WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPLANTAT to:

wyodrębniony fragment tkanki lub narządu użyty do zapoczątkowania kultury in vitro; wykorzystywany na wiele sposobów w mikrorozmnażaniu roślin (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.013

GOŹDZIKOWCE, KOŁOWROTEK, OBRAZ, SOLIDARNOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ELKI, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, MINORKA, EKRAN, OSZCZĘDNOŚĆ, SIEMIĘ, PION ŻYROSKOPOWY, NOTA PROTESTACYJNA, INNA PARA KALOSZY, WIESZAK, PLACUSZEK, WAPORYZACJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, HLAK, CHLEBOWIEC, INDOKTRYNACJA, AUDYT, PRZESYT, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, DUCH OPIEKUŃCZY, OCHRONA INDYWIDUALNA, PARTIA, DOROBKOWICZ, SKRZYNIA BIEGÓW, WNĘTROSTWO, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SŁONINA, BRULION, ZACIĘCIE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, OGRÓD, TKAŃCOWATE, MRÓWKA, DRĄŻEK, MASZYNKA, PREPARAT KONTAKTOWY, OLEANDER, ŚWIDOŚLIWKA, UZALEŻNIENIE, NABŁOĆ, CIĄGOTY, BADACZ POLARNY, STOŻAR, OSEŁEDEC, BYDLAK, LÓD MARTWY, GETRY, MOZAIKA, TANCERKA BRZUCHA, GODŁO PROMOCYJNE, RAKARNIA, MANIPULATOR, ANALIZA FUNKCJONALNA, PADYSZACH, MIZUNA, DRELICH, ENAMINA, KAWA ROZPUSZCZALNA, NOWOROCZNIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CZEK PODRÓŻNICZY, NIEDOPASOWANIE, KLINIEC, SŁUŻEBNIK, CZTERDZIESTKA, STARA WIARA, ENZYM, TWIERDZENIE CEVY, MAJÓWKA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NADSCENIE, ŚCIANA, SZCZUR TUNELOWY, GERMANIZACJA, KUSTRZEBKA, NABIODRNIK, GRUSZLA, WEŁNIAK, DEKORTYKACJA, ZNAK LICZBY, KORONATOR, REFREN, ZARODEK, KITEL, KULT SOLARNY, ODCIEK, LEBERWURST, GENERAŁ, BLIŹNIACZOŚĆ, WYMIENNIKOWNIA, CZECZOTKA, KWIAT MOTYLKOWATY, UZYSK, POPLECZNICTWO, PIKIETA, KOLET, PODKLASA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, LIST PRZEWODNI, MERZYK OBRZEŻONY, KASA, KOTEW, JEDNOSTKA, KRAINA, KOMA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, SALSA, TENOR, TABOR, WYSTĘPOWANIE, WYSTAWCA, PRAGNIA, POMOST, ESTOŃSKOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KANAREK, LAWOWANIE, ANKUS, TYGIEL, PĘCHERZ, PISTACJA, PIEPRZ, UROCZYSKO, AKINEZJA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WAPIEŃ MUSZLOWY, DOKUMENT, KULTOWOŚĆ, KNEL, SYNINGIA OGRODOWA, SIAD, KALWARIA, SPOJRZENIE, MANIERKA, NOMINAŁ, RZĘSA, FILM KATASTROFICZNY, NIEWIERZĄCY, HERB, PRZYJEZDNY, ROZMIAR, PROTEKTORAT, ZAJAD, GIBERELINA, TECHNIKA GRAFICZNA, KOREK, WARUNEK, PROCES GEOLOGICZNY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, CHRYJA, KSIĘGA, BROŃ NUKLEARNA, SPADOCHRONIARKA, NARÓD, PARAFARMACEUTYK, NIEWYDOLNOŚĆ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, CZERWIEC, PSZCZELNIK, FLASZKA, DUSZA, BABOCHŁOP, SPIS POWSZECHNY, ESKORTA, MALANGA, SPOJLER, POSIADY GÓRALSKIE, KLAPAK, ELEGIA, INICJACJA, WYPEŁNIENIE, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, TERAPIA REINKARNACYJNA, NIERÓB, SZTUBAK, MISKA KLOZETOWA, FRYZ, KUPON, WYSTĘP, NAŚLADOWNICTWO, CYKL PERYGLACJALNY, ZAKRĘT, PĘCZYNA BŁOTNA, KOPS, ATAK, CYTRYNIAN, WYŻYNKA, NIEPRZYJACIEL, KORONA, KRATY, TARANOWANIE, BERBEĆ, EDYCJA, KORDONEK, MODYFIKACJA, GRZEBACZ, KONEWKA, ARYTMOMETR, CZARODZIEJKA, DRELICH, TAKSYDERMIA, BERNARD, PANEL STEROWNICZY, PUNKT WITALNY, MASER, PODIUM, RENATA, SPORRAN, KĘPKA, EDUKATOR, AKADEMIA, RÓŻA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WYRĘB, TYMOTKA HALNA, PYSZCZEK, MEMBRANOFON, BEZDUSZNOŚĆ, ZAPŁADNIACZ, SALOPA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, SZLAM, IGŁA, DAEWOO, SKŁADAK, ZAWŁOKI, UCHO, PARA MINIMALNA, INFORMATORIUM, MYSZ, ANTYSOWIETYZM, URAN, PUSZEK, LUK, OMACNICA, WAFEL, MIELIZNA, FILM WOJENNY, GŁAZ, WIDMO ATOMOWE, WIEK, NEOPOGANIZM, PIERSIÓWKA, WSKAZÓWKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WĘGAREK, ZAWIKŁANIE, REGENERACJA, PORFIROBLAST, PRAWO GŁOSOWE, KONDOMINIUM, SOPLENIEC, WIĄZANIE, ŁUSZCZAK INDYGO, BYLICA SZTYWNA, KSIĘGA METRYKALNA, PRZYWŁASZCZENIE, DIATRYBA, SURMA, ZATOKA, IRRADIACJA, ZWARCIE, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, PISMO URZĘDOWE, SPOTKANIE MODLITEWNE, SADZIEC PURPUROWY, PLANETA, TULEJA, TAG, FUS, TREPANACJA, SYSTEMATYKA, SYLWETA, WAKUOLA, FIOLET GENCJANOWY, SEMESTR ZIMOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GROŹBA KARALNA, REDUKTOR, EUTEKTOID, ABNEGATKA, RUSYFIKACJA, KULUARY, PIECZYWO, CYRK, CZYŚCIEC, WĘGLÓWKA, DEMENTI, OKRAJKA, TRIO, ?WRZOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPLANTAT wyodrębniony fragment tkanki lub narządu użyty do zapoczątkowania kultury in vitro; wykorzystywany na wiele sposobów w mikrorozmnażaniu roślin (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPLANTAT
wyodrębniony fragment tkanki lub narządu użyty do zapoczątkowania kultury in vitro; wykorzystywany na wiele sposobów w mikrorozmnażaniu roślin (na 10 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WYODRĘBNIONY FRAGMENT TKANKI LUB NARZĄDU UŻYTY DO ZAPOCZĄTKOWANIA KULTURY IN VITRO; WYKORZYSTYWANY NA WIELE SPOSOBÓW W MIKROROZMNAŻANIU ROŚLIN. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast