DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUCHY EPEJROGENICZNE to:

długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 19 lit.)RUCHY LĄDOTWÓRCZE to:

długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.833

SIODZI, ARAK, DEZERTER, ASFALT, ŚCISŁOŚĆ, PRZEKAZIOR, DYSPEPSJA, MAŁPI GAJ, STROIK, ANALIZA, GOSPODARZ DOMU, EPEJROFOREZA, CZYREŃ, MŁOT KAFAROWY, SAMOTNA MATKA, MUCHA MOKRA, LINIA PRZEMIANY, MECENASKA, DZIABKA, KIEŁBA, RAKI, DOMEK LORETAŃSKI, BARCHAN, DENDRODOA, LOCO, PRZEWRÓSŁO, OBRÓT, UNCJA, ANKIETA PERSONALNA, HAFT, KOLEŚ, KALINA, ELEKTROKAUTER, WYCIERACZKA, WYRAZY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WEKTOR KLONUJĄCY, WYRAŻENIE, NIEUMARŁY, BOŚNIACKOŚĆ, PLAŻA, MAKATA, TYGIEL, WERMUT, KOJEC, SZEW, GRODŹ, SCENARIUSZ, METRESA, BLOK WULKANICZNY, SAGA, WYROK PRAWOMOCNY, HADŻ, NEKROPOLA, DWUDZIESTY SZÓSTY, BAKTERIA, LUDZKIE ZOO, NACIEK JASKINIOWY, WIELKOŚĆ SKALARNA, BIOCHEMIA, JEHOLOPTER, WYNACZYNIENIE, GETRY, PATRZAŁKI, OBRONA, KĄT, LIGAND, REMIZA, DNA MOCZANOWA, DŻINSY, WYSZYWANKA, ZAPRAWA, LURA, KRZYŻYK, BRANŻA, BŁONICA NOSA, RAJSKI PTAK, KORSARZ, CIEŃ, KRIS, MASŁO, HISZPAN, KUWETA, MINORKA, KOMODOR, TRANSPOZON, WĘZEŁ KOLEJOWY, DEKLARACJA, MECENASOSTWO, BRYTYJSKOŚĆ, ODWROTNA TRANSKRYPTAZA, HULK, KAMICA, WYROSTEK BARKOWY, PÓŁKOLONIA, DZYNDZEL, WCISTEK, RUGBY, KREMÓWKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WYCINANKA, BOCIANIE GNIAZDO, ZWIAD, PODSADKA, SYRYNGA, BOA, EFEKT UBOCZNY, HUBA SINIAK, PUNKT PODSŁONECZNY, GŁOWNIA, PIONIER, RETROGRADACJA, IRENA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PRZEPLOTKA, WKŁAD, SZCZENIACZEK, TOFFI, KOLCOROŚL, ŁEBEK, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, LICENCJA PRAWNICZA, KARTUSZ, ANNA, KORYTARZYK, KRZYWA, PARCIAKI, SIECZKA, OBSERWATOR, SIAD, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PUSZKARZ, STECZKA, BRATEK, REMONT KAPITALNY, REDA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KABRIOLECIK, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, KLINIEC, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PŁUŻEK, NIĆ WIODĄCA, OCET, KRUPON, SZANTA, JEŻ, ZAŚPIEW, ŁAWA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, LEUKOTOMIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WĘZEŁ, MEDIANTA, PRZYKRYWKA, SENES, URCEUS, REALIZM, KOŹLAK, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, MASOŃSKOŚĆ, ZAMSZ, TYCZKA, PRZEKLEŃSTWO, EFEKT SNOBIZMU, CZYSTKA ETNICZNA, AMPUŁA, WSPORNIK, TRAGICZNOŚĆ, KARAKUŁY, PRZEGRYZEK, WATA, RAJFURSTWO, PASZCZA, KREWNY, DOMEK DLA LALEK, MYŚL, CIĄG, PREPAID, FELDMARSZAŁEK, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, OSTROKÓŁ, OŚNIK, CZAPRAK, WOKALIZA, KASA, KRÓLOWA RENET, REPLIKACJA DNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, TANDEM, KAZACZOK, TEKTONIKA, JĘZYK, CERES, MNISZEK, BARWA DŹWIĘKU, DOKUMENT, NIEPOKALANEK MNISI, BALOT, LĘK, KANAPA, NIECKA ARTEZYJSKA, CENA DETALICZNA, DEMOT, KRUŻGANEK, MAKINTOSZ, SER PODPUSZCZKOWY, PRAGNIENIE, ŁAMANIE, CYKL, KRYTERIUM STEROWANIA, DZIANINA, KOLONISTA, MODEL, WIRKI, SUKA, NOWICJAT, PAWILON, ŚCIANA, BĄBELKI, KILOMETR NA GODZINĘ, NASZELNIK, SAKWA, KATAR, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, BRZOZÓWKA, ROZKAZ PERSONALNY, RÓŻA SKALNA, CIŚNIENIE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WYKROCZENIE SKARBOWE, PŁYWACZ, DOROSŁOŚĆ, EMBRIOGENIA, PLATER, BRZYDULA, STREFA NERYTYCZNA, KORNET, KOMPLEKS ŻYTNI, PISEMKO, ZABURZENIE UROJENIOWE, GAJNIK LŚNIĄCY, ASNYKOWIEC, ROŻEK, GROŹBA BEZPRAWNA, KUCHNIA, TRYSKAWKA, FAŁDA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PŁACA, MASKOTKA, BABULINKA, OROGENEZA HERCYŃSKA, ŚLISKOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, ÓSEMKA, ACID WESTERN, FASOLA, FONDUE SEROWE, DACH HEŁMOWY, REKLAMA, KOZAK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KOMPRES, KREOL, ŁAKNIENIE SPACZONE, WARKOCZ, OBLECH, KSIĘGI, WIĘZADŁO, NUROGĘŚ, FIŃSKI, KIEROWNIK BUDOWY, PAS DROGI GRANICZNEJ, DZIEŁO OTWARTE, PALIWO KOPALNE, PANOCZEK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, MASZT ANTENOWY, WINDSURFING, KATAFALK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, LASKOWANIE, ELOPSOPODOBNE, BELKA, KSIĘGA PARAFIALNA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, MYDELNICZKA, UBARWIENIE OCHRONNE, WICEKAPELMISTRZ, NAMORDNIK, PILOT, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KARA, KURANT, RUM, WZÓR UŻYTKOWY, NAKRĘTKA, ?LIPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUCHY EPEJROGENICZNE długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 19 lit.)
RUCHY LĄDOTWÓRCZE długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUCHY EPEJROGENICZNE
długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 19 lit.).
RUCHY LĄDOTWÓRCZE
długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego, a właściwie ruchy wypiętrzające gotowy już blok kontynentalny (na 16 lit.).

Oprócz DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - DŁUGOTRWAŁE, PIONOWE RUCHY SKORUPY ZIEMSKIEJ POWODUJĄCE WYDŹWIGNIĘCIE LĄDU LUB OBNIŻANIE DNA OCEANICZNEGO, A WŁAŚCIWIE RUCHY WYPIĘTRZAJĄCE GOTOWY JUŻ BLOK KONTYNENTALNY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast