UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYPTYCH to:

używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.)DYPTYK to:

używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYPTYCH

DYPTYCH to:

nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.)DYPTYCH to:

niewielki ołtarzyk przenośny wykonany najczęściej z kości słoniowej, zamykany jak książka, dekorowany w środku scenami z Pisma Świętego, w gotyku ozdabiany dodatkowo małymi rzeżbionymi pinaklami czy szczytami (np. maswerkowymi) (na 7 lit.)DYPTYCH to:

używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.)DYPTYCH to:

dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.925

DZIEŃ REKTORSKI, NAWA GŁÓWNA, INSTYTUCJA PROCESOWA, KONTRAST, TRZYDZIESTY PIERWSZY, NUBUK, KILOGRAM, LISTEK, WODOCIĄGOWNIA, PERYPATETYK, KUFF, PÓŁNOCEK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ARCYDIAKON, ADORACJA, DUTKA, MAJĘTNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TEATR, BEZBRZEŻ, STACJA NASŁUCHOWA, KAWALKADA, CZAS URZĘDOWY, GRUPA RYZYKA, KOMEDIALNIA, LUZAK, BIREMA, CZŁON SKŁADNIOWY, PRZEKĄSKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ADIANTUM DELIKATNE, NAGŁOŚNIENIE, MANGANIAN, DZIECINNOŚĆ, BAT, KALENDARZ KOŚCIELNY, KANTOR, ALFABET MORSE'A, BENTO, USZAK, TLENOWNIA, WIR PIASKOWY, POKRYWA, OGNISKO, JUZING, NAWÓZ SZTUCZNY, LINIA ŚRUBOWA, ARABICA, TAMBOREK, REGENERAT, KUR, EKSPANDER, TWARZOWIEC, UPRAWA, BALDACH, STAŁA MICHAELISA, IZOTONIA, HOMOZYGOTA RECESYWNA, RESORT SIŁOWY, SIEROTA, REKTYFIKACJA, PANTALION, DRAMAT HISTORYCZNY, WARTOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, ECCHI, SZAMANKO, OBRAZ, GREK, WINO, MŁOT KAFAROWY, KALIBRACJA, PLAMA, NIDERLANDZKI, DWUŚCIAN, KOMBATANT, AFRYKANIZOWANIE, JADZICA, KALKA, ARANŻER, IDEOGRAFIA, ANNA, OKULARY SŁONECZNE, PREZENTER, ZACIĘCIE, KREWNY, MISIOWÓZ, ZUPA, STACJA POMP, BROŻEK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PUNKT OKOSTNOWY, OPŁATA CZYNSZOWA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, BALDACH ZŁOŻONY, WIATROWNICA, KAMIEŃ WĘGIELNY, TRUBADUR, PIERSIÓWKA, KLOZET, POETA LAUREATUS, STOPOFUNT, WENUS, WIESZAK, ANOMALIA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BADYL, REGLAN, NADWYŻKA, BALAST, RESPIRATOR, ŚLĄSKI, OSPA, KULA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, JAN, OBI, PENSJA, LEKTURKA, PAMIĄTKA, ATRYBUCJA STABILNA, KRZYŻÓWKA, GWASZ, RYKSIARZ, LUZAK, GEOFAGIA, PANNEAU, EMIGRACJA, ŚLĄSKOŚĆ, CZŁOWIECZOŚĆ, NÓŻ, PRZYDANKA, WELWET, EKSPROPRIACJA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, DONOR, KASETA, CLIPEUS, NAGANNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ESTETYKA, FILTR CYFROWY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, NABRZEŻE, POWĄTPIEWANIE, RÓG, ŁUSKA, SZUKACZ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, WĄSY, ŻAGIEL REJOWY, HYDROLAT, PART, BATON, SILNIK OBCOWZBUDNY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PORTUGALSKI, PROWINCJA, RUCH PRZYŚPIESZONY, PŁYTA DETONACYJNA, KOMENTARZYK, OKULIZACJA, WIDEO, POETA, GENETYKA KLINICZNA, LEGION RZYMSKI, ZNAK, KONFEDERACJA, MACH, DWUCYFRÓWKA, WICEKAPELMISTRZ, CZERWIENICA, PIĘDŹ, PASER, HYBRYDA, GLIKOL, CLERK, ŻAŁOBA, DYSALTERACJA, TECZUSZKA, DWUIZBOWOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DEMENTI, KOREKTOR, DUSZNICA, OBROŻA, KANAŁOPATIA, PODIUM, PERMISYWNOŚĆ, KLAMRA, PALARNIA, ALGEBRA LINIOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, ROZTWÓR WZORCOWY, BATAGURY, ODRĘTWIENIE, LIRYKA CHÓRALNA, POTWORKOWATOŚĆ, WIECZÓR POETYCKI, DISACHARYD, TEUTOŃSKI, MAJÓWKA, KALKA JĘZYKOWA, SZABER, KLUCZ GŁÓWNY, TAŚMA MAGNETYCZNA, STEREOIZOMER, OBIEKT, FRYZ, KONSOLA STEROWNICZA, KRIS, STREFA CZASOWA, JĘZYK PIDŻYNOWY, CIĄGUTEK, TARAN, TRANZYSTOR OSTRZOWY, MEMBRANA, RATOWNIK MEDYCZNY, GWAŁTOWNOŚĆ, FRESCO, ZBIORNIK, ANTYBIOTYK, NIEŚWISZCZUK, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, BEZGŁOWOŚĆ, GRANULACJA, DIAGNOZA, LUK, CYSTA BAKERA, MARATON, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, MACZEK, LICZNIK PRĄDOWY, ORLICZKOWATE, MONOPARTYJNOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, MAKATKA, ALAN, PAJĘCZAK, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, RYBONUKLEAZA, UDERZENIE, ZIELSKO, ARTERIA, TRACKBALL, PODKASTING, WĄS CZUCIOWY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRZYWŁASZCZENIE, KUŹNIA, SALADA, CZTEROTAKT, NOWOŚĆ, ZARAZA, MOST POWIETRZNY, SZKRAB, METYZACJA, SETNIK, HARMONIJKA, PŁYWACZEK, SZYNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, GETTO PRZEJŚCIOWE, DOKTOR, ARENA, PYLICA ALUMINIOWA, TEKSTOWOŚĆ, WARZYWO, METAFRAZA, MŁAK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SŁONECZNIK, PORT, CEL, METODA ODCHYLEŃ, CHOROBA POPROMIENNA, ZWIERZYNIEC, BALOT, DWUSTUZŁOTÓWKA, BARKAN, BAMBO, DROGA TWARDA, INŻYNIERIA TKANKOWA, CYTODIAGNOSTYKA, ODPŁATA, DOBRO PRAWNE, PAPRYKARZ, OPALENIZNA, EDYTORIAL, TARTALETKA, BULWARÓWKA, DINO, PIKIETA, DOMICYL, JĄDRO, WYBRANKA, ?BANANOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYPTYCH używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.)
DYPTYK używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYPTYCH
używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.).
DYPTYK
używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 6 lit.).

Oprócz UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UŻYWANA W STAROŻYTNOŚCI TABLICZKA DO PISANIA, ZŁOŻONA Z DWÓCH KWADRATOWYCH LUB PROSTOKĄTNYCH PŁYTEK POŁĄCZONYCH ZAWIASAMI, DZIĘKI KTÓRYM DYPTYK MOŻNA BYŁO ZAMKNĄĆ JAK WSPÓŁCZESNY ZESZYT. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast