DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARENGA to:

drzewo ozdobne z płd. wsch. Azji; z soku pnia otrzymuje się wino palmowe; palma cukrowa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARENGA

ARENGA to:

roślina azjatycka z rodziny arekowatych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.059

BUDOWNICTWO, SZTUKA MYKEŃSKA, OBORA DWORSKA, PLANKTON WIRÓWKOWY, TERROR, KANCEROGEN, PĘPEK ŚWIATA, KSIĄŻKOWOŚĆ, LITEWSKI, BREAKDANCE, ENERGIA GEOTERMALNA, WYCINEK, BĄK, PROMIEŃ ALFA, PRZESŁUCHANIE, MECHELEN, MJEIK, KROKIEW, INTA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, DIAK, MOSTEK, HURMA, KOLEJKA LINOWA, BOLSZEWICY, HARMONIJKA, PRZĘŚL OSTRA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, UKROP, ZDENERWOWANIE, PSYCHODYDAKTYKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, INTEGRACJA SPOŁECZNA, POBIAŁKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, FAKT NAUKOWY, BALSAM, HOBBISTA, FECHMISTRZ, KASZUBSKOŚĆ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, LOTNOŚĆ, RODZINA, OSTRYGOJAD, PARK PRZEMYSŁOWY, WYGASZACZ, DYSTONIA TORSYJNA, POKRYWA, SIATECZKA, PECZ, ŁUCZNIK, SZARAŃCZYN, DICYNODONTY, KLINOLIST, MRÓWKOJAD, POWIJAKI, ARCTG, LEŻA, PRZEJEZDNA, NOWOWIERCA, ZWYCZAJ LUDOWY, GRA SINGLOWA, ZMARTWIENIE, WIEWIÓRKA RUDA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, CHRYZMO, ZERWA, ZGRAJA, TERYNA, OGRANICZONOŚĆ, ANTYCYPACJA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ŚLIZGAWKA, ŻÓŁW MALOWANY, DRZEWO SAGOWE, STYL MANUELIŃSKI, ODGRYWKA, SOLNISKO, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ODCZUCIE, SZWEDY, ZUPA, IRREALIZM, HIENA, GUZ KULSZOWY, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, BORINAGE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SIŁACZ, WŁÓCZĘGA, ROPUCHY NOSATE, ŚWISTUŁA, KRYSTALIZACJA, TŁO, AGORA, BRZOZA PŁACZĄCA, WZÓR, SZAMA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, PODRÓŻ, ŚWIETLICZANKA, SNIFTER, LATAWIEC, SKLERODERMIA, WSZYSTKOIZM, SPIKER, BYSTROŚĆ, PUCH, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ŁOPATA, KOSTIUM, ORTOPTYCZKA, DNI OTWARTE, BORSUK, MIELINA, SUCHORYT, NAZWA SYSTEMATYCZNA, JOGIZM, NIEPUNKTUALNOŚĆ, AREKA, BÓBR AMERYKAŃSKI, LAMUCKI, SĘK, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, COCKNEY, JEŻ USZATY, WAMPIR, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KODYFIKATOR, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PORTO, TATARKA, HARMONIJKA USTNA, PRZĄDKI, POLSKI, OBIJACZ, ORGANISTA, TRZON MACICY, BIBUŁKARKA, CHINOWIEC, PIK, ARENGA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SZLACHTA CHODACZKOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GNIAZDO NASIENNE, NEGACJONISTA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KONTYNGENT TARYFOWY, WYGADANIE, NEKTARNIK, PODSADKA, ALBUM, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, FLETY, SACHALIŃSKA, HISTORIA, JODŁA NORDMANNA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, DEWALUACJA, ALEJA SZTYWNYCH, PLATAN, NUDZIARZ, SŁOWIANIN, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, DOBYTEK, AWANS LODOWCA, UFNOŚĆ, BRYZG, HUCUŁ, SŁOWA, DOŚWIADCZENIE, KOJEC, ANTYWESTERN, NUR LODOWIEC, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, JĘZYK, POJAZD, ZYGOTARIANIN, LEPKOŚĆ CEN, DEFINIOWALNOŚĆ, PLICHTA, TRAWERS, STYL ARTYSTYCZNY, BŁYSZCZAK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, EDUKATORKA, POŻYWIENIE, SZLAM, WIELOPESTKOWIEC, ŚWIĄTKI, PISMO FONETYCZNE, CHOROBA CAFFEYA, EDEA, STEKOWCE, FILEMON CIEMNY, EKONOMIA ROZWOJU, FILM NOIR, ANTYNATURALIZM, MAORI, CUDZOŻYWNOŚĆ, KŁOBUK, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, RAMFORYNCHY, KIRGISTAN, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ENERGETYKA CIEPLNA, MOSHI, OSPAŁOŚĆ, LĄG, CHOROBA BERGERA, GEN DOMINUJĄCY, AUTOSZCZEPIONKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ŚWIATOWOŚĆ, FAUNISTYKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, KOSIARKA ROTACYJNA, WULKAN BŁOTNY, ZWROT, CYLINDER, DZIESIĄTKA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MUTUALIZM, WĘZEŁ ZATOKOWY, NIEMĘSKOŚĆ, GRABARZ, KARP PEŁNOŁUSKI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, MODNIARZ, DRZEWO MASTYKSOWE, STATYSTYKA OPISOWA, FENETYKA, SAMOZAPŁON, GRACZ, PAPILOTEK, FEDERACJA, ZLEW, KUBECZEK, KUROPATWA, LUKSEMBURSKI, OBUCH, STABILIZACJA, WYRĘBA, KĄT, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, FIZYKA, KARAFINKA, UTRAKWIZM, ZGORZEL GAZOWA, KRIONIKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, MALAGA, KRÓTKI RÓG, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ZAPAŁECZKA, PLAŻÓWKA, PARÓWKA, SPREJ, GOŁĄBEK, BRONTOZAUR, PUŁAPKA OFSAJDOWA, MYKOLOGIA, MASSACHUSETTS, STOPA, MIESZKALNOŚĆ, TORREJA, BLOK SOCJALISTYCZNY, SIŁA SPOKOJU, TEMPERATURA CURIE, GŁOWIENKA, DZIAD, PŁYN SUROWICZY, CHELAT, MIŚ, TRAJEKTORIA, KLON, TRUST, POPŁÓD, STUDENT, CZERWONA FALA, PARAMAGNETYK, TOR, SEKWOJA OLBRZYMIA, KSIĘGOWA, JANUSZ, KOPROFIL, ROŚLINA EGZOTYCZNA, NKAYI, JEDWABNIKOWATE, NIESZLACHECTWO, KAZUISTA, KOMBINACJA ALPEJSKA, MAJSAN, CIĄŻA, GEODYNAMIKA, ?ALMARIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.059 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARENGA drzewo ozdobne z płd. wsch. Azji; z soku pnia otrzymuje się wino palmowe; palma cukrowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARENGA
drzewo ozdobne z płd. wsch. Azji; z soku pnia otrzymuje się wino palmowe; palma cukrowa (na 6 lit.).

Oprócz DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DRZEWO OZDOBNE Z PŁD. WSCH. AZJI; Z SOKU PNIA OTRZYMUJE SIĘ WINO PALMOWE; PALMA CUKROWA. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast