WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)POCHODNIK to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)WYRAZ POCHODNY to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERYWAT

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.152

HEBAN, WOLT, JUDASZOWE SREBRNIKI, SUFIKS, KONWIKT, DEZINSTALACJA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, CYCES, MIARKA, KARMNIK, ZAKRĘT, KANTON, REKOMENDACJA, TRANSPORTÓWKA, KREWNIAK, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, WABIK, TWÓR SIATKOWATY, HARCERKA, KĘPA, REN, PRZEMOC, ŚRUBOWIEC, DUCHOWY OJCIEC, TINA, UPROSZCZENIE, MAŁŻ, PARZYSTOŚĆ, MATECZNIK, POLITYCZNY, PRZYNALEŻNOŚĆ, GWAJAK, EKSYKATOR, PRZELICZNIK, RETRAKCJA, TRANSMUTACJA, EWOKACJA, SŁUP, ISKRA, LUDWIK, TERAPIA HOLOTROPOWA, WIELKOŚĆ, AWIZO, MNOŻENIE MACIERZY, TELEGRAF CHAPPE'A, SZYKANA, ZŁOTOROST, ALOZA, WIATROWNICA, ZAKOP, PROWANSALSKI, ADAPTACJA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PARK TECHNOLOGICZNY, JEDWAB NATURALNY, KOLET, IZOLATORIUM, KOŁO, PENTAPTYK, ŻUBR WĘGIERSKI, SALSA, DRUHNA, MUSZTARDA, KAPELMISTRZ, GUMA, POŁOZ ZIELONY, KIJEK, KOMISJA REWIZYJNA, MANTELLOWATE, BIOCYD, GLORIA, DEPESZOWIEC, SZTUKA ZDOBNICZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BALERON, WOŁOGDA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, LODOWIEC ALPEJSKI, URABIALNOŚĆ, MORENA DENNA, GENEZA, MŁODZI, PŁUCA, PŁYTA STOLARSKA, DROMOS, RYZYKO OPERACYJNE, CYFRA, RURA GŁOSOWA, REWERS, BLOKHAUZ, SIŁACZ, DŁUGIE RĘCE, SAMICA, ŚWISTAK KANADYJSKI, USTERKA, KRZYŻOWA, KARAFECZKA, KOLOR OCHRONNY, POLICJA, FOTOGRAM, FRANCUSKI, NOC KAIRU, BLU-RAY, ŚWIATŁO CZERWONE, DELFIN PÓŁNOCNY, PAWILON, DŁUGI WEEKEND, POTOK, BULAJ, ANTONOMAZJA, OBRZĘK, JAWAJKA, FORKASZTEL, SIAD RÓWNOWAŻNY, SALA, LUK, SALCESON, NEWELSK, KLATKA SCHODOWA, NÓŻ BOJOWY, GLIZA, MARTWOTA, POMNICZEK, TRÓJKĄT, CZABAN, SILOS ZBOŻOWY, BEANIA, NASUWKA, COMBER, INTERMEZZO, SZABER, PLAN MOBILIZACYJNY, OKRZOS, ZAZDROSTKA, BRZEZINA, PIEROGI, FOSFORYT, OKOLE, ŁUPEK DACHOWY, LEK CYTOSTATYCZNY, RAMIENICA ZWYCZAJNA, GRA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, KASETA, BRAMKA, DŁUGODZIÓB, ORLEŃ POSPOLITY, FIRANKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, SERDAK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BANIA, WOŁYNIANIN, TRAMONTANA, ROZNOSICIEL, BĄK, PIĘKNY WIEK, AKCEPTOR, OBRÓŻKA, KADŁUB SAMOLOTU, SZTUCZNE SERCE, KORTYNA, GNOMON, SYSTEM ZARZĄDZANIA, MELANODERMIA, CHOROBA PLUMMERA, NIEUPRZEJMOŚĆ, JAMES, PRZEDSTAWIENIE, FALAFEL, TOM-TOM, TREPY, WIKARY, NAPPA, LIBELA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, HISOWANIE, PODTYP, WĄSONÓG, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, JĘZYK ANGIELSKI, PIKADA, SOK, CHAŁUPNICA, MADAGASKAR, STEP, SZLUFKA, INDEKS RZECZOWY, KOSZ, KUBECZEK, EKSPLOATACJA, WIESZAK, WYNAGRODZENIE, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, DZIADZIENIE, PASEK, KRUŻA, CIAPKAPUSTA, SĘK OTWARTY, ODPRAWA POŚMIERTNA, SYGNAŁ, WIĘZADŁO OBŁE, USZAK, KLESZCZE, MAJĄTEK NIERUCHOMY, TOALETA, POCHODZENIE, BASTEJA, LINIA, TECHNICZNY NOKAUT, ŚWIATŁO, FALKA, DESNOYER, GEORGIA, ROZGRZEWACZ, KOLANO, KSIĘGA METRYKALNA, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, FRONDIBOLA, ANGLEZ, PESTO, SIEROTA SPOŁECZNA, DERYWACJA WSTECZNA, AGREGAT KRYSTALICZNY, FASETKA, DOM HANDLOWY, PLURALIZM, MAKARONIARZ, NIZWA, KONTENER, MAPA NUMERYCZNA, DERYWAT MUTACYJNY, NALEPKA, WĘGAREK, WROCŁAWSKOŚĆ, OTTER, RYWALIZACJA, BAT, LIBELLA, UTAH, BRAK, SMOLT, KAMIEŃ NERKOWY, SIŁA, WIERNOŚĆ, BADANIA, NIEBIOSA, LEFROY, RUCHANKA, ŁUG, SIODEŁKOWCE, DOM POSELSKI, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, ENGAGEMENT, APTAMER, CZŁON PODRZĘDNY, FUNKCJE ELEMENTARNE, KINDŻAŁ, DOWÓZ, PRAWO ZATRZYMANIA, MARCHWIANE RĘCE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SESJA, PRZYPADŁOŚĆ, PRZEBIERANIEC, PÓŁKULA, ŁBISKO, RESPONDENT, CIASTKO, CZAKUELA, LOT, POROST, OSTENTACJA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ELIPSA, BLOK, KOROZJA BIOLOGICZNA, AMBASADORKA, CZASZA, OKA, WYPADKOWOŚĆ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, CHOROBA BRUGADÓW, PARZENICA, WĘZEŁ KOLEJOWY, OBRĘCZ, INTERWAŁ, PROROK, DROBINA, BANDAMKA, CEMENT, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, JASKINIA LODOWA, POIMEK, KIESZONKA, STENGA, SZKLANKA, ?JASKINIA LAWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)
POCHODNIK wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)
WYRAZ POCHODNY wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.).
POCHODNIK
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.).
WYRAZ POCHODNY
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.).

Oprócz WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast