WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)POCHODNIK to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)WYRAZ POCHODNY to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERYWAT

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.152

KREDYT INWESTYCYJNY, AUTOMAT, MOBBING, GODZINA PRAWDY, BLOKHAUZ, PORTFEL, OSMYK, ZIEMNIACZEK, SKANIA, APOLOGETYK, VOTUM, BATALIA, STREPTOKOK, MOCZ, WIERZBINA, APOLOGIA, RECEPTARIUSZ, MAZER, JON, STACJA POSTOJOWA, ELEMENT, WĘŻOWNIK, KOŹLAK, CUGANT, MUCHA SUCHA, PAŁĄCZEK, HERBATA, KSYLOFON, OTWÓR WYLOTOWY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, TEXAS, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KOK, NERW ŁOKCIOWY, PRZÓD, ZNAK NAWIGACYJNY, PRZECIER, PICUŚ, REDAKTOR TECHNICZNY, DYL, PASER, ARGUMENT, SKÓRKA, ARENDARZ, PORĘBA, FILM DROGI, ZACHŁYŚNIĘCIE, SZYCH, SZTYLPY, ZŁOTA RENETA, CYKL REPRODUKCYJNY, ALLEGRETTO, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SPODENKI, TEŚCIK, GENDER, ALBAŃSKOŚĆ, IZBA, ODKAŻACZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PRZYCHÓWEK, SKALA, OBCHODOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SAKWA, SAMOGRAJ, PIK, AKADEMIA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, DOMY, POBIAŁKA, OPASŁOŚĆ, AVIZO, WRZASKLIWOŚĆ, DWUNASTKA, BLIN, SUROWICA, SZCZELINA BRZEŻNA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PRĄTNIKI, DERP, UDERZENIE, ROTOR, KASA, CYWIL, ANKUS, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SMALCZYK, PUNKT KATECHETYCZNY, LINA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, STEROLOTKA, JELARANG, PRZYCZÓŁEK, PRÓBA, BLASTODERMA, ADIUTANT, GŁOWA, CHOINKA, PELENG, LAWATARZ, TEATR, FILAR, DYMKA, LIST, WYZWISKO, MSZA GREGORIAŃSKA, EMOTIKON, PYSZCZEK, LEVEL, ZAKONNICZKA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, STYMULATOR, PARZENICA, KRAWAT, BUZIA, OSKÓREK, ZORZA, BEAN, KAMIKAZE, KARA, OSTRA AMUNICJA, AKCENT, EUTEKTOID, WYWROTKA, ÓSMY, SEKSTET, ŚWIATŁO, DESKARZ, NANERCZ, SZAL, KNEBEL, RÓŻOWA LANDRYNKA, MARATON, UKRAIŃSKI, INSTRUMENT FINANSOWY, BŁOTNIARKA, SYNKOPA, ŻYDOSTWO, PROWINCJA, WARUNEK LOKALOWY, PRZEPIĘCIE, KIRYS, POLIPTYK, GNIOT, COMBER, GULISTAN, KREDENS, CERKIEW, EDYCJA, FAWOREK, HARCAP, TERAPIA HOLOTROPOWA, TYNK, CAPRICCIO, SERIA, ASTRAGAL, OBRAZOBURCA, EMPIRYZM GENETYCZNY, GRÓDŹ, TOWARZYSZ PANCERNY, WIŚNIÓWKA, AMPUŁKA, ARGUMENT, DWUCYFRÓWKA, DYSPENSER, LOJALISTA, SZPILKOWE, OFICER PRASOWY, CARMAUX, DOROBEK, PORT, DWUNASTKA, LEKCJA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SKÓRZAK, PECZORSKA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, OBLĘŻENIE, CZYSTKA, POLIMER FLUOROWY, WIZA WYJAZDOWA, MODEL, LISTA STARTOWA, TWIST, MIEJSCE, PRASA, SOLANKA, ŁOŻNICZY, BILANS BRAMKOWY, ANTYPKA, KAFEL, PARA, WIR PIASKOWY, TARCIE, GNOMON, GŁOWA, KIERUNKOWSKAZ, ARONIÓWKA, BUTERSZNIT, PATRONKA, PRYMITYW, MNICH, POLONISTYKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ŁOTEWSKI, GRZBIET, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, NOCEK DUŻY, ANYŻEK, OSTROMLECZ, AUSZPIK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KARTA MOBILIZACYJNA, AMIDEK, OPONA, FIAKIER, SZERYF, STEROWANIE OKRESOWE, OPŁATA ADIACENCKA, CYSTA BAKERA, SMOCZEK, KOMBINEZON, MONOPARTYJNOŚĆ, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, CIAPATY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SULFON, RZEKA EPIZODYCZNA, BEZANMASZT, KASTANIETY, PLATFORMA PROCESOROWA, PARYTET, DOCENT, OWAD, PRZEWRÓSŁO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PODSTRONA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, CYGANKA, KIESZONKA, AGENDA, NIEŻYCIOWOŚĆ, SOK, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, TOPENANTA, GERMAŃSKI, GRA LOGICZNA, SZYFON, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, BAWOLE OKO, SPUST, MATRYKUŁA, BUDKA, REN, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ODSKOK, OMYŁKA, KABLOOPERATOR, MAJÓWKA, MUTACJA, WĄTROBIANKA, CIAŁO, ŻABKA, CZART, PŁUCZKA, GODZINA, MUSZTRA, PASEK, WARIACJE, PODSKOK, PREMIA TECHNOLOGICZNA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KOTŁOWNIA, OBRAZEK, KAMIENICA, ROZWAGA, PAPIER CZERPANY, SASZETKA, WELWET, TRANSPORTEREK, STADION, KWAS NAFTENOWY, GEOLOKALIZACJA, BUTLA GAZOWA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, TEKSASY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, GABINET, MEDALION, DROBNICA, ISTOTA FANTASTYCZNA, EMIGRACJA, KOMBINACJA, ?OBORA DWORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)
POCHODNIK wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.)
WYRAZ POCHODNY wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.).
POCHODNIK
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 9 lit.).
WYRAZ POCHODNY
wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 13 lit.).

Oprócz WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - WYRAZ UTWORZONY OD WYRAZU PODSTAWOWEGO ZA POMOCĄ PRZEDROSTKA, PRZYROSTKA LUB ODRZUCENIA CZĘŚCI WYRAZU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x