ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĄKANIE to:

zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów albo częstymi zawahaniami lub pauzami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.480

KRAWIECZYZNA, MIZUNA, ZABIEG LECZNICZY, ZACHŁYST, RAK AMERYKAŃSKI, MIEJSCE, RELACJA DWUCZŁONOWA, KOŃ NA PATYKU, POIMEK, STOŻEK, LUSTRO TEKTONICZNE, MOL, FILOLOGIA GERMAŃSKA, SŁONIOWATOŚĆ, NIEDŹWIEDNIK, SAŁATA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PŁYN INFUZYJNY, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, WIEK ROZRODCZY, ODCZUCIE, IMPLEMENTACJA, KREOLKA, ULEGŁOŚĆ, TUTOR, TYMPANON, FLEKTA, NADSCENIE, PĘDZARNIA, HARMONIA, PODSTAWKA, ZAJĘCIE, AŁMA-ATA, AWIZO, ŁYŻKA, HERBATKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, GOŹDZIANKA, NIESPIESZNOŚĆ, FITOGEOGRAFIA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, OTWÓR, KAZIRODCZOŚĆ, PERCHA, MUSICAL, WIKING, CHOROBA POCAŁUNKÓW, GONIOMETRIA, ANTENA RAMOWA, MICHAŁEK, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, ANITA, EKSPRES, NAJEŹDŹCA, MATECZNIK, JĘZYK ELFÓW, RUG, KASZA, BUZIA, KOLACJA, CEMENTOWE BUTY, SCHABOWY, SPADKOBIERCA, HAŁAŚNIK, ELEKTROŚMIECI, CIUPAGA, KOTEW, PROFITENT, POSTĘPACTWO, ZABURZENIE, ORGANKI, BEJCA, RAMA, GARBARSTWO, CIENKA SKÓRA, STARZENIE MORALNE, KEYBORD, KATAKUMBY, STORYTELLING, LEŚNIK, REJESTR, POPRAWIACZ, HYBRYDYCZNOŚĆ, JEZIORO ZASTOISKOWE, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ERUPCJA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RADA, ZAŁOM, OSPA, GAŚNIK, ALGEBRA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, DROBINA, JAZZ, SZLACHAR, WĘGIER, BARETKA, LEGENDA, TERMINAL PASAŻERSKI, TAPETA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, TERAPIA ODRUCHOWA, RODZAJ, CZYŻNIE, WIERNI, BANK DOMICYLOWY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, TAŚMA, MUZA, PŁAWA, GĄBKA, KRÓLOWA MATKA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, IRYZACJA, ISLAMISTA, KRÓTKI WZROK, ŁAWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOŃCZYNA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, GASTRONOM, BETONOSKOP, SZPARA POWIEKOWA, KLASZTOR, SKRUPULANT, MAJOWY PRACOWNIK, STWIERDZENIE, LISZAJ RUMIENIOWATY, WIBRACJA, ŁOPATA, KAMBUZ, PERIOD, ANTRYKOT, KORDON, WIROWOŚĆ, OZDOBNICA WIĘKSZA, MARK, OSOBA, ODGAŁĘZIACZ, HETEROTROFIA, PŁÓTNO, FARMAKOEKONOMIKA, WOREK TRZEWIOWY, WYKRZYKNIK, TYP TURAŃSKI, PROCES INWESTYCYJNY, GALARETKA, PROMIEŃ, SIEDEMNASTKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, GATUNEK MIESZANY, ZGNIŁY KOMPROMIS, ANTROPOZOONOZA, FASCYNATOR, OPŁATA MIEJSCOWA, INWESTYCJA, DYSK GALAKTYCZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KARTOGRAFIA, WOS, REKOMENDACJA, KONWIKT, EKSPERTKA, METODA NAWIASÓW LIEGO, PLATFORMERS, ALIENACJA POLITYCZNA, REPOWNIA, PIECHUR, TRZY KARTY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KRYSTALOFIZYKA, RYBA MASŁOWA, TYSIĄC, DOUBLE DUTCH, WYPIÓR, TRYL, MASŁO CZOSNKOWE, BIEGUN, ZBIORNIK, PROFESOREK, DWURÓG, KWASZONKA, ŁADOWNIK, NERWICA NIEDZIELNA, SOK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, JĘZYK GURAGE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KROTON, BIAŁA DIETA, WOSKOWNIA, GEOELEKTRYKA, PŁAZAKOWATE, STRZAŁ, FONIATRIA, PĘDNIK OKRĘTOWY, KAUCZUKOWIEC, LAMPAS, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MUTACJA PUNKTOWA, AKSAMIT, PUNKT KOPULACYJNY, DRAWIDYJSKI, WIĄZANIE, RYGORYSTKA, SZCZELINA DYLATACYJNA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ABERRACJA, KIERUNEK, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, FILM KATASTROFICZNY, POCIĄG METRA, FAZA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, WSPORNIK, DIRCIK, REKRUTACJA, DODATEK STOPOWY, MEDIANA, KRATER, NOTARIUSZ, TOM, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, CZĘBOREK, KURTYNA SKALNA, ŁOBODA, KLOSZ, ANGIELKI, NAWYK, NOŻYK, PRYMARIUSZ, WŁOSEK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, ZRAZOWA, PRZĘSŁO, FRONTON, KOBIETON, MAZUREK, PROJEKT, SZENG, KARL, PRZEKŁADKA, CENA ADMINISTRACYJNA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PREPPERS, SAMOTNA MATKA, FIZYKA, SSAK, ZAWORA, LITERATKA, ROBAK, DOŚWIADCZENIE, PARKAN, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, MASCARPONE, PRZYDAWKA, MASZYNA TŁOKOWA, RULETKA, TYRANIA, ILOCZYN BLASCHKEGO, ENDOPSAMMON, KOSMOS, NEBULIZACJA, INŻYNIER DUSZY, POPYCHŁO, STOPA NARZUTU, TŁOK, PACAN, KONTROLING, SALTATO, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, AKWARYDY, INGRESJA MORZA, CZESKI, FILM SCIENCE-FICTION, WZROST GOSPODARCZY, TARSKI, DIAŁ, AMBASADOR, BYSTROŚĆ, EMBOLIZACJA, KONSTANTAN, WELWET, UZWOJENIE WTÓRNE, ALTOCUMULUS, KASKADER, PRZECIEK, WYWALENIE SIĘ, ANTYGRAWITACJA, PATRIARCHALIZM, OBRÓT PIERWOTNY, ?PANEKLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĄKANIE zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów albo częstymi zawahaniami lub pauzami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĄKANIE
zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów albo częstymi zawahaniami lub pauzami (na 7 lit.).

Oprócz ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZABURZENIE PŁYNNOŚCI MOWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ CZĘSTYMI POWTÓRZENIAMI LUB PRZEDŁUŻENIAMI DŹWIĘKÓW, SYLAB CZY SŁÓW ALBO CZĘSTYMI ZAWAHANIAMI LUB PAUZAMI. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x