WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK KARYJSKI to:

wymarły język z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich, którym posługiwali się w II i I tysiącleciu p.n.e. Karowie, zamieszkujący Karię - starożytną krainę w południowo-zachodniej Azji Mniejszej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.168

GYYZ, KARNIAK, UŻYTEK, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, NAUKA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, SYNTETYK, CZARNA SOTNIA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, GALAGO OLBRZYMI, HYDROFIL, GRUSZKA ZIEMNA, STRZAŁA KUPIDYNA, FRANCA, KRYZYS, OPIEKA SPOŁECZNA, REAKCJA SPRAWCZA, DYPTYK, PĘTÓWKA BALEARSKA, ÓSEMKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, FALOWNIK NAPIĘCIA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, MUZYK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, DROGA ŻELAZNA, SER PODPUSZCZKOWY, BOLSZEWICY, TRANSWESTYTKA, TERGAL, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WYGIBAS, JĘZYK LONGOBARDZKI, NAOS, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SZCZUR WODNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, HULK, FILOLOGIA POLSKA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, EKSTERNISTA, OTWARTOŚĆ, DYNGUS, KRWAWNIK, INERCYJNOŚĆ, PISARZ, ŚWIATOWOŚĆ, SIEDZIBA, POLSKI, LUJEK, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, ORGANIZATOR JĄDERKA, SYLABA OTWARTA, LORYSA KRASNOGŁOWA, OSOCZE KRWI, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, STATEK, KONWOJER, TOWARZYSZ PANCERNY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KOKPIT, SERBOCHORWACKI, PAPUA, BIZNESMENKA, ŻŁÓBECZEK, CHARLESTON, STULENIE USZU, GENUA, KRUSZYNKOWATE, DOJŚCIE, WARUGA, AUTSAJDER, AUŁ, KOLBA, NATURA, UKŁAD DOKREWNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, KUC SZETLANDZKI, FIZYKA MATEMATYCZNA, ZAWOŁŻE, ZIELONA GRANICA, JĘZYKI KAUKASKIE, AFGANIEC, GORĄCZKA DUM-DUM, SPICIE SIĘ NA UMÓR, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, BOSTON, SAMOUCZEK, GEODEZJA NIŻSZA, BEZGRANICZE, OBUDOWA, LIST POLECONY, MEDIANA, PODMIOT ZBIOROWY, RAUBITTER, OLIGOKIFUS, WĄŻ OSTROGŁOWY, IBIS ŁYSY, DWUSTUMETROWIEC, TECHNIKA ANALOGOWA, FILOLOGIA POLSKA, MOMENT MINSKY'EGO, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, OBRONA, ŻELE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, FLASZKA, SZCZUR PACYFICZNY, WSPÓŁBRZMIENIE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, JĘZYK FORMALNY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, WAWRZYN, ZNAMIĘ SPITZ, JASZCZUR, JEŻYNA, AGENEZJA NEREK, DŁUGI WEEKEND, SERNICA, BURACTWO, PEGAZ, SĄŻNISTOŚĆ, UMOWA O DZIEŁO, MONOFAGI, FLAMING KARAIBSKI, PUNKT RÓWNONOCNY, PETREL, ZAPALNOŚĆ, ŻABA SZPONIASTA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, MANIERY, WĄŻ, INFLACJA, RYJÓWKI NADRZEWNE, KARAFKA, ANOMALIA UHLA, TEREN ZIELONY, NOGAJOWIE, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MILTON ERICKSON, WĘŻOJAD, TRIADA CARNEYA, WŁÓKA, GÓRALEK DRZEWNY, TOTEM, UNIWEREK, NIALA GRZYWIASTA, SERBISTYKA, MUSZKATOWCOWATE, GEN RECESYWNY, GNIAZDKO, DRAG, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PSTROKACZKA, DESKA ŚNIEŻNA, CUKIER ZŁOŻONY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, UKŁAD NIEJEDNORODNY, ZESZYT W KRATKĘ, DEFERENT, ODPROMIENNIK, PIĘKNY WIEK, TWARDE LĄDOWANIE, NIMFA, MAŁYSZOMANIA, FALA ODBITA, TUŁACZ, ASTROLOGIA, OTWARCIE RÉTIEGO, SPRZĘŻNICE, RICERCAR, AGREGATY PIENIĘŻNE, DODAJNIK, MALAJALAM, GLOJOPELTIS WIDLASTA, KOTERIA, ENDOPSAMMON, HUTTYJSKI, DZIDZIA PIERNIK, DZIDZIA-PIERNIK, WŚCIEKLICA DORODNA, RYBA AMFIDROMICZNA, NAPIERŚNIK, KANALIK NERKOWY, ANTOWIE, GALICYJSKI, ADBLOCK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BESTIA, RZEŹNICZKA, WŁOSZCZYZNA, TRAFUNEK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MIKROPOR, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, CHORDOFON, PARAMEDYK, NERWIAK PŁODOWY, KAMIKADZE, STANOWISKO OGNIOWE, FACET, ZNAJOMY, ROMANSOPISARZ, PODŁOŻE GRUNTOWE, LAMANTYNY, KRET, DEKANTER, RYGORYSTKA, PASSIVUM, WALDAHUDEŃSKI, SIEĆ, PAREMIOGRAFIA, WĘŻOWIDŁO, GNIOTOWE, PONIEWIERKA, ŻŁOBECZEK, KLIENT, DOPPELGANGER, TURANIZM, KOLIDAR, BALANSJER, DZIWUSZKA PURPUROWA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, PRÓŻNIAK, PRAKTYCZNOŚĆ, TCHÓRZLIWOŚĆ, CLERK, OKOCENIE SIĘ, AGNOSTYCYZM, PANOPTIKON, LEZIWO, ATOMOWOŚĆ, AZDARCHY, LINIA ŚNIEGU, UKŁAD CYFROWY, IMAGE, ANGLIA, PRZEBITKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, ZŁOTOGŁÓW, REJESTR KOZACKI, MECHANIKA KWANTOWA, RAMFORYNCHY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KOBIETA SPOD LATARNI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, TRAF, GRZEBIEŃ, RAMFORYNCHUSY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, KANCZYLE, PORĘCZ, EN GRISAILLE, FAKT, OSTREK, ARTROZA, DOMINATOR, PRZEDMORZE, GÓRNICTWO NAFTOWE, ERLIANZAUR, MANDRYL, KWAZIKRYSZTAŁ, GRUSZKA, GRAFA, RÓJ, OTWOREK, PERGAMON, KOPERTA, KOLEGIUM, MATE, MITSUKURINA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KRASNOPIÓRKA CZERWONOSKRZYDŁA, DOLNONIEMIECKI, GRABBE, PRYNCYPIALISTKA, AZJATYCKOŚĆ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SŁÓWKO, LIBRA, DAMULKA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, CZWÓRCZAK, DENUNCJANT, KĄPIEL, WYSMUKLICA BIAŁOSKRZYDŁA, PODKŁAD KOLEJOWY, ZDENERWOWANIE, SKÓRZAK, GÓWNOZJAD, TRZY KRÓLE, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, PRĄTNIKOWCE, NIEWAŻKOŚĆ, KACZKA, SPIĘTRZENIE, ?LEKARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK KARYJSKI wymarły język z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich, którym posługiwali się w II i I tysiącleciu p.n.e. Karowie, zamieszkujący Karię - starożytną krainę w południowo-zachodniej Azji Mniejszej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK KARYJSKI
wymarły język z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich, którym posługiwali się w II i I tysiącleciu p.n.e. Karowie, zamieszkujący Karię - starożytną krainę w południowo-zachodniej Azji Mniejszej (na 13 lit.).

Oprócz WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WYMARŁY JĘZYK Z PODRODZINY ANATOLIJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ W II I I TYSIĄCLECIU P.N.E. KAROWIE, ZAMIESZKUJĄCY KARIĘ - STAROŻYTNĄ KRAINĘ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI MNIEJSZEJ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast