NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA to:

nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi (na 24 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.001

INDYWIDUALIZM, PISMO WĘZEŁKOWE, BEZŻEŃSTWO, NORMANDZKI, ŻYŁA, DIEN, LICZNIK ISKROWY, HEMOCYT, GUANAJUATO, CZAS PRZESZŁY, DUPOGODZINA, DOMINANTA, JĘZYK MANSYJSKI, EMPORA ORGANOWA, REFLEKTOR, TABORYTA, KONDYCJA FIZYCZNA, INDIANA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MACZUGA, ŁASKOTKI, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, WILK PSZCZELI, GARMAŻERNIA, KRYNICZYSKO, URAZ PSYCHICZNY, SINGEL, PRĄD ZAWIESINOWY, HAMULEC TAŚMOWY, TLENEK AZOTU, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZASTAWKA MITRALNA, EFEKT DOMINA, SITNISKO, NAGALAND, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KOLEJKA LINOWA, DEPORTOWANY, PŁEĆ, TABULA RASA, AGONIA, HIV, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, KREACJA PIENIĄDZA, BACHATA, TĘSKNICA, CIĄG GŁÓWNY, FILM KOSTIUMOWY, KSIĘGA METRYKALNA, IDEOGRAFIA, UKŁAD WYŻOWY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, HIPOKALIEMIA, CECHA CZYNNOŚCI, ASAM, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, KAMIKAZE, RÓW PRZECICZOŁGOWY, OKRES ZASIŁKOWY, FILOLOGIA NIEMIECKA, MRAŹNICA, ANTECEDENCJA, GROTESKA, OKRES INTERGLACJALNY, DROGA LOTNICZA, KORYTARZ POWIETRZNY, PLAC, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, SZYMEL, TEST PASKOWY, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, KOSS, JAGODOWISKO, DEBEL, DURANGO, WZORNIK, ANTHEM TRANCE, WALIDACJA KRZYŻOWA, IMMUNOHEMATOLOGIA, OGRÓDEK, PRZEŁĄCZALNIA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, NIEMIECKI, STREFA KONWEKTYWNA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, SPIĘCIE, MAKROPOLECENIE, KLIMAT MONSUNOWY, PIEZOELEKTRYK, WIDZOWNIA, KRENAL, MONTOWNIA, NIEUWAŻNOŚĆ, ROZMIAR KĄTOWY, STOS ATOMOWY, TELEMARK, OUTLET, ANALIZA BILANSU, SYFON, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, FISHARMONIA, AUTOMAT, GEOGRAFIA, AGAMIA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, JAPOŃSKI, CIŚNIENIE, KRWIODAWSTWO, OBSŁUGA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PAŃSTWO, SKON, KONIUSZEK SERCA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, BŁONA DOPOCHWOWA, ADRES INTERNETOWY, NEPALSKI, KŁĄB PSZCZELI, FORMA, WOLNOŚĆ, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, ALERT, GOA, KOJEC, FOKUS, UKRYCIE, WIĄZANIE, WODOROSIARCZAN(VI), ARSENEK, TRON BOŻY, POCZEKALNIA, DZIEŃ, ALAGOAS, KWASICA, UMOWA O PRACĘ, ALFABET MIGANY, SERWER, SUROWICA, ZARZUELA, BASZTAN, MAKABRESKA, SAMORZĄDNOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, WSPÓŁISTNIENIE, DAKOTA, OBROTNIK, SAMOTNICZOŚĆ, ZASIEDLENIE, AMORFICZNOŚĆ, STROFANTYNA, MIJANY, KĄT, PRZEŻYCIE, AGLOMERACJA, HAMULEC TARCZOWY, STEROWANIE RĘCZNE, PIENIĄDZE, WŚCIEK DUPY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, AKUMULATOR, LAMPA ELEKTRONOWA, KOD JĘZYKOWY, KOMORA, POPYT PROPORCJONALNY, KOTLARNIA, KNAJPA, NEBRASKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, CUKIERNIA, OPUKIWANIE, WJAZD, KOSTIUMERNIA, PAPIERNICZY, EKSPLOZJA, MOBILIZACJA, LONDYN, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, STRZELNICA SPORTOWA, OGNIWO MOKRE, GRAF PODSTAWOWY, DZBANEK DO ŚMIETANY, ALABAMA, BEZPOWROTNOŚĆ, BEZDOMNOŚĆ, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, NAPINACZ, PRZEŁOM, AUTODESTRUKCJA, ŻAŁOBA, FRYZJER, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, REGUŁA SAVAGE'A, ODEJŚCIE, MAŁOWODZIE, ODSAPKA, PODZIAŁ, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, GASTROFAZA, PALNIK BUNSENOWSKI, JĄKANIE TONICZNE, FERROMAGNETYZM, KOMÓRKA KERRA, PROCES JEDNOSTKOWY, GRA POJEDYNCZA, POMPADOUR, DOWÓD WPROST, JADZICA, ŁACHOTKI, PRZYSPOSOBIENIE, UMOWA ZLECENIA, OBŁO, NIEDOROBEK, PRZESILENIE, NIEDYSPONOWANIE, KONCYLIACJA, SUSZARKA, ROMANISTYKA, GAMBIT, STAN PSYCHICZNY, SIŁOWNIA JĄDROWA, ROZRUSZNIK, LOTOS, STADIUM, REAKTOR, STOPIEŃ SWOBODY, OBLAT, KLATCHIAŃSKI, KEBAB, CHOROBA LEVA, PÓŁNOC, ŁOŻE BOLEŚCI, KSIĘGA WIECZYSTA, SADNIK, KATA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, ARABSKI, CHORDOFON, BAZA NAMIOTOWA, STAN NATURY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, KOD PREFIKSOWY, TURBULENCJA, NARYS KLESZCZOWY, GRAF DOSKONAŁY, ECHOLOT, JELITO CZCZE, GEORGIA, ORGAN PROMULGACYJNY, PARNIK, KAPISZONOWIEC, GARA, TASIEMIEC, PODŁOŻE MALARSKIE, KOPARKA PODPOZIOMOWA, STAN LĘKOWY, PARK, KICZUA, PÓŁKREW, OSOCZE, ARABKA, NASTRÓJ, KOLIDAR, IRANISTAŃSKI, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KOLEKTURA, NEVADA, JĘZYK FLEKSYJNY, PASTEWNIK, BALET, UTAH, PAN, NORWESKI, JĘZYK, ZWROTNIK, TURANIZM, AUTOGIEŁDA, EPOS HOMERYCKI, WOKALIZA, RELIEF PŁASKI, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DOWÓD NIE WPROST, PUNKT FILTRACYJNY, SPĘKANIE, SABAH, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, GETTO PRZEJŚCIOWE, SZKŁO JENAJSKIE, DESPOCJA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, LOSOWANIE PROSTE, WYCIEK, AKCELERATOR LINIOWY, PRZYJACIÓŁKA OD SERCA, SEPTYMA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DEMOBILIZACJA, OKSYMETR, GOA, ?KURZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi (na 24 lit.).

Oprócz NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - NAGŁY STAN CHOROBOWY, W KTÓRYM DOCHODZI DO ZATRZYMANIA CZYNNOŚCI MECHANICZNEJ SERCA POWODUJĄCEGO USTANIE KRĄŻENIA KRWI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x