KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSITANO to:

koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.398

GRASICA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, SKLEJACZ, GRZYB PIASKOWY, KOMEDIALNIA, NIDERLANDY, CZEPIEC, KURDYJSKI, BEGARDZI, KORNIJSKI, ŻABA ORANŻERYJNA, OBROSTKA MURÓWKA, KRYZYS, JEŹDŹCZYNI, ANTENA YAGI, KLEJARZ, SZCZENIARA, OBŁÓG, SUBSTANCJA MATECZNA, KONGO-BRAZZAVILLE, ZANIK MIĘŚNIOWY, SZYB WINDOWY, RZEP, ZJAWISKO ZENERA, AMALGAMAT, SYNANTROP, NAKO, GUGIEL, SAŁATA, WYRAJ, BACHMISTRZ, ARMIA ZACIĘŻNA, PSYCHOANALIZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TRANSPOZON, OBROTNIK, GOMBROWICZ, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, ODPŁATA, GRANDA, KREOLKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, NAWIETRZNIK, PRZEDMIOT, SWOJAK, KARTA KREDYTOWA, DOMEK JEDNORODZINNY, WĄTEK, AZYMUT, IDIOM, BUTERSZNYT, SASZETKA, APTEKA, DEWOLUCJA, SKORUPIAKI, GOŁĘBIĄTKO, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ZEGAR WODNY, STROFANTYNA, GÓGLE, OTWOREK, MACA, BOA MADAGASKARSKI, LIEBIG, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, PŁAZY OGONIASTE, PISTACJA TERPENTYNOWA, INDUKCJA WŁASNA, EPKA, PROTROMBINA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CHYLUS, ITAKA, CNOTA, ZNAMIĘ SPITZ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, LATARNIK, RĘDZINA, ROZLUŹNIENIE, WĘŻYK, PAPU, TERRARYSTA, GŁAZ NARZUTOWY, KNOCKDOWN KARATE, RESORT, KLASA POSIADAJĄCA, ŻABI SKOK, INTERPOZYCJA, SĄD REJESTROWY, CZWARTA CZĘŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, PRZYŁBICA, GRUNCIK, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, BARCZATKA GŁOGOWICA, JESION, BÓJ SPOTKANIOWY, KROK PÓŁROZKROCZNY, SKOCZNIA NARCIARSKA, AUL, ŹDZIERSTWO, NEWA, WCIOS, OPĘTANIE, BADANIE, ALEGORYZM, FORMACJA, SYSTEM AUTONOMICZNY, WSTRZĄS, NAKRYCIE GŁOWY, BAZAR, LANCRET, CZARNY PIOTRUŚ, BOOROOLA, METEOROLOGIA ROLNICZA, SZPAK, LIŚĆ ZARODKOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KREOLSKI HAITAŃSKI, KONDOMINIUM, AUKSYNA, PAWIE OKO, KWIATECZEK, DOLOT, SEZON REGULARNY, HEBRA, SKAŁA GŁĘBINOWA, CUDOWNY OWOC, UMOWA SPONSORSKA, MADZIARSKI, POŚCIEL, BRZOZA CZARNA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, KOSSAK, ZWIĄZEK CHELATOWY, PADOK, SEANS, ERGONOMIKA, KOMPLIKACJA, SPORT POŻARNICZY, PÓŁKOSZEK, PAWIAN GWINEJSKI, CEMENTOWE BUTY, SCYT, DYSFAGIA, MORAWY, KARMIDEŁKO, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, FENOLOGIA, AULA, CHRZEST, KULMINACJA, PROLEK, PALEOPATOLOGIA, WÓZ STRAŻACKI, OBSUWISKO, KRZESANY, PUSTY DŹWIĘK, JANKESKA, ARANŻACJA, KWINTET FORTEPIANOWY, POTAJNIK, KASTLER, TABLICA MENDELEJEWA, CIAŁO OBCE, ŚLIZG STAWOWY, RÓW, DZIANET, GRZECH GŁÓWNY, DĄB KORKOWY, KOŃ ARABSKI, FIOŁEK STOPOWATY, RUMSZTYK, PIŻMOWÓŁ, KORNET, ZARZUELA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PEPPERONI, EMITOFAGIA, DROBINA, REGULARYZACJA TICHONOWA, KWADRAT, WARTOŚCIOWOŚĆ, POPARCIE, SZUM, MARUDA, CHOROBA FAHRA, ABRAZJA, ŚWIETLISTOŚĆ, CENZOR, SMURF, ŁUK, KONTRAPUNKT, GRUPA KARBOKSYLOWA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, METODYKA, LIKORYN, KOŁEK, STOJAK, NIEPOBOŻNOŚĆ, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, WYSPA PŁYWOWA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, CHONDRYTY, HISPANO, OPUSZCZENIE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, KOSTUR, OLDENBURG, MUZYKA, TYGODNIÓWKA, PLATYPTERYG, RUGBY, WARZELNICTWO, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, POŻYTEK, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, MONOPOL FISKALNY, GÓRALSKI, KASZTEL, AGREGACJA, HERNYSTIR, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SŁONIOWATE, ALPINARIUM, ARTYSTKA, GZY, GLINKA KAOLINOWA, RESYNTEZA, DRUMFILL, ŻUK, KOSZE, SWAWOLA, SIUKSYJKA, RDZA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PŁOZA, RYJEC, KOŃ, SILNIK CZTEROSUWOWY, SŁOBODA, SMAR MASZYNOWY, BLIŹNIAK, PŁYNNOŚĆ, ARYSTARCH, PODRÓŻ, CHOROLOG, KOMÓRKA TUCZNA, KOSZULKA, RYBA ŁAWICOWA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, KARIERA, SZWEDZKI, MOD, ŚW. METODY, ZGNICIE, STRZAŁA KUPIDYNA, SKRZYWDZONY, PRZYPŁYW, PIESZY, NERKA RUCHOMA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, PALARNIA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, LALA, CHOROBA PFEIFFERA, WÓDKA, REKINEK BRUNATNY, NERD, OSADA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, HIP-HOP, RURA CROOKESA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KREDYT PAŃSTWOWY, ŻONA LOTA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GRUPA WSPARCIA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, METALURGIA PROSZKÓW, ZENIT, DZIELNICOWY, ZAKOPCENIE, TAŚMA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, OSIOŁ POITOU, BACHMAT, ŻABA SZCZEKAJĄCA, ŁAZIENKI, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, CZESALNIA, KUBIZM ORFICZNY, ENDOSZKIELET, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WYMIOCINY, KULOMETRIA, ?KOMORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSITANO koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSITANO
koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.).

Oprócz KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast