYTET, CHOROBA ODZWIERZĘCA, MŁOTEK, HARISSA, DAIMLER, BAŃKA, ŚLUNSK, MUESLI, HERETYCZKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, AMBASADORKA, UDERZENIE, MAKAGIGI, AUSZPIK, OSK, DOJRZAŁOŚĆ, DROGA POWIATOWA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, CIEPŁE LODY, DIVA, NIEOSTROŚĆ, OCZKO, OGNIWO SREBROWE, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PRZELICZNIK, KREPA, PARA UPORZĄDKOWANA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KASZA KUKURYDZIANA, PRAWO BERNOULLIEGO, GENE, JĘZYK PERSKI, WARUNEK LOKALOWY, CIASTO, CYGARNICA, WOLNA KONKURENCJA, BENEFICJUM, SALA, POLE, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, GYROS, DRABKA, KIESZEŃ, LOGIKA ROZMYTA, PORNOGRAFIA, LUSTRO TEKTONICZNE, MALTA, PAPRYKARZ, STATUS SPOŁECZNY, OPTYKA KWANTOWA, KAWAŁ, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, EKLEKTYCZNOŚĆ, NABRZEŻE, TIRET, LAMPERIA, REFLEKS, KILSON, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ŚCIANA KURTYNOWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PREZBITERIUM, NAPPA, ZYSK, WYROK PRAWOMOCNY, MUCHOMOR BULWIASTY, ZAKOPCENIE, ZAJAD, KOLEC, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, LEJ KRASOWY, WIELOKĄT, ZAWŁOKI, RĘKAWICZNIK, MUZA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KOMBATANT, KRĘG, PORT MACIERZYSTY, BLASTODERMA, DILER, MAKRON, JEŻYNA, TREL, KREOLKA, MIKSER, PODWOIK, DYWDYK, PORCELANKA, CUDOWRONKA, PIRACTWO, DEMOBILIZACJA, STRONA TYTUŁOWA, SREBRZENIE, APANAŻE, GRAFIKA RASTROWA, CZYR, AUTOMAT TELEFONICZNY, KONTYNGENT, DZIEWKA, ANNA, GNIAZDO, KAPUŚCIANY ŁEB, WISKACZA, ZABIEG, ZAAWANSOWANIE, CYCEK, WIERNOŚĆ, HARACZ, AKT, HOLLEY, OBRĘCZ BARKOWA, KOMPRES, DRENAŻ, BURZA, CHÓR, BARONIĄTKO, BARYCENTRUM, REPOZYTORIUM, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KAPELMAJSTER, KLIKER, INFILTRACJA, PEREŁKA, ARENA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, TEZA, ARCHEOLOGIA, BENEFICJENT, JARMULKA, MARKIZA, KREDKA, ATTYKA, FELLINI, SALCESON, STREFA NADGRANICZNA, TRANSPORTOWIEC, KOMPENSATOR CIEPLNY, MODEL, KONCENTRACJA, OSNOWA, TYBINKI, MASKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, CHOROBA UHLA, GANC EGAL, ŁEBEK, DYSK KOMPAKTOWY, IROKEZKA, SZYPUŁKA, ZGORZEL, KIRYS, OKRUCH SKALNY, MINOGOWATE, POKRZYWDZONY, KOBIECISKO, MONTESKIUSZ, MUSLI, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, BAJADERKA, SZEŚCIAN, ŁUPEK WĘGLISTY, KAZAMATA, DRYBLAS, BRAND, ARKA, TRAGIZM, CARGO, JAGLANKA, SEKSTET, SIARCZEK, KARLIK ŚREDNI, NASADA, REPLIKA, WYDZIELINA, NOWENNA, WYCHÓD, ŹRENICA, ZAOPATRZENIE, MADAPOLAM, JARZENIÓWKA, TEMAT FLEKSYJNY, KRĄG KAMIENNY, PODWIĘŹ, WKŁADKA, PASIERB, NIESTAWIENNICTWO, RÓG, INKUBATOR, PLAKIETA, JARZYNA, SPÓJNIK, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, WCZASY POD GRUSZĄ, SKOK, NÓŻKA, USTRÓJ, POKRĘTKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, LÓD LODOWCOWY, PRZYWÓZKA, ZACHŁYST, SZCZĘKA, ZAGĘSZCZARKA, MŁAK, JAMA, HEJT, ANDANTINO, ESCUDELLA, GREK, MAPA POZNAWCZA, DZIELNOŚĆ, ODCINEK, OBRĘCZ, PANDAN, NOODLE, BAROK, KRATA ROZDZIELNA, LEJEK, KATAR KISZEK, BOB, AKADEMIA, ŻĄDZA, MECENAT, MONARCHIA ELEKCYJNA, ŻYWOPŁOT, ZJAWISKO, KAMIZELKA, WARZYWNIAK, ARESZT TYMCZASOWY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TYMPANON, APLA, ASPEKT, ETOLA, SKŁADAK, PCHŁA MORSKA, ZNACZEK, MANIAK, ZMORA, SKAŁA METAMORFICZNA, KEFIJA, ASEKURANTKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TYGIEL, REFLEKS, KWAS LINOLENOWY, TYRAŃSTWO, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, GENDER, IDIOSYNKRAZJA, LEBERKA, JANÓW, KORONA SŁONECZNA, ?SOS SOJOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.830 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LISTEK część liścia złożonego stanowiąca jedną z jego kilku lub więcej fragmentów blaszki liściowej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LISTEK
część liścia złożonego stanowiąca jedną z jego kilku lub więcej fragmentów blaszki liściowej (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ LIŚCIA ZŁOŻONEGO STANOWIĄCA JEDNĄ Z JEGO KILKU LUB WIĘCEJ FRAGMENTÓW BLASZKI LIŚCIOWEJ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast