KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSITANO to:

koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.398

SOSNOWE, MACHADO, PIERWODRUK, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, BUSINESSMAN, CHONDRYT, MACH, STRZELNICA, KOPIAŁ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, PIES GOŃCZY, RAJA PIASKOWA, ŻWIROWIEC, SYF, MONILOFITY, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, COCKNEY, PĘDNIK, GONDWANA, ZWIERZĘTA, CZUHANIA, NAKŁADKA, BATY, MELODYKA KANTYLENOWA, BECZKA ŚMIECHU, DZIAŁANIE, PARASOLNIK, NAUKA PRZYRODNICZA, GRUPA ALGEBRAICZNA, CENTURIA ZWYCZAJNA, DOGRYWKA, ŻOŁDAK, DYSKURSYWNOŚĆ, JABŁOŃ SARGENTA, GUNDIE, PROSCENIUM, IZOFONA, GALIARDA, MATERO, OGRZEWNICTWO, WIOŚNIANKA, OPONA MIĘKKA, MOSKIT, SEPARACJONIZM, MIEJSCE KULTU, SZYFR, POLICJA POLITYCZNA, AGAR, SZLAMNIK, UPADEK, LEWOSKRĘT, PRZEDPOLE, OBŻARTUCH, DYPTYK, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, HULA, STAGNACJA GOSPODARCZA, AALEN, MORZE CZARNE, SARACENKA, SZENILA, KONSERWARNIA, WĘGLOWODAN, ANDROGINIA, PARTIA ROSYJSKA, WIELOPIĘTROWIEC, LISZKOJADY, PERSONALNIK, KAFKA, KWALIFIKACJA, OSTATNIA PROSTA, RURALISTYKA, PIANINO, MIÓD SZTUCZNY, WĘGIEL BRUNATNY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, ODGRYWKA, WIELOBARWNOŚĆ, INWOLUCJA, CHORIAMB, MERYNOS, SKNERSTWO, GEREZA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CYKL PRECESYJNY, BAJKOWOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, PASCHA, JODŁA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, LUFT, INCYDENTALNOŚĆ, TRANSPORTER, SERWITORIAT, NIEOBLICZALNOŚĆ, NOWOUJGURSKI, FITOGEOGRAFIA, TANCERKA, MEDYCYNA SPORTOWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TRENING, POJAZD SILNIKOWY, ZAPRUCIE SIĘ, NIEPOJĘTOŚĆ, PAREJAZAURY, DOLNOSASKI, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, POLONISTYKA, WALKA, BRODAWKA, EMISJA PIENIĄDZA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, PERLICZKA, TĘTNICA ŁUKOWATA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, BALOTADA, WALABIA PARRY’EGO, KONCEPT, NIEWZAJEMNOŚĆ, MAHDI, LUTEFISK, NIEPRZYJACIEL, APERCEPCJA, FORMALIZM JONESA, WIATRY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, DREWNO WCZESNE, ANTYBIOZA, BAR, JELITODYSZNE, POŻYTEK PSZCZELI, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, RATUSZ, GONADOTROPINA, ROZBRATEL, BIOMASA, STRZELEC KENIJSKI, JĘZYK NESYCKI, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PAWIAN GWINEJSKI, AMFITEATR, CZYNNOŚĆ PRAWNA, ADRES INTERNETOWY, LĄD, PANSPERMIA, GÓRALSKI, TOPSPIN, TWIERDZENIE WILSONA, SYRYNGA, OSMOZA, PĘTLA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KURANT, KRÓTKI RÓG, CISOWATE, IZOMER KONFIGURACYJNY, BĄBEL, OBSERWATORKA, FRANK MONAKIJSKI, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, TELEFONIA STACJONARNA, ASTER, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, MIKROWENTYLACJA, REHABILITANT, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, AUSTRALOID, MAŁPKA, WŁÓKNO, AKT PRAWNY, MEKSYKAŃSKI, BIJATYKA, PLEBS, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, OLIWKOBRODAL, OKULAR, MNOŻNIK, SREBRNA PAPROĆ, OCTOWNIA, DEKOMPENSACJA, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, CHŁOPAK DO BICIA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, WIZJA, SPADOCHRONIARKA, CREPIDA, BILANS TLENOWY, KROMKA, JĘZYK FLAMANDZKI, MLEKO, CHLEBEK PSZCZELI, TŁUMACZKA, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, LITRÓWKA, ZAPRAWA, KOŃ JOMUDZKI, OURANOZAUR, KARELIA, KAWIARKA, POWOŹNIK, METODA STRZAŁÓW, SIATKA, CMOKIER, DZIADZIENIE, OSET KĘDZIERZAWY, PROZODIA, BACKGROUND, ARMIA, ANTEOZAUR, JĘZYK KARYJSKI, IRANISTAŃSKI, POZYTYWIZM LOGICZNY, UDRY, BRACHYLOFOZAUR, RYNEK KONSUMENTA, FRIK, IKROWIEC, MOHER, PODZBIÓR, LEGISLATYWA, NEWTON, WYPIÓR, LALKARSTWO, SARISA, KOSS, OBIEKTYWNOŚĆ, SOS MORNAY, ZHAFTOWANIE SIĘ, SZPICAK, APIKOMPLEKSY, CONFIT, NOTOZAURY, MISIAK, DZIANINA, KUDAT, KUPON, MUTUALIZM, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, HISTERYK, RDZA ZBOŻOWA, ŻŁÓB, ZWIĘZŁOŚĆ, REGENERATOR, KOKORNAK, KODYFIKATOR, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, VALYRIA, VERTIKAL, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, POLICJA OBYCZAJOWA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, STOŻEK NAPŁYWOWY, POROŚLE, PŁOTEK, PIONEER, BRZESZCZOT, AERONOMIA, OGNIWO BUNSENA, HYBRYD, INDUKCYJNOŚĆ, KULTURA, PAJACYK, ZATYCZKA DO USZU, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, KLASYCZNY HATTRICK, PRĄTNIKOWCE, USŁUGA OBCA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, STOLICA, KONIK, FACJATA, ODDYCHANIE, GRYZONIE, WYROK, ŚWIATEŁKO W TUNELU, TŁOCZEK, MIGLANC, ZĄBEK, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, GOŁĄB POCZTOWY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, HORMON PŁCIOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, LAMPA KARBIDOWA, KINDER NIESPODZIANKA, GABINET LUSTER, KABLOBETON, MAGAZYN, EFEKT PRIMAKOFFA, JURYSLINGWISTYKA, BOZON W, KOŁO POLARNE, ?DREWNO PIERWOTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSITANO koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSITANO
koń luzytański - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 8 lit.).

Oprócz KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KOŃ LUZYTAŃSKI - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x