TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACZYNIA TĘTNICZE to:

tętnice - naczynia krwionośne prowadzące krew z serca do narządów ciała (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.427

STRUP, KOTWICZNIKOWCE, OSPA WIETRZNA, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, BEAR, PARA, SIŁA PŁYWOWA, GRUBOŚĆ, SYSTOL, EMISYJNOŚĆ, ZIMNO, STAW KOLANOWY, PODATEK OBROTOWY, MASA BEZWŁADNA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, BALON, UKŁAD SYMPATYCZNY, SARKOLEST, BRECHTANIE KIZIORA, JAMA GARDŁOWA, PILATES, LEJEK, UKŁAD KRWIONOŚNY, KRZYWA BALISTYCZNA, OPRYSZCZKA, PLANETARIUM, CZERWIOCH, DAMA SERCA, PARÓWKA, REKIN CHOCHLIK, BETA-BLOKER, KORZONEK, RACHUNEK BIEŻĄCY, ŁASKOTKI, PATOFIZJOLOGIA, TEMPERATURA, LIDKA, GEKON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TEMPERATURA BARWOWA, ANEROID, ATAK, FIKOŁEK, HIPSYBEMA, OWOCARKA, CHWOST, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KOSMETYK, APASTRON, ŁOŻYSKO PROWADZĄCE, KREW ŻYLNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, TERMINATOR, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, RETOZAUR, KOŃCZYNA, PARARABDODON, PRZÓD, WIĄZANIE CHEMICZNE, GAZÓWKA, STYGIMOLOCH, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, POTENCJAŁ DZETA, HEMATOFAGIA, SEKS ORALNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ŚWIEŻA KREW, MUSTYK, PUPKA, METODA TERMICZNA, JESIOTRY, DEZAKTYWACJA, WYDRZYK, BEZINWAZYJNOŚĆ, AKROCYJANOZA, KREW, GARNKI, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ZACHŁYŚNIĘCIE, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, ODPÓR, KIELISZEK, TERMOMETR OWULACYJNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, TRAP, PARACENTEZA, WZIERNIK, WZORZEC RUCHOWY, OMDLAŁOŚĆ, KWATERKA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, SÓWKI, OPERACJA PLASTYCZNA, CIAŁO ACETONOWE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, GALWEOZAUR, STRUNOWIEC, WYSYPKA, MIKSTURA, STATKI, ANOMALIA EBSTEINA, PRZEDSIONEK, SZYJA, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PÓŁKWATEREK, LIMFOSCYNTYGRAFIA, OPÓR AERODYNAMICZNY, IMMERSJA, OGON, NOSOROŻEC PANCERNY, TARCZKA, OTWIERANIE SERCA, RAMA, TATIZAUR, MASA RELATYWISTYCZNA, HIPOKSEMIA, SZKARŁUPIEŃ, METAMER, TYKWA, TĘTNICA SZYJNA WSPÓLNA, SZTUCZNE SERCE, ZAKRZTUSZENIE, KOKON, KANOPA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, KREW PĘPOWINOWA, CYSTOIDY, NIEMIAROWOŚĆ, ŁUSKA, MOMENT PĘDU, NACZYNIE WIEŃCOWE, KREW, FIZYKA STATYSTYCZNA, ANTYPERSPIRANT, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, KOŚCIEC, JĘZYK, FREATOFIL, STYGOFIL, ŁYŻKA, ZLOT GWIAŹDZISTY, JURNOŚĆ, ZEFIROZAUR, KIELONEK, SERPULA, BAŃKA, AMORFICZNOŚĆ, MIŚ, ŻŁÓB, KORONA, PÓŁKWATERKA, SYLWETA, KUFELEK, KRĄŻENIE OGÓLNE, DRINKER, GŁADYSZKA, SKLERYT, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, PRÓBÓWKA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, TALENKAUEN, HIPERESTEZJA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, ŁASKOTKI, EKTOMORFIK, ABLACJA, RÓG, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PIEKŁO, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, TYLOCEFAL, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, CHOROBA CSILLAGA, MIERNIKOWCOWATE, KOSMETYK KOLOROWY, TROMBOLITYK, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, OPÓR, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, GŁOWOTUŁÓW, ATLETA, UKŁAD PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, OPUSZKA PRĄCIA, GARNEK, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, ŻEL, TOREBKA BOWMANA, ORAL, PRĘŻNOŚĆ, ABROZAUR, WAZA, PERYGEUM, MRUKOKSZTAŁTNE, INWOLUCJA, PRECESJA, EMISJA WTÓRNA, PŁEĆ, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ELEWACJA, WYPAD, ANTROPOTOMIA, SZPECIELOWATE, FLAGRUM, FITOCHEMIA, CELOFYZY, BETAKSOLOL, KROCZE, OPŁYW, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ŻYŁA KRĘTNICZO-OKRĘŻNICZA, AUTOPRZESZCZEP, ROPUCHY NOSATE, CYBORGIZACJA, PUPCIA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, KADZIELNICA, ZMORA, STEPÓWKA, PIÓRO, ROZPRUWACZ, KOŁOWRÓT, ROSŁOŚĆ, ŻYŁA, BIURETA, PRZEROST, LOFOROTON, SZKIELET, URWANIE GŁOWY, WAZA, CZUCIE GŁĘBOKIE, DOSTĘP DOŻYLNY, PLANETOIDA TROJAŃSKA, KRĄŻENIE MAŁE, CIARKI, SÓWKOWATE, URNA KANOPSKA, KWADRATURA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ASOCJACJA VATER, PAWPAWZAUR, SUBTELNOŚĆ, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, NERWICA, OSTRY BRZUCH, REGUŁA ALLENA, DOM AUKCYJNY, ENDOMORFIK, LEVI, HEMOSTAZA, HESPEROZAUR, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, ARYTMIA, TARCIE, KIMOGRAFIA, NOSOROŻEC INDYJSKI, PYKNIK, AMBYSTOMOWATE, PENTOKSYFILINA, WLANIE, SZKŁO, OBRÓT WSTECZNY, LANAZAUR, ZROST, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, RUCH WSTECZNY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, CHYLUS, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, REKIN OWSONA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, WĘZEŁ SA, HIPERTROFIA, NIPPONOZAUR, DEKLINACJA, KUPER, AMORFIZM, TYŁ, STENOKARDIA, PANCERZOWCE, APHELIUM, PĘCHERZOWCE, SERCÓWKA, APOGEUM, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, BIOMECHANIKA, TAGUAN, TRYBULARZ, TRANZYCJA, PORUSZENIE, NEBIWOLOL, GRAAL, SKOLEKS, SKORUPIAKI WYŻSZE, BAŃKA, KŁYKCINA, KUPER, ?POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACZYNIA TĘTNICZE tętnice - naczynia krwionośne prowadzące krew z serca do narządów ciała (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACZYNIA TĘTNICZE
tętnice - naczynia krwionośne prowadzące krew z serca do narządów ciała (na 16 lit.).

Oprócz TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - TĘTNICE - NACZYNIA KRWIONOŚNE PROWADZĄCE KREW Z SERCA DO NARZĄDÓW CIAŁA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x