FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAWERS to:

fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRAWERS

TRAWERS to:

poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących (na 7 lit.)TRAWERS to:

w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej dziób z rufą) jednostki pływającej liczony w poziomie od miejsca obserwatora (lub od innego umownego miejsca na jednostce) (na 7 lit.)TRAWERS to:

urządzenie w postaci odpowiednio usytuowanej grobli, którego zadaniem jest ochrona nabrzeża przed wylewem wody (na 7 lit.)TRAWERS to:

to, co łączy równoległe elementy maszyny (na 7 lit.)TRAWERS to:

naturalny lub usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych (na 7 lit.)TRAWERS to:

ćwiczenie ujeżdżeniowe w jeździectwie - jest to ruch boczny, w którym głowa konia jest zwrócona w kierunku ruchu, łopatki przesuwają się po torze równoległym do ściany, zad skierowany jest do wewnątrz, a kończyny zewnętrzne krzyżują sięponad wewnętrznymi (na 7 lit.)TRAWERS to:

w miarę łatwe odbicie od drogi wspinaczkowej, które umożliwia szybką ewakuację ze ściany w sytuacji np. załamania się pogody (na 7 lit.)TRAWERS to:

wejście na szczyt, przełęcz czy inny obiekt wspinaczkowy jedną drogą, a zejście inną (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do osi statku i jego kursu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.490

TURÓWKA, OKRĘŻNOŚĆ, KONTRABANDZISTA, GŁOSKA NOSOWA, DEDYKACJA, TRAWERS, STATEK, STRZAŁA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, JOŁOP, BANKSTER, TEMPERAMENCIK, DOLAR ETIOPSKI, MOLOSOWATE, MAGNOLIA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ZMIERACZEK NADMORSKI, ROCK, NIECZYNNOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, WYTWÓRCZOŚĆ, AUDIOBOOK, TAMILSKI, ŻART, DOWN, INFLACJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, NIECENZURALNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PIAST, OCZYSZCZALNIK, GAŁKA OCZNA, DZIAD, REAKCJA, WYRAŻENIE, MECHANIKA GRUNTU, PROMOTOR, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CENTRUM, DETEKTORYSTKA, ANONEK, PERYMETR, MASZT, POMADKA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DYPLOMATKA, KROATYSTYKA, UBRANIÓWKA, SEN NA JAWIE, KUJNOŚĆ, LENIUCHOWANIE, SAMOROZPAD, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, ANARCHIZM, NOTORYCZNOŚĆ, APPELLATIVUM, TEST, KAPUCHA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ŁADOWNIK, WARIATKA, AKTYNOWIEC, GEKON, ITINERER, BABIOGÓRZEC, BEDŁKA, DRYL, GARBARZ, TENDENCJA, SZOK, POWTÓRZENIE, SKRĘT, FENOLOGIA, PATAFIAN, OŚ PORTALOWA, MIOTEŁKA, CHOKER, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ZAKŁADKA, KAMORRA, HIMALAJE, OCZKO W GŁOWIE, PATYK, PODATEK EKOLOGICZNY, EUROWALUTA, FORMAT BINARNY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, MYJNIA SAMOCHODOWA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ASPOŁECZNOŚĆ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WYPALANKA, NORIKER, VERTIKAL, ZAJĄKNIĘCIE, ASPIRANT, DZIELNICOWY, SIEDZISKO, POMAGACZ, FATYGANT, PASO PERUANO, GEOFIT KŁĄCZOWY, GHEE, WŁÓKIENKO, GUJOT, BI, GŁOS, FIGURA, CZAS GRAMATYCZNY, BRODOWSKI, SZKŁO Z MURANO, TEORIA INFORMACJI, ASYSTENTKA, GIDIA, PROCES KANONIZACYJNY, DWUNASTKA, SYROP, KOLEŻANKA PO FACHU, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, FARSA, PIERWOTNIAK, KWOTA BAZOWA, IMMUNOGEN, WZROST GOSPODARCZY, ŚLIWA, PLECIONKA, KENIJSKI, KULTURA MINOJSKA, KOCIOŁEK, OBSUWISKO, MŁYNEK, PETREL, INNSBRUCK, PASIAK, SZKOŁA WYŻSZA, ŚPIĄCZKA, MATA GRAWITACYJNA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, OZÓR, CZEKOLADZIARNIA, DING, MAGISTRALA, TERRANIE, WYKONAWCA, WIEK NIEMOBILNY, KAJMAN OKULAROWY, KROPLA W MORZU, ROZBIERANKA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ORTOPEDIA, KRZYŻÓWKA, KARCZOWISKO, BAZYLIKA, SZKŁO LABORATORYJNE, KAGU, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KOTWICZNIKOWCE, MGŁA WYKŁADNICZA, SŁOMIANY ZAPAŁ, CÓRA MARNOTRAWNA, DEZERTER, SMUTY, BOCZEK, KIERUNEK, PODKATALOG, MASZT, KURIER TATRZAŃSKI, ANTYWESTERN, JASZCZURKA WĘŻOWATA, KĄT, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, MINIMALISTA, ASCEZA, PAT LEGISLACYJNY, POLEWKA, SUTEK, SĘDZIA ŚLEDCZY, MISIEK, JEDNOSTRONNOŚĆ, BIURO MATRYMONIALNE, DEOKSYNUKLEOTYD, CYKL, PODSTACJA TRAKCYJNA, PIERÓG KARELSKI, FILEMON BIAŁOSZYI, KOŁO MAŁE, MINERALOGIA GENETYCZNA, GASTRONOMIK, PORODÓWKA, KOSZULA DEJANIRY, EPIFITOZA, WYPUSTEK, HISPANO, PINZGAUER, SKROMNOŚĆ, PROCH, RZODKIEWNIK, MAMUTOWIEC, PRACZ, HIENA CMENTARNA, CYBORIUM, SPOTKANIE OPŁATKOWE, GRA RPG, ROZEDMA PŁUC, TURBINA AKCYJNA, TANIEC STANDARDOWY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, VIANI, RDZEŃ, PŁYTA OCEANICZNA, GOSPODARKA NATURALNA, STOPNIOWALNOŚĆ, ZGRZEWKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SKARBNIK, STATYSTA, MARA, WÓDKA GATUNKOWA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DEFICYT, ZESPÓŁ TURCOTA, OPERATOR, WURŚCIK, LAMPA PUNKTOWA, BĘBEN, SKROMNOŚĆ, NACHLANIE SIĘ, FILOZOFIA NAUKI, ODKUPICIEL, WYSPA WULKANICZNA, GARDEROBIANA, STYL IZABELIŃSKI, BOCHENEK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FREZARKA KOPIARKA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PODŁOŻE GRUNTOWE, PLEBEJUSZ, TRIMER, PRZEKŁADOWCA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, WYŁAWIACZ, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KOMEDIANTKA, LOTNICZKA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, LODOWIEC FIELDOWY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MEDYCYNA KOSMICZNA, WĘZEŁ, HISTOLOGIA, PRZEPOCZWARZENIE, INFORMATYKA, CRO-MAGNON, NAZWA TOPOGRAFICZNA, RÓWNOWAGA, PRAWO RUSKIE, ADAMITA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ANGLISTKA, KURECZKA, PODIUM, PHISHER, ZRAZ, KONFEKCJONER, WESOŁOŚĆ, STOŻEK ŚCIĘTY, ORZESZEK PINIOWY, KOMISJA BUDŻETOWA, ŻUREK, PŁOZA, KUMA, ZGRZEBŁO, CENT, AMFIBIA, KOKORNAK, GRA WSTĘPNA, DYSTANS, ENKLAWA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, KRĘG SZYJNY, CZEPLIWOŚĆ, KWINTET SMYCZKOWY, PROCENT SKŁADANY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MASTYGONEMA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PRZEMIANA POKOLEŃ, TRZĘŚLIKOWCE, SZARADZISTKA, GWAŁT, UŻYTEK, CUDOTWÓRCZYNI, ZHAFTOWANIE SIĘ, NOSIDŁO, ?SENSOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAWERS fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAWERS
fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.).

Oprócz FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FRAGMENT DROGI WSPINACZKOWEJ, KTÓRA NIE PNIE SIĘ DO GÓRY LECZ PROWADZI MNIEJ WIĘCEJ W POZIOMIE, W POPRZEK ZBOCZA, ŚCIANY CZY PŁYTY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast