W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABLACJA to:

w geologii: proces spłukiwania, wymywania gleby i przesuwania jej w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABLACJA

ABLACJA to:

proces topnienia, ubywania śniegu lub lodu tworzących lodowce (na 7 lit.)ABLACJA to:

usuwanie warstw powierzchniowych materiału poprzez jego topnienie i sublimację, wywołane przez tarcie i siły oporu atmosfery (na 7 lit.)ABLACJA to:

zabieg kardiologiczny, który wykonywany jest w celu trwałego wyleczenie rodzaju zaburzenia rytmu serca nazywanego częstoskurczem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.470

MAEWESTKA, KIŚCIEŃ, KSIĘŻNICZKA, ŁABA, SREBRNY EKRAN, GRAETZ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SKAŁA OSADOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TRESA, KOSARZ, TAHITI, BYK, DWUZŁOTÓWKA, KANAŁ, FILTR CYFROWY, CEWKA RUHMKORFFA, GAMBIT, MEMBRANA, PIENIĄDZ LOKALNY, PANNUS, NARKOTYK, COSTER, SKRZYDŁA, ODWAŻNIK, STROPNICA, GOŹDZIENIEC, APLIKACJA, KWARTET, NAGOLENNIK, ZGRZEBŁO, KAWALKADA, OKRĘT DOZOROWY, PADYSZACH, PROFIL, RAPORT FISCHLERA, KOMISJA, ZBROJENIE, WILCZY DÓŁ, GNETOWE, RZYMSKI, ALI, NORA, JOGURT, HIBERNACJA, BABULINKA, KIFOZA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, TUBIETIEJKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, METAPLAN, CERES, OSTROMLECZ, GŁĘBSZY, DROGA ZBIORCZA, POZIOM, KRUCJATA, DZIEŁO OTWARTE, DZIEŁO, DWUDZIESTY ÓSMY, CYMBAŁ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MORFOTROPIA, BAGNO, OKULARKI, SERDAK, ROBUR, PIENIĄDZ REZERWOWY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CENA ADMINISTRACYJNA, TRANSPOZYCJA, ODRÓBKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ZAMKNIĘCIE CELNE, MOLEKUŁA, RZECZOWNIK, PROCES STOCHASTYCZNY, SZLAUF, DUMPING, BUŁAT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PÓŁKREW, GAZ, KURZYSKO, WERANDA, MIĘKKI ENTER, MIKROKARTA, PARTIA, CYGANECZKA, MOTŁAWA, SAURON, RZEKA CHWILOWA, ORLICZKOWATE, WYPUK, WŁOSY TETYDY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ŻYŁKA, BIOTA, AUTOBUS SZYNOWY, LOCO, DZIEŁO SZTUKI, POWTÓRKA, KOMORA WILSONA, OBLĘŻENIEC, FIKCJONALIZM, KRĄG CZAROWNIC, APOSTOŁ, OMAM, ŚWIECA, CHABANINA, CHOROBA UHLA, APOPTOZA, PION, FITONCYD, ŚCIEŻKA HAMILTONA, ZAPŁOTKI, KYNOTERAPIA, KINOTEATR, CHŁODNIK, BEANIA, BORIS, ODRA, ARBITRAŻ, LÓD MARTWY, TAŚMOWY, OLIWKOBRODAL, GRÓB SKRZYNKOWY, ŻAGIEW, DEWELOPER, URZĄDZENIE WEJŚCIA, PEDOFILSTWO, HULAJDUSZA, BŁAZENEK, MATECZNIK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, FALA, EMPIREUM, PROFIL GLEBOWY, WARKA, PRZEDŁUŻACZ, WÓZ STRAŻACKI, INTERNACJONALIZM, ASPIRACJA, KOMBAJN ROLNICZY, OSMYK, TYŁÓWKA, STAN, RUDI, CIERPLIWOŚĆ, MINUCJA, KOPACZKA, ANTYBIOTYK, KOPROFIL, CUGANT, ŚCISKACZ, PRZEDZIAŁ, PACKA, KOMAT, MROŻONKA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, PELAGRA, WRĘGA, POMALOWANE, ARYTMOMETR, MROZEK, BATERIA, DETAL, KOŁOWROTEK, DSS, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, RURALIZACJA, KISMET, PRZEKŁADKA, ARENDA, FAŁ, PARA, KWESTA, MOSHING, WYBRANIEC, STANOWISKO PRACY, PREWENCJA RENTOWA, APLA, SMS, ZŁOTA PŁYTA, POWIATÓWKA, NATURYSTA, TICO, ZASZŁOŚĆ, KAMPUS, WARP, KIBITKA, DZIANINA, KOLONISTA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, WADA DREWNA, OBSERWACJA, MIMEZJA, BAGIETA, JĘZOR LODOWCOWY, SZPONA, KNEL, POPARZENIE, ŻELAZICA, RUM, AKREDYTYWA, PRODUKT TRADYCYJNY, PLOMBOWIEC, AUTOIDENTYFIKACJA, GEODYNAMIKA, MUCHOMOR BULWIASTY, ZABYTEK NIERUCHOMY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DWUDZIESTY TRZECI, MATERIA, KONFISKATA, EMALIA, SPUST, NERW, KAWALER, WARSTWA KOLCZYSTA, DIPLOPIA, WYPADEK PRZY PRACY, KILIM, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SPRYCIARKA, KRAJ, PLAGIAT, GWIZD, FINITYZM, TACA, FREON, PIKIETA, MERZYK GROBLOWY, ANTURAŻ, MÜSLI, KÓŁKORODEK, CLERK, ROŚLINA OKRYWOWA, CYNADRY, OGRANICZENIE, ORZECZENIE, BYLICA, CYSTOSTOMIA, IMPLIKACJA MATERIALNA, RADŁO, MISZCZU, TRAGICZNOŚĆ, FRAKCJA, MEDYCYNA SPORTOWA, AKROBATYKA, OŁADKA, STREFA RYFTU, KORSARZ, LAMPA DÖBEREINERA, CETNO, ALT, DOBRO INWESTYCYJNE, MASKULINIZM, STRAWIŃSKI, MANIERKA, KOKTAJL KRABOWY, TEMAT, POKŁAD GŁÓWNY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WATA, CEMENT, BOFORS, KUFF, MIECH, ANTABA, PRZEJŚCIE, PIKA, KIERUNKOWSKAZ, DZIAŁKA, OBSZAR WIEJSKI, WDOWI GROSZ, USTNOŚĆ, HIPERPRZESTRZEŃ, PLUS, POSKROMICIEL, EKSPERT, KONGRUENCJA, GRAFIKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NIEBO, CHODZĄCY TRUP, XSARA, ETHSHAR, FITOCYD, KĄT ŚRODKOWY, SUMATOR, BOGATE MEDIA, WIBRATOR, BYDLAK, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PODRYG, ŁUSKA, HAK, ?LEKCJA POGLĄDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABLACJA w geologii: proces spłukiwania, wymywania gleby i przesuwania jej w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABLACJA
w geologii: proces spłukiwania, wymywania gleby i przesuwania jej w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 7 lit.).

Oprócz W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W GEOLOGII: PROCES SPŁUKIWANIA, WYMYWANIA GLEBY I PRZESUWANIA JEJ W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x