ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHARAKTER to:

zespół cech przedmiotu lub zjawiska, zdarzenia itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHARAKTER

CHARAKTER to:

zespół cech psychicznych najczęściej człowieka (także zwierzęcia) (na 9 lit.)CHARAKTER to:

przenośnie: człowiek ujmowany jako nosiciel cech psychicznych (na 9 lit.)CHARAKTER to:

postać literacka lub filmowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.068

IMIONISKO, UGNIATARKA, KOSMOGONIA, BENGALSKI OGIEŃ, SUBSTRAT, SZEREG, PRZYKURCZ, ZRĄB TEKTONICZNY, DESKRYPTOR, ŁUK SKRZELOWY, DACH ŁAMANY, WODOWSKAZ, BAZYLEUS, MACERACJA, CHRUPKOŚĆ, TATAR, ŁYKACZ, SKRZYNKA, WIEŚ PLACOWA, DZIWKARZ, ZASTRZALIN, SINICA, PIROGRAFIA, STROP, KNEDLE, LINIA, PEGMATYT, CEGŁA DZIURAWKA, FEIJOADA, NEWSMAN, PODWÓJNOŚĆ, ALKOHOL ROLNICZY, ANTYPATRIOTYZM, KARABIN AUTOMATYCZNY, IZOLATORIUM, RYM NIEPEŁNY, BRZMIENIE, ELF, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, STAW, PRODUKT LECZNICZY, CEWNIK, STROICZKOWE, GUMKA, CIMELIUM, SOKI, RYGIEL, PRZĘDZENIE, NACJA, PRZEDROŚLE, MIZUNA, BRZĘKADŁO, INTENSJA, CEREMONIAŁ, ZAMEK KLINOWY, EWALUACJA, POTENCJAŁ ZETA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CHOROBA ALPEJSKA, SUBDOMENA, BEZCZYNNOŚĆ, STRATA, TUNICZKA, ZAPINKA, KORD, STEROWNIK, SSAK MORSKI, POZIOM, WAHANIE, JEZIORO DRUMLINOWE, UZIOM, KABINA, KONWIKT, BIAŁY KRUK, PRZEWROTKA, MÜSLI, DEKLARACJA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BARIERA, GRA NA ZWŁOKĘ, PRYMAT, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, LAS, WARIACJE, FRYWOLITKA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ZOOCHORIA, DUCH, EKSPOZYCJA, ALGEBRA PRZEMIENNA, JAPOŃSKOŚĆ, KURCZAK TIKKA MASALA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WZIĘCIE POD WŁOS, WALENCJA, PAPRYKA, WARTOŚĆ MODALNA, DYSPOZYTURA, ABLUCJA, DOBYTEK, TYRAŃSTWO, KANONIERKA, KAZALNICA, DRELICH, MROZOODPORNOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KONWENCJONALIZM, WAŁ MORENOWY, WKŁAD, RÓŻANIEC, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SZCZYTÓWKA, MIĘCZAK, OFICJAŁ, DEGENERACJA, KASOWNIK, PITA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, DYFERENCJA, TĘSKNOTA, TRYPTYK, DEKADA, RZYGACZ, KASTRAT, PORA, PIEPRZNICZKA, SAMOODNOWA, UKŁAD, OŚWIECICIEL, DYCHOTOMICZNOŚĆ, OBRÓT, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ZGNIŁKI, OZOREK, GLIKOZYD FENOLOWY, ŁOBUZIAK, MIĘKISZ SPICHRZOWY, LOG, WŁAŚCIWOŚĆ, BAMBO, RUCH PRZYSPIESZONY, TRANSFUZJA KRWI, WIGONIA, TUNIKA, MATAMATA, OLEANDER, LIDER, PORZĄDEK PUBLICZNY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, NAZWA KODOWA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, REFORMATOR, WAGON, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ZIARNO, PROCH, ARSENAŁ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PAPIER WELINOWY, HYDROLAT, FORMA, MANIPULATOR KULKOWY, EMBARGO, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ALGA, LALA, TRACKLISTA, CZARNA DZIURA, SYLFON, SEK, STREFA HEMIPELAGICZNA, ZDZIADZIENIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, LOCO, ŚLUZA WAŁOWA, GAMA, GRANATNIK, SPÓŁKA, SZUM, KOLONADA, STOCZNIA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ISKIERNIK, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, BATUTA, KACZKA, MIERZEJA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PERSONEL, TRASZKA GRZEBIENIASTA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NIEPORZĄDNOŚĆ, SANDAŁY, ADAPTACJA, NOTA PROTESTACYJNA, KONKATEDRA, ŁAŃCUCH TRANSPORTU ELEKTRONÓW, KRYPTONIM, RELISZ, KOŁECZEK, SKLEPOWY, PRZEDJĄDRZE, DRĄGAL, GYROS, BERCEUSE, PODUSZKA, STEROWNIK URZĄDZENIA, KRUCHAWECZKA, BEFSZTYK, LOBOTOMIA, PRAWA CZŁOWIEKA, FARBA, ALBUM, ŁYCHA, AGREGAT KRYSTALICZNY, STARY MALUTKI, POMAZANIEC, KOTONINA, POLEWACZKA, ETEZJA, TRAIL, TROLLING, BESZBARMAK, REPRODUKCJA, ZAOBLENIE, KASZA, CIĘGNO KOTWICZNE, BESTIARIUSZ, SALA, WYŚWIETLARNIA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ZROST, KATALIZA, OKUPACJA, DAWCA NARZĄDÓW, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BUŁKI, NIESPAW, PULPA, ARANŻACJA, COB, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, MEM, PŁOZA, ETOLA, BRZEMIĘ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ODEZWA, UDAR, KSIĘGA HODOWLANA, NORMALIZACJA, TUMBA, BER, ŁAŹNIA, WRAK, RURKA INTUBACYJNA, TACA, GOUDA, CYKL, STONOGA MUROWA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DZIABA, EFEKT UBOCZNY, ELIMINACJA, KREDKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SZUFLA, PARTIA, TRATWA, GOŹDZIENIEC, NOSOWOŚĆ, GRA W BUTELKĘ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ROZDZIAŁEK, LAWINA GRUZOWA, OJCIEC CHRZESTNY, GRUPA WAROWNA, LISTEK ZARODKOWY, AWERSJA DO RYZYKA, WYPEŁNIENIE, GNIAZDO, WKŁADKA, OBRAZ, ANGIELCZYK, WOLTAŻ, BIRET, EGZAMIN KIERUNKOWY, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, DŹWIGNIA, BOM, FLORYSTA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, AKOMPANIAMENT, SER, STOŻEK, MYŚL, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ?NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHARAKTER zespół cech przedmiotu lub zjawiska, zdarzenia itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHARAKTER
zespół cech przedmiotu lub zjawiska, zdarzenia itp (na 9 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZESPÓŁ CECH PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA, ZDARZENIA ITP. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast