METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPEKTROSKOPIA EMISYJNA to:

metoda spektroskopowa zajmująca się badaniem emisji promieniowania przez poprzednio wzbudzone atomy lub inne drobiny przechodzące ze stanu wyższego do stanu o niższej energii (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.938

GONIOMETRIA, KOŃCZYNA GÓRNA, ŁATKA, NASADKA, PRANKO, TARAN, DŹWIGNIA, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, GÓRNICTWO, CZARNINA, KONTRAMARKARNIA, CZANDIGARH, KUC DALES, MOLESKIN, TANK, USPOKOJENIE, KISZKA FASZYNOWA, PLATFUS, EWALUACJA, KRUPNIK, WANIENKA, WIELKOŚĆ, GMERK, CELKA, EPOS, DACH HEŁMOWY, ZAŚPIEW, KLESZCZOWATE, KARBONATYT, ZBÓJNICKI, TECZKA, NIECHLUJA, NOTKA, ŁAPANIE, WIELKA WOJNA KOZACKA, KOVACIĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SERIA, NAKAZ, PUDŁO, DZIEWIĄTKA, SZARPANINA, NUWORYSZ, PODATEK WYRÓWNAWCZY, REWALIDACJA, DEKOMPENSACJA, TRIADA CARNEYA, SKANER, KORYTARZYK, CHMURZENIE CZOŁA, EDUKATORKA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KORNET, SARKOFAG, RUDZIK, ŚLUZ, TYMPANON, LEKCJA POGLĄDOWA, OBŻARCIUCH, TONUS, MASKA WSTYDU, ASTMA, BADACZ POLARNY, KARCZMA PIWNA, PRZEJŚCIÓWKA, BENTLEY, SZTYLPY, INWALIDA WOJSKOWY, CZASZA, DOM WIELORODZINNY, SZÓSTY, WARSTWA ABLACYJNA, ZESKALANIE, CIEK, KONDYCJA, POŻAREK, ANTRYKOT, ŁAŹNIA, FIZYKA MOLEKULARNA, UPADŁY ANIOŁ, SOLARIUM, CYNK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, NERKA RUCHOMA, MISIAK, LESZCZYNA, ODKRYCIE, DIABELSKI MŁYN, IRISH DRAUGHT, PRZEWODNICZKA, BIOREMEDIACJA, KOŚCIÓŁ UNICKI, DZIADOWINA, WAFEL, SIARKA POPIOŁOWA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, BEZSENS, EMISJA, DYMKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WSPARCIE, SZWAGROSTWO, POLAK, STREFA PŁYWÓW, SEKSUOLOGIA, WYLEW, CIEŃ, PIES NA BABY, ARYTMETYZACJA, HALOGENOALKAN, SŁOBODA, BAGNIK ZDROJOWY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, KALWINIZM, DOKTOREK, BŁĘDNOŚĆ, DUPLEKS, PILOT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, SOPRANISTA, PLUTON, ŁAPOWNICTWO BIERNE, TERAPSYDY, RÓŻOWA LANDRYNKA, BOBÓWKA, MARKGRAF, DYFUZOR, DYNAMIZM, SOCJOGRAFIA, GALERIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, TRIFORIUM, WCZASY PRACOWNICZE, TYFTYK, PIRAMIDKA, FORTUNA, HEGLIZM, TAJEMNICA BANKOWA, KOPUŁA LAWOWA, KAPISZONÓWKA, KOGA, KOREAŃSKI, TEREN ZALEWOWY, PRZESUWNIK, RESTRYKTAZA, KRAJOBRAZ, POCIĄG EKSPRESOWY, WIĄZANIE ATOMOWE, HONOROWY GOL, PIŁA, CUDACZEK, PIT, PRZESTĘPNOŚĆ, BRYŁA, WIOŚLAK, AŁMATY, ZAKOCHANY, SZWEDY, SREBRNA PAPROĆ, DEPESZA EMSKA, KOMUNA, HEGEMON, FRAZA, MARKIZA, TENOR LIRYCZNY, TSUNAML, KARCYNOGEN, STRZAŁA AMORA, ŻAKINADA, OPERACJA, KĄDZIOŁEK, JAN, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, KODYFIKATOR, MONTAŻOWNIA, KNAJPA, ANTENA KIERUNKOWA, KAMIEŃ, KIERZNIA, PIĘTKA, ATLANTA, KRÓTKI RÓG, METEOR, SYSTEM EKSPERTOWY, WYGŁOS ABSOLUTNY, AMON, KARTA, PARNAS, PŁACA MINIMALNA, LANE KLUSKI, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, NELSON, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, CZYTELNIA, KANTON, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, BAMBUS, KASZA JĘCZMIENNA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ARKADA, DACHÓWKA, OCHOTNIK, SZATRA, PRĄD, ZASILANIE, KWAS LINOLENOWY, ROZWÓJ ZARODKOWY, TUMBA, PARKA, FUNT IRLANDZKI, RUSYCYSTYKA, MORENA DENNA, LIGOWIEC, KANAPKA, KONDOTIER, NIEDOROZWÓJ, REGRESJA LOGISTYCZNA, SOLARZ, ZAŁAM, TĘPOZĘBNE, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, KULT JEDNOSTKI, ATRYBUCJA, GASIWO, PRZEŚMIEWKA, DRUŻYNA SPORTOWA, DŻEMPER, ANDROGINIZM, ŚWIR, JEŻYNA, ERA KENOZOICZNA, ODBIÓR, FIGURACJA MELODYCZNA, POSTOŁY, WYGIĘCIE, BOŚNIACKI, NADAJNIK RADIOWY, GRABARZ, PERON, SZKATUŁA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ZATOR, VOLKSDEUTSCH, ANTYMONARCHISTA, SPAWĘKI, KONSUMENT, POMYŁKA FREUDOWSKA, ORIENTACJA, SELEKCJA NEGATYWNA, MANIERY, OBLAT, SZUM, CZAS, SNIFFER, PADOK, MŁOTOWNIA, PRAWO FIZYKI, CYNGLE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PRZEDZIAŁ, PROJEKT TECHNICZNY, SZUM NADMIAROWY, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, PROCES FIZYCZNY, FLUID, CZASOWNIK FRAZOWY, ANDANTINO, WEKTOR WAHADŁOWY, WYTŁACZANKA, KRAINA, STACJA, OBRAZEK, KOŃ TROJAŃSKI, LICZKO, ODKAŻACZ, STAN WOLNY, MARGARYNA, COLCANNON, MOCZ, ARTEFAKT, ŚCISŁY POST, DZIENNIKARZ, JEZIORO ZAPADLISKOWE, HEGEL, ESCUDO GWINEJSKIE, KONWERSJA , MGŁAWICA EMISYJNA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, TYMPAN, SAMOZNISZCZENIE, SZLAUCH, KASZTELANIA, STACJA POMP, NIEDOTYKALNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, SZATAN, ?BARWICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPEKTROSKOPIA EMISYJNA metoda spektroskopowa zajmująca się badaniem emisji promieniowania przez poprzednio wzbudzone atomy lub inne drobiny przechodzące ze stanu wyższego do stanu o niższej energii (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPEKTROSKOPIA EMISYJNA
metoda spektroskopowa zajmująca się badaniem emisji promieniowania przez poprzednio wzbudzone atomy lub inne drobiny przechodzące ze stanu wyższego do stanu o niższej energii (na 21 lit.).

Oprócz METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - METODA SPEKTROSKOPOWA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM EMISJI PROMIENIOWANIA PRZEZ POPRZEDNIO WZBUDZONE ATOMY LUB INNE DROBINY PRZECHODZĄCE ZE STANU WYŻSZEGO DO STANU O NIŻSZEJ ENERGII. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast