NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUMUN to:

najczęściej żebrak lub złodziej uliczny, w którym Polacy rozpoznają - po śniadym kolorze skóry - osobę obcego pochodzenia (często jest to człowiek pochodzenia romskiego, ale nie zawsze) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUMUN

RUMUN to:

mieszkaniec Rumunii, człowiek pochodzenia rumuńskiego (na 5 lit.)RUMUN to:

lokomotywa spalinowa Electroputere 060DA; nazwa oddaje fakt pochodzenia lokomotywy z zakładów elektrycznych z Rumunii (na 5 lit.)RUMUN to:

mieszkaniec Transylwanii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.510

BIS, METAMORFIZM WSTECZNY, ATRAPA, OCZYSZCZALNIK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MEGAMARKET, SIŁACZ, WODZIK, UPIERDLIWOŚĆ, OLEJ, STOŁÓWKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, STACJA, OKŁAD, STARY LIS, REGLAN, NASIADÓWKA, OTWARTOŚĆ, CZAS PÓŁTRWANIA, OWAD, PSYCHOLOGIA, PĘCHERZ, TRZECIE OKO, APRETUROWANIE, OMFALOMANCJA, NASTURCJA, ROM, TYGIEL, RATING KREDYTOWY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KAZASZKA, BAGAŻOWY, PATKA, SZKOCKOŚĆ, KOŁO POLARNE, FRANCUSKOŚĆ, PROLETARIUSZ, FILODENDRON, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, BEZTORBIKI, PODMIOT, DONICZKOWCE, SAJETA, HYPOSTYL, PREZENT, HAMULEC, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PASTYŁA, NADŻERKA, SATYNA, MONOPOL, OWAL CASSINIEGO, BUŁKA MONTOWA, KOPIA, LAKOLIT, WALONKA, BRYLASTOŚĆ, PODCIŚNIENIE, OKULARY, MŁAK, HAMERNIA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, SŁUPEK, MECHANIZM ODPALAJĄCY, IMPERATYW KATEGORYCZNY, TRANSPORTOWIEC, SZLAFROK, LITEWSKOŚĆ, MNICH, ZARZUELA, REA, ZAPARCIE, POSYBILIZM, PUŁAP, PASJONISTA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KOŃCÓWKA, STATUS MATERIALNY, CZEREP, PIGUŁKA, CENAR, POBIAŁKA, KROK SKRZYŻNY, GŁOWA PAŃSTWA, WANIENECZKA, ORGANOWCE, PREKURSOR, ŁAŃCUCH, ANTYELEKTRON, OPOZYCJONISTA, BYDLĘ, LEGENDA, KOTYLOZAURY, ZGNILIZNA DREWNA, WARTOWNIA, NADZORCA SĄDOWY, CHODNIKOWIEC, NADWOZIE SAMONOŚNE, SKOPEK, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ALTERNAT, IZOLATKA, ADAPTACYJNOŚĆ, ZALESZCZOTEK, ARCHETYPOWOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NIEDOBÓR, KOLOROWOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, MIEJSCE PRACY, ODPROMIENNIK, MAZUREK, CZAS MIEJSCOWY, SZWEDY, MROCZEK POSREBRZANY, AMBITNOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, KAPUSTA, OBUCH, EDWARD, WCINKA, BELA, KULUARY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, KLERK, NIEOBFITOŚĆ, KINKAN, PANAFRYKANIZM, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, GYPSY VANNER, SPIERDOLINA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, KULT, OBDRAPANIEC, FILOLOGIA ORIENTALNA, PIEC MUFLOWY, KRZYŻAK ROGATY, PUKAWKA, CHOJAK, PRZENIKLIWOŚĆ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, DŻAGA, NAPALENIEC, BORIS, KACZUGA INDYJSKA, MACZANKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PRZEŁĄCZNICA, SZNUR, POTENCJAŁ ZETA, ARABIKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, UBEZWŁASNOWOLNIONY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, STEROWANIE ODPORNE, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, FALA HARMONICZNA, LEKCJA MISTRZOWSKA, KROBNIKOWATE, ELEKTROCHIRURGIA, BIOLIT, NIEREGULARNOŚĆ, BĘBEN, ROŚLINY OSIOWE, BUZIA, MANDALA, EKRANOPLAN, HEKSAGRAM, ZAKŁADNIK, KRYTERIUM SYLVESTERA, POJAZD SPECJALNY, FEBRA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, BEZRUCH, STAROISLANDZKI, SOLIDARNOŚĆ, GALERIA HANDLOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GROTESKA, FUS, STRONA CZYNNA, SKANER BĘBNOWY, SZMAT, SULFON, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRĄTNIKOWCOWE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, NISZA, SCHIZOTYMIK, BAŁKAŃCZYK, AEROFON, SOK, BOMBA TERMOJĄDROWA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, POWRÓT, IZOTERMIA, NARYS KLESZCZOWY, BAKAŁARZ, ZAGRODA, DYMISJA, ABAJA, WSZECHMOCNOŚĆ, KARTON, DERMATOLOGIA, ZAKŁADZINY, RÓŻA, MUFKA, FASOLA, BANKROFT, PANNUS, PÓŁOKRĄG, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, KLUCZ, NIALA, REGION STREFOWY, BENTO, EKSTRUZJA, LISTEK, FILM DROGI, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, SZUM, MODRASZEK BLADY, WAMPIREK, BASENIK, RADA PRACOWNICZA, WĘŻÓWKA, KIOSK MULTIMEDIALNY, JEDNOSTKA NAUKOWA, RURA, OPRYSZCZKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, UTWÓR WKŁADOWY, BIAŁA NOC, ZAGADKA, SŁUPISKO, GARNITUR, AFRYKANIZOWANIE, BAPTYSTERIUM, ILUZJA, IGLAK, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, RUSKI, DRĘTWA, ZGRAJA, LEJ KRASOWY, SYSTEM JĘZYKOWY, GRUPA, NOWA KLASYCZNA, TYNK, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, HEGEMON, NIECHLUJ, WOLUTA, SUBLIMATOR, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, GRA W CIEMNO, PYZA, DYSTRYKT, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, NIERÓWNOŚĆ, WYBRYK NATURY, KRYPTODEPRESJA, MATECZNIK, NAGOŚĆ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, METALOPROTEINA, CHIŃSKOŚĆ, WYPRYSK KONTAKTOWY, INTERNACJONALIZM, GARBATY ANIOŁ, FACETKA, ABISYNKA, SŁUGA BOŻY, ALLOSTERIA, NĘCISKO, PUDZIAN, LINIA SPEKTRALNA, GLADIATORSTWO, OWOC, TRANSURAN, MAJĄTEK, MAKIMONO, BLOKADA, OJCZYZNA, FAŁ, STARA WIARA, OBSZAR WODNY, BIEGANINA, ANSAMBL, GOŹDZIK, JAZDA, DRABANT, PODLASIANIN, MADZIARKA, POLITYK, ŁBISKO, BĄK, ?GRETING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUMUN najczęściej żebrak lub złodziej uliczny, w którym Polacy rozpoznają - po śniadym kolorze skóry - osobę obcego pochodzenia (często jest to człowiek pochodzenia romskiego, ale nie zawsze) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUMUN
najczęściej żebrak lub złodziej uliczny, w którym Polacy rozpoznają - po śniadym kolorze skóry - osobę obcego pochodzenia (często jest to człowiek pochodzenia romskiego, ale nie zawsze) (na 5 lit.).

Oprócz NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NAJCZĘŚCIEJ ŻEBRAK LUB ZŁODZIEJ ULICZNY, W KTÓRYM POLACY ROZPOZNAJĄ - PO ŚNIADYM KOLORZE SKÓRY - OSOBĘ OBCEGO POCHODZENIA (CZĘSTO JEST TO CZŁOWIEK POCHODZENIA ROMSKIEGO, ALE NIE ZAWSZE). Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x