ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EXLIBRIS to:

znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.634

CIĄGNIK BALASTOWY, WYGASZACZ, PALEC BOŻY, AMEBA, HABIT, ATRYBUCJA, KIERAT, WYDANIE, TULEJA, ODSZCZEPIEŃSTWO, DIAKONIA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, NERWICA SPOŁECZNA, SYMPOZJON, GNIAZDO SIEROCE, ŚLIWKA, OTRUCIE, EFEKT SORETA, TRAGEDIA, TOPIELISKO, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MAGIERA, ZAKRZTUSZENIE, ŁAPKI, KOMPETYCJA, ELUWIUM, OPOŃCZA, PODDAŃCZOŚĆ, KIELICHOWIEC, PATOGEN, KRESKA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, RYNEK LOKALNY, LIGATURKA, SERIA, AZOLLA, MINY, GRZAŁKA, ZAPITA, NISKOŚĆ, KOHABITACJA, KRUPON, DOKTOR, PEAN, USTONOGI, WARZYWNIAK, WĄŻ, KUBEK, KOPROWINA, OBI, SŁOWO KLUCZOWE, PYŁ, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZACIĘCIE, BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, METAL, SPORT MOTOROWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, MIEJSCOWNIK, WIZYTOWNIK, SUW, ELEMENT, BĄK, WEDDEL, PLIK, KRESKA, KOZIOŁ, STAROSTA GENERALNY, POWÓD, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, MIĄŻSZ, TEST KOMPLEMENTACJI, ŚRUBOWIEC, NUGAT, POMORSKI, STYLO, LETARG, KRYMINALISTYKA, BURŁAK, JASTRZĘBIE OKO, TAKSON, DOMEK LORETAŃSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MIERNIK, GIRLANDA, SKALAR, WYGŁAD TEKTONICZNY, DOMEK DLA LALEK, PIERWSZA JASKÓŁKA, SUCHA IGŁA, SIEROTA SPOŁECZNA, SŁOMA TARGANA, BARWY, FILTR RODZINNY, ZIMÓWKA, MELINA, KOCHAŚ, BIOGEN, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, OZIMINA, OPINIA, DOBRO INWESTYCYJNE, RADA STARSZYCH, SŁÓJ, MUSZTARDA, SPOTKANIE MODLITEWNE, SEKSTET, LINIA PRZEMIANY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ZMIANA WSTECZNA, PRZEDZIAŁ, OSKARŻYCIEL, EKONOMIA, KOT, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SZPIGAT, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, ZACHOWANIE, KĄŚLIWOŚĆ, WODA, RELACJA DWUCZŁONOWA, ROKOWANIA ZBIOROWE, UKŁAD URBANISTYCZNY, KOŃ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, JUTRZYNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ROŻEK BASETOWY, KILOMETR NA GODZINĘ, AKRONIM, PUŁAP, TAPER, MOKIET, BUŃCZUK, ADIUSTACJA, MOBBING, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, STAŁOŚĆ, EMINENCJA, KUTER UZBROJONY, SZPIEGÓWKA, SUPERKOMBINACJA, ŁBISKO, GRAFIKA WEKTOROWA, CENTRALNE, PRZEKUPSTWO, MOC CZYNNA, WSPÓŁREGENT, PLANTACJA, KOKTAJL KRABOWY, ZOONOZA, DRAFT, DOMENA MAGNETYCZNA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ZBROJA PEŁNA, MITOLOGIZM, NIELEGAL, PROCES BUDOWLANY, SÓL ORGANICZNA, SPOJLER, AUTOCAMPING, WYNAGRODZENIE, AKCENT PRZECIĄGŁY, SIOSTRZYCZKA, DZIECIAK, IDENTYFIKACJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SALADA, TŁUMIK, PRZYJEZDNY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, PRZĘDZA, FOTOSZOP, KOSA, ORANŻADA, KOCZOWNIK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ORKIESTRA KAMERALNA, KLINIKA ODWYKOWA, CIEMNOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PACHNOTKA UPRAWNA, PTASZYNA, KWASICA, OBUCH, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SERIAL TELEWIZYJNY, KANTOR, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, POLEW, WYDATEK RZECZOWY, POLIGYNANDRIA, DOM, GERMAŃSKI, SKWAPLIWOŚĆ, MANIPULATOR KULKOWY, KOD PASKOWY, HRABINI, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, KRWIŚCIĄG, BYLINA, STREFA BUFOROWA, OBRÓT WTÓRNY, LEW, AWERSJA DO RYZYKA, GRAMATYCZNOŚĆ, WICEKAPELMISTRZ, KASETKA, SEMEM, KOBYŁA, WIĆ, DNO, PLANETOIDA, SZTUCZNY CZŁONEK, ZESTAWIK, POCHODNA FORMALNA, MORFEM LEKSYKALNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PARCH, OLEJARSTWO, BRAHMS, POPRAWIACZ, SOK, AUTOBUS CZŁONOWY, BADANIE JAKOŚCIOWE, KONSTYTUCJA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, KOTERYJNOŚĆ, STĄGIEWKA, ANTECEDENCJA, PRZEKAZIOR, FORMA DRUKOWA, CIEŃ, OPRZĘD, DRESZCZE, MOTET, POJAZD KONNY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ARABICA, ODRZWIA, MATOŁEK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, GRZECZNOŚĆ, NAMORDNIK, INDEKS, EWOKACJA, GIMBAZA, APATOZAUR, INWOLUCJA, MIECZ, TARCZA, WILK, ŚNIEŻNIK, BIUSTONOSZ, KARTA, TENDENCJA, AALEN, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, PUCHLINA WODNA, SROMOTA, MUŚLIN, RAKARNIA, DOŻYWOTNOŚĆ, SOPRANISTA, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, KLATKA SCHODOWA, PRZYGOTOWANIE, ODCHYŁ, ZNAK MUZYCZNY, UZALEŻNIENIE, MER, GORCZYCZNIK, WĄTPLIWOŚĆ, MOSHING, CYSTERNA, WARTOWNIK, NIEOCZYWISTOŚĆ, OPĘTANY, PISECZNICZKA, MARSREJA, ZDANIE, TOPENANTA, WYBIEG, SER, SZYSZKA, WILK, KASZA GRYCZANA, PROTEST SONG, APANAŻ, METODA KARTOGRAMU, JEZIORO ZAPADLISKOWE, DEALER, DINAR, KOMISANT, ?ZASTOINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EXLIBRIS znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EXLIBRIS
znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji (na 8 lit.).

Oprócz ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZNAK WŁASNOŚCIOWY DANEGO EGZEMPLARZA KSIĄŻKI, NAJCZĘŚCIEJ OZDOBNY, WYKONANY W TECHNICE GRAFICZNEJ, Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA KSIĘGOZBIORU (LUB NP. STYLIZOWANYMI INICJAŁAMI) ALBO NAZWĄ INSTYTUCJI. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast