ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RURA to:

element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju poprzecznym i znacznej długości, stosowane są do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy budowy maszyn i urządzeń (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RURA

RURA to:

element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości; może pełnić funkcję przewodu do prowadzenia cieczy i gazów lub elementu do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych (na 4 lit.)RURA to:

głupia, wredna kobieta (na 4 lit.)RURA to:

tradycyjny, regionalny wypiek kuchni poznańskiej, przygotowywany z ciasta piernikowego na miodzie, mający kształt kwadratu o boku około 15 cm, zrolowanego w połówkę rury (na 4 lit.)RURA to:

kobieta, postrzegana pod względem seksualnym, zwłaszcza rozwiązła, mająca wielu partnerów (na 4 lit.)RURA to:

doprowadza wodę do domu (na 4 lit.)RURA to:

część gazociągu (na 4 lit.)RURA to:

może być kanalizacyjna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.731

DWORZANIN, GRZYBNIA, KLAG, BREWICERATOPS, FRAZA, KURATOR, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, FANPEJDŻ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, EMPIREUM, DZWONY RUROWE, ASTER NOWOBELGIJSKI, TEST PŁATKOWY, KOK, RYBA AMFIDROMICZNA, TERMOLOKATOR, PODATEK IMPORTOWY, BULAJ, ZASÓB, ŚRODKOWOŚĆ, NÓŻ BOJOWY, PARAFIA, PIGWA, ZOOCHORIA, PATENT, OKRAJKA, ŁOŻNICZY, ROZSTRZYGNIĘCIE, CYFRA RZYMSKA, MIŚ, CZERNINA, OCEANNIKI, ALIT, NASADA, KRZYŻYK, SYPIALKA, WIĘZADŁO, TARTINKA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, WŁÓKNO, RACA, PRZEKĄSKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, SŁOWACKI, KISZONKA, HOMOGENIZACJA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KOMIN PŁACOWY, DYSPOZYTURA, SKRA, BLASTODERMA, LIEBERMANN, VIP, INSTRUMENT, POJEDYNKA, AMFIPRION, KRWIOŻERCZOŚĆ, MUSZTARDA DIJON, SKRZYDŁO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TYRANEK, KILOGRAM, ABSOLUT, MAH JONG, CIĄGUTEK, SOKOLE OKO, DZO, BACIK, HOMO NOVUS, LÓD MARTWY, AZOLLA PAPROTKOWA, REDUTA, PAŁATKA, TAJEMNICA, SPOILER, TRANSPORT AKTYWNY, MORWA, SZKRAB, BOJA RATUNKOWA, PRÓBA NUKLEARNA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PRZEKŁADKA, MNICH, SZATRA, SZLIC, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, FASOWANIE, ŻABKA, ORBITA, TYGIELEK, ODBOJNICA, KARTEZJANIZM, CZOŁO, WYKLUCZENIE, PRZĄDKOWATE, DZIAŁOWIEC, UBARWIENIE OCHRONNE, MANTY, KARAWANA, AMORFIK, BAKTERIA, KASZUBSKOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, CHITON, PARTYCYPACJA, ZABAWKA, STEK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KOSZULKA, LAPARENTOZAUR, SZTURWAŁ, KALINA, ŁBISKO, DYSOCJACJA TERMICZNA, CAPRICCIO, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, GETER, SZTYCH, TELEKONWERTER, DIAGNOSTYKA, PACYFIKAŁ, STRUNOGŁOWE, GNIAZDO OGNIOWE, JOAN, LYGODIUM, KOALICYJKA, STOWARZYSZONY, MASZYNA CIEPLNA, LEPTOCERATOPS, KRÓLEWIĘTA, HUMMUS, CEGŁA DZIURAWKA, KNAGA, KREACJONIZM, PODMIOT, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZROZUMIAŁOŚĆ, ZGRUBIENIE, POSTĘP TECHNICZNY, ŻYDEK, CZYNNIK, MASA PERŁOWA, MATRYKUŁA, FILECIK, METR, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, BOJKA, BINDRA, DWUSTUZŁOTÓWKA, ROD, KARTA RABATOWA, POGROMCA, WISIELCZY HUMOR, PERIOD, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ATRYBUCJA, NOSICIEL, BULIONÓWKA, PROPAROKSYTON, TWÓR, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, ROZCIEŃCZALNIK, WYCINAK, PĘCHERZYK, OGÓREK, FLIGELADIUTANT, KOTEWKA, BOBIK, REFREN, SAMPLING, ALPRAZOLAM, CZASZA, REJESTR KOZACKI, KAŁAMARZ, ZALESZCZOTEK, KRATER, DŁUGI WEEKEND, POMPA INFUZYJNA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, CEBULARZ, PSIANKA, SPEAKER, NAPAŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, DYMISJA, LUZAK, RADIOMAGNETOFON, EMOTIKON, SERDAK, APLIKACJA, GLORIA, KONTRAKT TERMINOWY, ŁUPEK ILASTY, PIWNICA, LISTA, STANIK, PRZESŁANKA, DIDGERIDOO, KLASA, OSPA, FISZUTKA, CYKL JAJNIKOWY, DESER, BORDO, LINUKSIARA, ANDANTINO, HUBA, CHLOROHEKSYDYNA, TRANSPORTÓWKA, NAGOLENNIK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, GORĄCY PIENIĄDZ, GIL, WAMPIREK, POSKROMICIEL, SZYK, HURYSKA, KAUTER, SKAŁA ORGANOGENICZNA, TECZKA PERSONALNA, KONTROLA, TENDER, MŁYNEK, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SERWER WIDEO, KIEŁZNO, KONWENANS, TRANSPORTER, WILCZA PASZCZA, AKCENT, KPINA, KURAK, KANADYJKA, GATUNEK LITERACKI, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ŁUK OBNIŻONY, PRACA, NASTAWA, SZNUR, EFEKT SORETA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, MISJA, KAZALNICA, ADRES, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, KONTROLA PASZPORTOWA, TRANSEKT, IRYGATOR, KRECIK, METAMERIA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, SPOJRZENIE, MASŁO, DWUDZIESTY CZWARTY, AURORA, SURMA, WYKONAWCA, SZKIELET, UKŁAD KIEROWNICZY, CYGARETKI, INWARIANT, OKŁADKA, PRZEDŁUŻACZ, HEDONIZM ETYCZNY, CEREBROZYD, INSTANCJA, KLISZA, ZABIEG LECZNICZY, PANDANOWIEC, POPRAWNOŚĆ, OBRÓT PIENIĘŻNY, ROZGRZESZENIE, ZŁĄCZKA, FRUSTRACJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KONTROLA, POMADKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KASTANIETY, KREOLKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, OBI, POPLECZNICTWO, RÓJ, BUŁAN, ŁAPA, DRAMAT EPICKI, KINKAN, METODA TERMICZNA, ŻYŁKA, GANOIDY, CUKIER WANILINOWY, WICEDZIEKAN, ZIMNY PRYSZNIC, INDEKS RZECZOWY, PORTER, PEWNIK, ?AKSELBANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.731 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RURA element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju poprzecznym i znacznej długości, stosowane są do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy budowy maszyn i urządzeń (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RURA
element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju poprzecznym i znacznej długości, stosowane są do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy budowy maszyn i urządzeń (na 4 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PIERŚCIENIOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI, STOSOWANE SĄ DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB JAKO ELEMENTY BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast