Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)POCHODNIK to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)WYRAZ POCHODNY to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERYWAT

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.512

POSZKODOWANY, AKTYWNOŚĆ, DRYBLING, MIZUNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, EUCHARYSTIA, PODOBIZNA, WYPADEK DROGOWY, ATRAKTANT, PASTORALE, BULION, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SEKSTET, AMUNDSENA, FILET, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ANAGLIF, LITEWSKI, BAKSZTAG, EMIGRACJA, BOSS, POLIKRYSZTAŁ, PRZEPITKA, SERENADA, TEORIA INFORMACJI, LICENCJA POETYCKA, HRABSTWO, WIEŻA STRAŻNICZA, KAMYCZEK USZNY, PEREŁKA, NORWESKI, BICIE CZOŁEM, OBUDOWA, ISKRA ELEKTRYCZNA, KURACJA, SŁODKA BUŁKA, BZYGI, RÓŻDŻKARZ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SZAFLIK, KUMULACJA, TOP, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, RODZAJ, CZARCIK, PÓŁWEŁNA, OPERA MYDLANA, WINIAN, KAWALER, PACHOŁEK, TYMOTKA, RUGBY, KOLCOROŚL, PEPIK, MAGNEZJA, DZIAŁ WODNY, PREZENTACJA, KOJEC, CHWYTACZ, HULK, MUSZLA, MORENA DENNA, KĘS, WENTYLACJA MECHANICZNA, CIĄG GEOMETRYCZNY, REGIMENTARZ, CZARNY RYNEK, DYSHARMONIA, KOKTAJL KRABOWY, OMFALOMANCJA, NASKÓREK, DUCHOWY OJCIEC, OBRÓT WTÓRNY, ROZETKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BEGONIA, LAWINA GRUZOWA, KALIKO, MIECH, ODSYŁACZ, PRIMADONNA, SEGMENT, LOKATOR, LAMPA LUTOWNICZA, DZIRYT, KRUPON, RÓJ, KOPUŁA PANCERNA, MNOŻENIE MACIERZY, UNISONO, MANIFEST, WYPALANKA, GŁOWA, TUŁACZ, JEŻ MORSKI, FULERYT, PODODDZIAŁ, DZIABKA, GEST, AKCJA, TALERZ, TRAMWAJ, KRATKA, MARYNARCZYNA, ROZPADLINA, STOS, HEBRAJSKI, ZOONOZA, SZYP, NORFOLK, SKARB, WYRAZ OBCY, KOMBAJN GÓRNICZY, PIEPRZ RÓŻOWY, ANASTOMOZA, TRAMONTANA, RÓW PRZECIWPANCERNY, WIENIEC, ZASTAWKA, KASZA MANNA, KOLEGA, PLUJKA, HARCAP, ZAKRĘTKA, BRYCZKA, PELENG, CIELICZKA, PŁOMIEŃ, SALAMI, ZIEMIA NICZYJA, OBTŁUKIWANIE, AKT MOWY, CHICLAYO, KABINA, TRZYDZIESTY, POMORSKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, HALOGENEK, PUCHAR, PRAWDA, ADIUSTACJA, INTELEKTUALIZM, NAPŁYW KORZENIOWY, NASUWKA, KONWENANS, DYSPENSA, KONTRABANDA, BAGAŻOWY, ODCHYŁ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, CHEKKER, SZYSZKA, ŚREDNIOPŁAT, TRYPTYK, SKRZYDŁO, STOPNIOWALNOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, WAKUOLA, ANOMALIA POLANDA, WYCZARTEROWANIE, SPRAWUNEK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, REFLEKS, SYNONIM TAKSONOMICZNY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KLAMOTY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, DESPOTYZM, SAKLA, GWIZDEK, SZLUFKA, KOŹLAK, KORKOCIĄG, POJEMNOŚĆ POLOWA, BERLACZ, JEDYNKA, ZĘBORÓG, GORSET ORTOPEDYCZNY, AGENCJA, HADIS, DRABINKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WYCIĄGARKA, POMPA POŻARNICZA, POWŁOKA, MAKAGIGI, WYROSTEK FILTRACYJNY, BIEG, PRZEPOJA, KALWARIA, ZODIAK, MASŁO, STROPNICA, PEŁNOŚĆ, TAUROGI, CUKIER, WCIERKA, TEST PASKOWY, UMOWA KOMPENSACYJNA, KOMUNIA, WYCINANKA, POLE, KINESTEZJA, KLIKER, FORSZLAK, BLANCA, WOSK, MENTALNOŚĆ, ŁATA, OŁTARZYK, PRYMARIUSZ, PRZYRODNI BRAT, TOPLESS, SZURPEK POWINOWATY, ROZWAGA, SPARRINGPARTNER, WYPADKOWOŚĆ, FLOTA, KOSZARKA, PRAWO FIZYKI, NIEOSTROŚĆ, OLEJEK HASZYSZOWY, GĘBA, AKCENT RUCHOMY, SCENARIUSZ, FLAMING MAŁY, PARAROTACYZM, ROZBIEŻNOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, REWOKACJA, BRUDAS, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KUTIKULA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, POLARNA CZAPA LODOWA, ZDRADA, KORBACZ, ZWIERCIADŁO, MIZOPEDIA, FILODENDRON, LIPA, PRZEDRUK, AMFITEATR MORENOWY, DRYBLAS, HOSTEL, SUWNICA BRAMOWA, POJAZD, WARZYWNIK, BULLA, SOPEL, OBYWATELKA, PYCHOTA, PERKALIK, NACIĄG, SZABROWNIK, PILOKARPUS, PUNKT SPUSTOWY, TAJNE NAUCZANIE, ALBUMIK, BLOCZEK, KOŁEK, BOMBERKA, DROBNICA, KITEL, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, DIADOCHIA, BUŁA, PEDERASTKA, PALINGENEZA, OBSERWATORKA, INICJATOR, SENSUALNOŚĆ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, CZARNY PUNKT, DYFERENCJACJA, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, PAŹDZIERZ, ATRYBUCJA, ZAWIESIE, HALBA, KAPISZON, KIRENIA, PALATOGRAM, PROGRAM, DYFUZJA CHEMICZNA, TRYMER, KLAUZURA, REOGRAF, TRANZYSTOR POLOWY, SSAK MORSKI, BUDLEJA, TANGO, DWORAK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, WIRTUALIZACJA, CHOMĄTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
derywat, wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)
pochodnik, wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)
wyraz pochodny, wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.).
POCHODNIK
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.).
WYRAZ POCHODNY
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x