DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTOLOGIA PATOLOGICZNA to:

dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 22 lit.)HISTOPATOLOGIA to:

dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.389

PRAWO PRACY, OCHLAPUS, KARBROMAL, MARSZ, PANECZEK, GRANICA, ŚMIERDZIUCHA, PRĘCIK, ERA MEZOZOICZNA, TEKTONIKA, LIBIDO, PODRÓŻNIK, AREKOWATE, SUKMANA, POSTAĆ BIBLIJNA, OGOŃCZA PASTYNAK, LIKWOR, GRUBODZIÓB, RENTA ODROBKOWA, TKACZ, DRIVER, OSTROGA PIĘTOWA, GRZYBIARZ, KŁAMSTWO PATOLOGICZNE, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ABORTERKA, JARSTWO, MIESZACZ, TRAJSEL, PARAZYT, KURIER PODHALAŃSKI, CHOROBA DARLINGA, WZÓR UŻYTKOWY, SPORTSMENKA, SARDELA, WYNIKANIE LOGICZNE, PAJĄK, KODON NONSENSOWNY, PEDOLOGIA, KONTRDEMONSTRACJA, WTÓRNY ANALFABETA, DAWCA NARZĄDÓW, ZJAWISKO PURKINIEGO, BENEFICJANT, WOŹNICA, BRAMKARZ, GOSPODARKA MORSKA, CYBERPANK, PŁACZKA, NANKIN, ANIMATOR, STATYKA, DŁUGOSZKI, ONOMASTYKA, CIASTO MAKARONIKOWE, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, STRATY MORALNE, ŻYŁA JĘZYKOWA, PIGWA POSPOLITA, KAPUCYNKA CZUBATA, EWAPOTRANSPIRACJA, DZIEŃDOBEREK, REPRODUKCJA KULTUROWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, OFIARODAWCZYNI, CHORDOFON, SERDUSZKA OKAZAŁA, HALOFIT, MONTAŻYSTKA, MANATY, DZIKÓW, BRODAWKA STÓP, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, KWASOWĘGLÓWKA, INWESTOR STRATEGICZNY, BŁONA PODSTAWOWA, KRANIOTOMIA, HISTORIA LITERATURY, GNÓJ, KRYNICZNIK GIĘTKI, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, KERKRADE, SZYDLICA JAPOŃSKA, WALIDACJA, BAT, TAMARYNA, ANTYHUMANIZM, MOST, ADAM SŁODOWY, PIGUŁKA GWAŁTU, HONDA, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, HIPSOMETRIA, AZYMUT, FLASZECZKA, POPIELNICZKA, ASESOR, REKONESANS, GOSPODARKA WODNA, SCAFATI, DESMAN PIRENEJSKI, FILTR POWIETRZA, GORZOWIANIN, KRÓL, TRZMIEL PASKOWANY, DRYF KONTYNENTALNY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, RANA WYLOTOWA, AKORDYKA, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, UKŁAD SAMODZIELNY, POLARYZATOR, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EPOKA, CZASZA, GAZOWNIK, OGONOPIÓR USZASTY, FIT, NASZ CZŁOWIEK, WYBIJACZ, METAJODAN(VII) SODU, WOLNA SOBOTA, PREPER, KALORIA, CYFRONIK, HYDROAKUSTYKA, CYPRYŚNIK, ZMORA, CIELAK, GZYMSIK, HIGIENA WETERYNARYJNA, CZŁOWIEK, HORMON TKANKOWY, GRUPA KARBOKSYLOWA, PĄCZEK, RYJOSKOCZKI, OPERETKA, NEKTARNIK CIEMNOGARDŁY, DOZA, FLIGELADIUTANT, TEMAZEPAM, KUNA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PAŁANKA WĘDROWNA, PRZESŁANKA, RACHUBA, PRZYCHODNIA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, INTRATA, PATAGOZAUR, NUNCJUSZ, DOJARKA, EBA, PODEJRZANA, TRACZ AMERYKAŃSKI, DZIWOŻONA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, DÓŁ PACHOWY, NACHWYT, SOCJOPATOLOGIA, PANI, REFORMATOR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, DEFICYTY BLIŹNIACZE, WSIOWY FILOZOF, MINÓG DALEKOWSCHODNI, AKCENTUACJA, ARUMUŃSKI, POŁOZ ZIELONY, KORMORAN BIAŁOLICY, GEODEZJA WYŻSZA, GŁOGOWNIK, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, HAPLOTYP, HIEROTOPOGRAFIA, TEST WYSIŁKOWY, AGATIS DAMARA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, MM HG, DZIAŁANIE, UKRES, UTRWALACZ, POZDROWIENIE, LATAWICA, NOMENKLATURA PARTYJNA, DYSTANS, OKSYBIOZA, SARDYNELA JAPOŃSKA, DOMEK, PRZYDZIAŁ, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, STERNICZKA, ANTYKACZYZM, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, BRUSTASZA, INFOGRAFIKA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, BALOWICZ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, DYSTANS, RAK SYGNAŁOWY, MINERALIZACJA, SEKSTET, ŻERDNIK, BROKATELA, PEŁNOMOCNIK, PATRONKA, STRZYKWY, DROBNY CIUŁACZ, DORAB, BYŁA, TRENING AUTOGENICZNY, POMOC SPOŁECZNA, MANAT AFRYKAŃSKI, ODZIERCA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, KALISZANKA, PRAWO LOKALOWE, PARANDŻA, NOCEK OSTROUSZNY, OBSZAR WODNY, AUŁ, USTNIK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PÓŁPĘTLA, KOŚCISTOŚĆ, ELEKTROLIT, PSTROKÓWKA NADOBNA, ORKA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, PAGINATOR, RZECZY OSTATECZNE, ŻABA SZCZEKAJĄCA, KOREK PAROWY, OWIJARKA, MISKA SEDESOWA, TECZKA, STREFA HEMIPELAGICZNA, POCHLEBNIK, POJAZD SPECJALNY, ŁUSKA, AEROBIOZA, MIOLOGIA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, PAPROTNICA SUDECKA, HERPETOLOGIA, STWÓRCA, KACZKA KRZYŻÓWKA, KWADRANT, ŻABA NILOWA, INWARIANT, HERETYCZKA, NOTARIAT, JUNIORKA MŁODSZA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NEOSTYGMINA, MCV, KLOSZ, ŚLONSK, SZEW, INTENSYWNOŚĆ, SZAFKA NOCNA, GRZYWACZ, INSTRUMENTOLOGIA, JEDNOPOLÓWKA, TEMPERATURA NÉELA, BLEFIARZ, FORMUŁA ATOMOWA, RAJOKSZTAŁTNE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ELAM, RZEŹBA, PRZEKŁADKA, PATOFIZJOLOGIA, GOŁĘBIARZ, KSIĘŻYCOWY KWIAT, SPORT SAMOLOTOWY, OPERATOR, OSTATNI MOHIKANIN, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ŁOBODA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ISTOTA SZARA, GLIBENKLAMID, POSTĘPOWANIE CYWILNE, STAROŻYTNOŚĆ, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, TORFOWCE, CZARNOGIEŁDZIARZ, CHALLENGE, BOSFOR KIMMERYJSKI, LOGIKA MATEMATYCZNA, POWIEŚĆ SCI-FI, UNDEAD, PODPIS ELEKTRONICZNY, DRUON, ?COKÓŁ KONTYNENTALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HISTOLOGIA PATOLOGICZNA dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 22 lit.)
HISTOPATOLOGIA dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTOLOGIA PATOLOGICZNA
dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 22 lit.).
HISTOPATOLOGIA
dział patomorfologii (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - DZIAŁ PATOMORFOLOGII (DAWNIEJ NAZYWANEJ ANATOMIĄ PATOLOGICZNĄ), KTÓRA BADA I ROZPOZNAJE ZJAWISKA MIKROSKOPOWE ZACHODZĄCE W KOMÓRKACH ORAZ TKANKACH ORGANIZMU PRZY RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZENIACH. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x