CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSCYLACJA to:

cykliczna zmiana pewnej wielkości, względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.972

ARTYSTA, NIENARUSZALNOŚĆ, WIELKI PORZĄDEK, WĄGR, REJESTRANT, HORYZONT ZDARZEŃ, ANAGLIF, KONWIKT, HEBAN, KILOGRAM, GRANAT, KANAŁ, SZKANDELA, RESORT SIŁOWY, FLASZOWIEC, GENERALISSIMUS, FOCH, SUWNICA, TUBA, KREWNA, KOŁTRYNA, SZCZUDŁO, DOK, PARÓWKA, TRACKBALL, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, KOŚNIK, PLUJKA, PIDŻIN, SAMARA, DRAG, AMARANT, PRZYKWIATEK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, CYWILKI, ANTEPEDIUM, INHALACJA, OBRONA, MAJDAN, POPRAWA, ODTWÓRSTWO, STUPOR, GRANAT, CZŁON PODRZĘDNY, DOBRO INWESTYCYJNE, PANTEON, GORĄCA KREW, WRÓBEL POLNY, BRYZA, DRYBLAS, ADIUSTACJA, PARALAKSA, GLUKOMETR, PIONEK, SOS SOJOWY, KONGRUENCJA, ARSENAŁ, ŚCIEŻKA, MAKARON, RODZINA NUKLEARNA, KWACZ, OLEJ Z OLIWEK, POLIMORFIZM, WOJSKO FEDERALNE, BUDLEJA, FLEGMATYK, OPERATOR KABLOWY, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KRUŻGANEK, PTASZEK, WYPADEK DROGOWY, KOLEUS, PRAWO MAJĄTKOWE, GLIKOZYD FENOLOWY, HOT DOG, WPADKA, DRYBLING, ZAJAD, OBŁĄKANY, WRZECIENNIK, UPROSZCZENIE, KRÓCICA, ZATOPIONA DEPRESJA, WINIAN, MNISZEK, TANGO, LODOWIEC FIELDOWY, BEZPIECZEŃSTWO, KUPLER, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, REGULARNOŚĆ, RÓJ, WIELKI KSIĄŻĘ, AGREGACJA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KULTYWAR, DRUK ULOTNY, FUTURE, DRABINOWIEC MROCZNY, KOMPENSACJA, NIESAMOWITOŚĆ, KABOTYN, MANES, PRZYWŁASZCZENIE, APOSTAZJA, GWAJAKOWIEC, KUMKWAT, KAPUSTA KWASZONA, UCZEŃ, CHÓR, PRE-PAID, RESPIRATOR, NARTOW, KARABIN PLAZMOWY, KOPALINA SKALNA, TROLLKONTO, KREOL, GAZ, GNÓJ, GŁOSKA, MOŻLIWOŚĆ, FASETKA, FALA WODNA, ZBIORNIK, ZASADA, BELWEDER, GROTESKA, MISJA, POTWORKOWATOŚĆ, NIEBIOSA, ROŻEK, SER EDAMSKI, FORMA, EPOKA LITERACKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ARANŻACJA, LINEACJA, ŚWIECA, MISIAK, NOTKA, WIDOWNIA, OBUWIE, ZIEMIA, KARBROMAL, NAŚLADOWNICTWO, WIECZÓR POETYCKI, KALIKO, NARAMIENNICA, GŁĘBSZY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PILOT, SZORY, WYWROTKA, GĘŚ, HASZTAG, BLANK, KAPISZON, DESIGN, PROLETARIUSZ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ARIA KONCERTOWA, DRUK, KIERKI, MIEDZIONIKIEL, PODATEK IMPORTOWY, KABESTAN, FOTOGRAM, ANGARIA, BILANS BRAMKOWY, UBRANIE OCHRONNE, TRESER, SILOS ZBOŻOWY, CHOROBA BRUGADÓW, DUROMER, PÓŁKLUZA, POWĄTPIEWANIE, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, STYL KOLONIALNY, ARMIA, PROWENIENCJA, KOLEBKA, PORTFEL, ŚMIERDZIUCH, ZAWIESIE, MICHIGAN, TKANKA, NOWORUSKI, PLANETOIDA, MOSTEK KAPITAŃSKI, ORBITAL, UNIWERSAŁ, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, NEFROSTOMIA, MARGINALNOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, UDŹWIG, PRZEMIENNIK AMATORSKI, TERYTORIUM POWIERNICZE, ANALIZA WARIANCYJNA, DIAGNOZA, ZASIŁEK OKRESOWY, STAND-UP, RZEŹ, PAS, PRZEDZIAŁ, SUPERNOWA TYPU IC, AMULET, MELON, STAN, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WIECZOREK POETYCKI, PŁUCZKA WIERTNICZA, CZYŚCIOCHA, SYRYNGA, ANTRYKOT, KONDYCJONALIZM, NOTOWANIA, SEKS ORALNY, SEKULARYZACJA, KEFALINA, ŁOMOT, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SPUSZCZENIE, PAPILOT, OLIWA, GORĄCZKA, KONTUAR, DOŻYWOTNOŚĆ, SZCZECINIEC, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, SAMOWOLA, REEDUKACJA, PUSZKA, EWOLUCJA, ROGER, KURZAWKA, SER TOPIONY, AUSTRALIA, MALUNEK, BYDLAK, KUPIEC, SILNIK, TRANSGEN, KOSA, MOBBING, MAKAGIGI, OSPAŁOŚĆ, STRZAŁKA, NIKIELINA, SPIĘCIE, ZAŚWIATY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, EMISJA, KAMIENICA, FACHOWIEC, KOMBINACJA, PŁATKONOS OGNISTY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PRZEDMIOT, ŁUK, MIECZ, UFNOŚĆ, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KREWETKA ELEGANCKA, ZASADA PODCZEPIENIA, OBRAZEK, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, STACCATO, LEŻA, GRANULACJA, BENEFICJANT, JEŻYNA, PRZECIWNIK, JEDNOSTKA METRYCZNA, CIĄGOTY, SUKIENKO, WYDRA, COROCZNOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PROCES KANONIZACYJNY, TKANKA MIĘKKA, MADZIARSKI, KARTA WIZYTOWA, MRÓWKA FARAONA, DIPOL, KANTOREK, EDYKUŁ, BACIARZ, PINGWINARIUM, KRA, HOLOGRAM, OCEMBROWANIE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, RÓWNONOGI, ?PRZECIWIEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSCYLACJA cykliczna zmiana pewnej wielkości, względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSCYLACJA
cykliczna zmiana pewnej wielkości, względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej (na 9 lit.).

Oprócz CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CYKLICZNA ZMIANA PEWNEJ WIELKOŚCI, WZGLĘDEM INNEJ ZMIENNEJ, ZWYKLE CZASOWEJ LUB PRZESTRZENNEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x